Lobby v ČR a mezinárodní spolupráce

Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se jako lobbistická organizace zastupující zájmy zaměstnavatelů v ČR zabývá aktivním lobbingem v Parlamentu ČR, orgánech státní správy i samosprávy. Organizuje informační kampaně na témata, která jsou důležitá pro rozvoj a konkurenceschopnost ekonomiky. Nezastupitelnou roli při lobbingu na národní úrovni má SP ČR zejména jakožto zástupce podnikatelské sféry v Radě hospodářské a sociální dohody (Tripartitě), v níž je důstojným partnerem reprezentantům vlády a odborů.

Na evropské a mezinárodní úrovni SP ČR hájí zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů ČR v příslušných institucích. Je členem Konfederace evropského podnikání BusinessEurope (od roku 1993), Poradního výboru pro průmysl a obchod (BIAC) při Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) (od roku 1996) a Evropského hospodářského a sociálního výboru (European Economic and Social Committee), jenž je poradním orgánem Evropské komise (EK).

Na bilaterální úrovni SP ČR navazuje spolupráci s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a dalšími zahraničními hospodářskými institucemi na základě více než 90 dohod o spolupráci. Zájmy českých zaměstnavatelů v zahraničí SP ČR prosazuje kromě samotného členství v mezinárodních organizacích také činností svých odborníků v jejich různých expertních týmech a dále v poradních výborech a agenturách Evropské komise. S europoslanci a pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU SP ČR spolupracuje prostřednictvím České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE).

kategorie O nás
zpět