Svaz jednal v novém Business klubu Ukrajina

První zasedání Business klubu Ukrajina spojilo na půdě ministerstva průmyslu a obchodu ukrajinského velvyslance v Praze a českého velvyslance v Kyjevě, zástupce ministerstev, České exportní banky, Exportní garanční a pojišťovací společnosti, Národní rozvojové banky, Svazu průmyslu a dopravy ČR, CzechInvestu i samotných podnikatelů a zástupců českých firem.

Platforma Business klub Ukrajina bude připravovat byznysové projekty pro jednání česko-ukrajinské mezivládní komise a fungovat jako přímý kontakt s ukrajinskou stranou na úrovni B2G. To vše vedoucí k politické, sociální a ekonomické stabilitě země skrze efektivní spolupráci českého podnikatelského prostředí při rekonstrukci Ukrajiny. Klub chce také dbát na regionální a sektorovou prioritizaci českého přístupu k rekonstrukci Ukrajiny a má poskytnout přenos know-how při integraci Ukrajiny do vnitřního trhu EU.

business klub ukrajina 2022 1
Česká republika se bude aktivně podílet na obnově Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině. Důvodem jsou předválečné vysoké alokace českých firem právě v této oblasti. Po Kyjevě jde o druhý největší cluster českých firem a také jde o nejvhodnější region z pohledu kompetencí českých firem a národní expertízy. Tato oblast obsahuje klíčové suroviny a v budoucnu by se zde měla zřídit zastupitelská kancelář Czech Trade. Účastníci prvního zasedání Business klubu Ukrajina se dohodli na prohloubení spolupráce a podpoře Ukrajiny, s pokračováním na dalších zasedáních, iniciativách a projektech.

Svaz průmyslu a dopravy ČR se také aktivně účastní pracovní skupiny MPO „Task Force Ukraine – Export“, kde akcentuje a podporuje otevírání nových zahraničních kanceláři Czech Trade v prioritních exportních destinacích, které mohou českým vývozcům nahrazovat trhy Ruska a Běloruska. Plán Czech Trade je 10 nových zahraničních kanceláří během následujících 4 let.

business klub ukrajina 2022 2
Kromě toho podporujeme urychlené znovuotevření zahraniční kanceláře v Kyjevě hned, jak to bude možné a zároveň posílení této kanceláře o lokální experty. Svaz už teď aktivně podporuje podniky zasažené ekonomickou krizí z důvodu války na Ukrajině formou záruk, a to implementací nového programu EGAP PLUS; tento program je již ze strany EGAP připraven (jedná o mírně modifikovaný program COVID PLUS). Ve spolupráci s ČEB zároveň apelujeme na novelizaci zákona č. 58/1995 Sb. s cílem rozšířit jej o pojem „exportně orientovaného podniku“, který zvýší českým podnikatelům možnosti investic do modernizace a inovací.

kategorie Podpora exportu
zpět