Program DELTA 2: 3. veřejná soutěž

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila 12. května 2021 třetí veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2.