České firmy na misi s prezidentem prohloubily obchodní vztahy v Itálii

Tři desítky zástupců firem a organizací zamířily s podnikatelskou misí Svazu průmyslu a dopravy ČR do Říma a Milána. Podnikatelsko-akademická delegace, kterou vedl prezident SP ČR Jan Rafaj, doprovodila od pondělí 27. listopadu do Itálie prezidenta republiky Petra Pavla. Dvoudenní program této pracovní cesty byl zaměřen zejména na sektory letectví, energetiky, obrany, dopravy a moderních technologií.

2023 11 Podnikatelska mise SPCR Italie PP

Hlavními body programu byla podnikatelská fóra a B2B setkání. To úterní se uskutečnilo v ústředí italského svazu Confindustria v Římě za účasti více než 50 zástupců největších italských firem a organizací, jako např. Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio, Iveco, ENI, EP Pruduzione, Italská kosmická agentura, či technologický klastr LazioInnova. Středeční fórum v Miláně, v centru italského byznysu a průmyslu, se uskutečnilo ve 39. patře sídla lombardské vlády přímo za účasti prezidenta republiky Petra Pavla a prezidenta lombardského regionu Attilia Fontany. Na organizaci se zde podílel lombardský svaz Assolombarda, celkem dorazilo přes 150 hostů, kteří zcela naplnili kapacitu sálu.

2023 11 Podnikatelska mise SPCR Italie 01  2023 11 Podnikatelska mise SPCR Italie 02

Kromě byznys fór byly v obou městech připraveny pro účastníky návštěvy zajímavých místních organizací. V Římě měli účastníci unikátní možnost navštívit firmu AVIO, která je jedním z největších hráčů v segmentu pevného, kapalného a kryogenního pohonu pro vesmírné nosiče a taktické rakety. V Miláně, důležitém centru italského průmyslu, navštívili firmy technologický hub na Milánské polytechnice a místní Competence Center Průmyslu 4.0, které pomáhá průmyslovým firmám při robotizaci a digitalizaci výrobních procesů. 

2023 11 Podnikatelska mise SPCR Italie 06

„Obě naše země, naše ekonomiky, jsou součástí Evropské unie. Přestože Česko je součástí EU teprve 20 let, čelíme s Itálií podobným výzvám. Naše společnosti musí zůstat konkurenceschopné na globálním trhu, musíme neustále pracovat na odborných dovednostech našich zaměstnanců, zůstat efektivní navzdory vysoce regulovanému prostředí a vysokým cenám energie. Tato mise a jednotlivé diskuze mezi českými a italskými společnostmi ukázaly velký potenciál spolupráce a vytváření obchodních partnerství uvnitř i vně EU,“ shrnul prezident Svazu průmyslu ČR Jan Rafaj.

2023 11 Podnikatelska mise SPCR Italie 04

Součástí programu byla také pracovní setkání a diskuze jak s prezidentem republiky Petrem Pavlem, tak týmy českého velvyslanectví v Římě, Generálního konzulátu v Miláně a dalšími zapojenými institucemi, aby účastníci měli co nejvíce příležitostí pro diskuzi svých záměrů v Itálii a navnímání specifik místního trhu. 

„Pro naši komoru byla účast velmi důležitá a mohu bez pochybností říci, že to byla úspěšná mise. Naplnily se všechny podmínky pro další spolupráci mezi oběma zeměmi a začíná se mluvit o systémovém spojení mezi Českou republikou a Itálii, ve kterém se daří seskupit synergie mezi oběma státy a ekonomikami. Dnes cítíme, a to také jako italské firmy v České republice, vůli české a italské vlády posílit spolupráci na politické i ekonomické úrovni,“ shrnul předseda Italsko-české smíšené obchodní a průmyslové komory Danilo Manghi.

2023 11 Podnikatelska mise SPCR Italie 05

„Podnikatelská mise byla pro Strojírenský zkušební ústav velmi úspěšná. V Itálii vidíme potenciál pro obchodní partnerství jak se zástupci podnikatelské sféry, tak s ostatními účastníky a organizátory. Účast na business setkáních zcela jistě výrazně posílí rozvoj našeho podniku a podpoří naplnění našich dlouhodobých cílů, konkrétně v rozšiřování služeb pro naše zákazníky a navyšování kompetencí o nové obory, jako je například sektor space industry,“ říká Tomáš Hruška, generální ředitel Strojírenského zkušebního ústavu.

