Velká výzkumná infrastruktura ENREGAT na VŠB-TUO se opět otevírá spolupráci s firmami

Velká výzkumná infrastruktura (VVI) Energetické využití odpadů a čištění plynů ENREGAT, kterou zajišťuje jedna ze součástí Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) – Institut environmentálních technologií (IET) VŠB-TUO, bude pokračovat i v příštích čtyřech letech. Na služby pro vědce či studenty z tuzemska i zahraničí, kteří se věnují interdisciplinárnímu výzkumu energetického a materiálového využití odpadů při současné minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí poskytne ministerstvo školství celkem 38,4 milionu korun. Nový finanční rámec podpory velkých výzkumných infrastruktur z veřejných prostředků v letech 2023 až 2026 schválila česká vláda v závěru loňského roku.

„Je to pro nás skvělá zpráva, protože budeme moci pokračovat ve službách, o něž je velký zájem, a to zejména ze strany studentů či mladých výzkumníků z tuzemska i zahraničí. Díky vysoké kvalitě naší výzkumné infrastruktury jsme ale zajímavým partnerem i pro řadu soukromých firem, které mají o smluvní výzkum poměrně velký zájem. V tomto případě se jedná o placenou službu. S řadou podniků spolupracujeme také v projektech aplikovaného výzkumu,“ uvedla koordinátorka VVI a ředitelka IET Lucie Obalová.
VVI ENREGAT je součástí Cestovní mapy velkých výzkumných infrastruktur ČR od roku 2019. V roce 2021 se uskutečnilo mezinárodní hodnocení její činnosti, v němž výzkumná infrastruktura i přes relativně krátkou dobu svého provozu obdržela výborné hodnocení. I to je podle Obalové jeden z důvodů, proč VVI získala podporu i pro další období.

vsb tuo ENREGAT 2023

ENREGAT nabízí zájemcům služby v pěti základních oblastech. Jedná se o spalování odpadů, termochemické procesy, anaerobní digesci, katalytické a fotokatalytické čištění plynů a analytický servis. Představuje jedinečnou základnu pro realizaci komplexního výzkumu v oblasti materiálového a energetického využití odpadů pomocí spalovacích, pyrolýzních a anaerobních procesů a v oblasti katalytického, sorpčního a fotokatalytického čištění vznikajících plynů. Kromě toho umožňuje také výzkum v souvisejících oblastech, například odolnosti žáruvzdorných materiálů používaných při spalování odpadů, materiálového využití strusky a popílku, možností využití produktů pyrolýzy a analytických služeb.

„Díky ENREGAT se uživatelé mohou dostat i k zařízením, která jinde nejsou. Jako jediní v ČR máme například k dispozici poloprovozní spalovnu a peníze z projektu nám umožňují ji udržovat funkční. Současně jsme schopni při debatě s klienty navrhnout nová řešení a postupy. Často neprovádíme běžná měření, ale pro některé uživatele musíme navrhovat řešení,“ doplnila Obalová. Podrobné informace jsou dostupné na webu https://iet.vsb.cz/cs/enregat/.

Velké výzkumné infrastruktury jsou jedinečná vědecká zařízení, která poskytují výzkumným a inovačním komunitám unikátní zdroje znalostí, experimentální přístroje a další technické vybavení či rozsáhlé kolekce vědeckých dat, které jsou nezbytné pro provádění základního i aplikovaného výzkumu vedoucího k vývoji nových technologií pro inovace.

Účelová podpora MŠMT určená na úhradu provozních nákladů celkem 44 projektů velkých výzkumných infrastruktur dosáhne v roce 2023 výše takřka dvě miliardy korun. Ministerstvo navíc podpoří velké výzkumné infrastruktury rovněž v jejich investičních záměrech, a to prostřednictvím specificky určených výzev Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK), v němž jsou na nové akvizice velkých výzkumných infrastruktur v letech 2023–2026 přiděleny bezmála čtyři miliardy korun.
Martina Šaradínová, PR specialista pro VaV

kategorie Z členské základny
zpět