Ekonomika v 1. čtvrtletí mírně oživuje, výraznější růst se ale nekoná

Dle zpřesněných dat ČSÚ vzrostl v prvním čtvrtletí hrubý domácí produkt ČR očištěný o cenové vlivy a sezónnost meziročně pouze o 0,2 %. Dynamika růstu byla ovlivněná zejména rostoucí spotřebou domácností i vlády a rostoucím saldem zahraničního obchodu. Klesající tendenci měly naopak investice do fixního kapitálu. Ekonomika nicméně již podruhé vzrostla i v mezičtvrtletním pojetí, což naznačuje pokračování pozitivního trendu. Výsledky 1. čtvrtletí odpovídají makroekonomické predikci SP ČR, která očekává mírný růst HDP v letošním roce okolo 1,6 % a v příštím roce o 2,8 %.

„Na letošní rok predikujeme mírný růst oproti poklesu v loňském roce. Statistika ale potvrdila, že průmysl letošní rok nezahájil příznivými čísly a jeho výkon v prvním čtvrtletí poklesl (pozn. hrubá přidaná hodnota průmyslu meziročně klesla o 1,5 %). Navzdory předchozím očekáváním zůstala velmi slabá také investiční aktivita, když meziročně tvorba hrubého fixního kapitálu klesla o 2,7 %. Česko ale potřebuje růst investic,“ komentuje Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky a hlavní ekonom SP ČR.

Dle dat ČSÚ za celkovým pozitivním výsledkem HDP v první čtvrtletí z pohledu výdajů stály výdaje na spotřebu domácností a zahraniční poptávka. „Potenciál vyšší produkce byl nicméně dále brzděn nízkou úrovní domácích i zahraničních zakázek v průmyslu spolu například s vysokými cenami energie v mezinárodním porovnání. Kvůli těmto překážkám se některé, zejména energeticky náročné sektory průmyslu, potýkají s dlouhodobějším, již více než rok trvajícím poklesem. Nepříliš příznivý sentiment firem a klesající výhled zakázek na nejbližší měsíce ostatně dokládají i výsledky společného šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky za letošní první čtvrtletí. Potenciál růstu navíc snižuje nedostatek pracovní síly a složitá regulace, která je v celoevropském šetření označena jako jedna ze zásadních překážek budoucího rozvoje podnikatelské aktivity. Vidíme ale, že firmy se snaží s překážkami vyrovnávat a překonat je, mnohé podniky se snaží být pro dlouhodobější výhled optimističtější. Pozitivním signálem je mj. snížení míry inflace doprovázené postupným obnovením kupní síly obyvatelstva a klesajícími úrokovými sazbami,“ dodává Milan Klempíř, ekonom-analytik SP ČR.

kategorie Ekonomika v číslech
zpět