2023 11 Podnikatelska mise SPCR Italie 07

„Díky této akademicko-podnikatelské misi můžeme rozšířit již některé probíhající spolupráce v rámci mezinárodních projektových výzev Evropských obranných fondů (EDF), ale i některé vybrané projekty permanentní strukturované spolupráce (PESCO) či organizace pro vědu a technologie NATO. Jde především o oblasti výzkumu disruptivních technologií (autonomní systémy, vesmírná doména, kvantové technologie, moderní materiály a jiné), ve kterých se Univerzita obrany snaží držet trend s požadavky Severoatlantické aliance a AČR. Následně se zaměřujeme i na propojení s dalšími italskými univerzitami v rámci možných výměn studentů a akademických pracovníků,“ uvedl Jan Bořil, prorektor pro vědeckou a expertní činnost z Univerzity obrany.

2023 11 Podnikatelska mise SPCR Italie 08

„Možnost zúčastnit se podnikatelské mise do Itálie byla pro naši firmu TAKTIK i pro mne osobně velkým přínosem,“ říká Petr Belatka, CEO společnosti TAKTIK. „Mimo jiné jsme navázali spolupráci s italskou společností v oblasti kvantového šifrování, které je do budoucna pro naše zákazníky nutností, a další italská společnost projevila zájem o využití našich zkušeností a služeb v oblasti migrace bezpečnostních systémů v rámci kritické infrastruktury státu. Záštita této mise prezidentem republiky bezesporu pomohla k úspěšným jednáním a zájmu ze strany italských firem,“ dodává Petr Belatka.

„Mise byla velmi dobře koncipovaná jako prezentace klíčových technologií 21. století, v nichž Česká republika vyniká. Mám konkrétně na mysli technologie pro kosmický výzkum, nanotechnologie a pokročilé materiály. Myslím si, že bychom měli právě takovým způsobem budovat moderní image naší malé, ale technologicky vyspělé země ve světě,“ uvádí Jiří Kůs, předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

„Aero je největší letecký výrobce v České republice, proto jsme rádi tuto misi podpořili. Spolupracujeme s mnoha italskými společnostmi z oblasti leteckého průmyslu. Nyní vznikají nové příležitosti na prohloubení a rozšíření spolupráce s italskou stranou, proto vnímám účast na misi jako příležitost jak pro nás, tak italské společnosti,“ uvádí Filip Kulštrunk, výkonný viceprezident Aero pro obchod.

Na to, jaké výsledky podnikatelská mise do Itálie českým exportérům přinesla, se můžete podívat i v tomto videu:

Tisková zpráva vydaná před misí s citacemi dalších účastníků zde.

Na plánování a realizaci programu v Itálii se podílel italský průmyslový svaz Confindustria, lombardský průmyslový svaz Assolombarda, velvyslanectví ČR v Římě a generální konzulát v Miláně. Svaz průmyslu program naplánoval a realizoval ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a za podpory kanceláře CzechTrade v Miláně, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR.

V podnikatelsko-akademické delegaci do Itálie organizované SP ČR byly tyto firmy a organizace:

AERO Vodochody AEROSPACE, a.s.
Aluminium centrum s.r.o.
AMPLLA
Asociace leteckého a kosmického průmyslu
Asociace nanotechnologického průmyslu ČR
CEDA Maps a.s.
Český plynárenský svaz
DAKO-CZ, a.s.
Elevion Group B.V. (člen skupiny ČEZ)
FLOWBOX s.r.o.
Frentech Aerospace s.r.o.
Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora
Oxygen Biotech s.r.o.
Phonexia s.r.o.
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.
Strojírenský zkušební ústav, s.p.
SULCO Automotive Group, s.r.o.
ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
TAKTIK, a.s.
The Extreme Light Infrastructure (ELI Beamlines)
TRL Space Systems s.r.o.
Univerzita obrany
Ústav fyziky plazmatu Akademie věd České republiky
VŠB – Technická univerzita Ostrava
Woltair, s.r.o.

kategorie Mise
zpět