Naše priority

Česká republika může mít oprávněné ambice stát se znalostně technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou i životní úrovní, vysokou zaměstnaností a schopností konkurovat v celosvětovém měřítku. Tato přeměna se však nikdy neobejde bez klíčové role tuzemského průmyslu. Průmysl je v České republice historicky tvůrcem národního bohatství a dlouhodobým tahounem tuzemského hospodářského růstu a v této roli je nenahraditelný. Průmyslová výroba se může opřít o silnou tradici, zkušenost a zázemí a všechny tyto přednosti využít nejen na půlmiliardovém společném trhu Evropské unie. 

Svaz formuluje každoročně Programové prohlášení,  které představuje souhrn klíčových opatření, která Svaz průmyslu a dopravy ČR prosazuje. Odráží zájmy členské základny na zlepšení podmínek pro rozvoj hospodářství, zejména podnikatelského prostředí. Je základem pro jednání s vládou, zákonodárnými orgány a regionálními samosprávami.

Priority jsou definovány pro oblasti :

 • Legislativní proces a právní prostředí
 • Podmínky pro investice
 • Trh práce
 • Vzdělávání
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Rozvoj digitální ekonomiky
 • Energetická politika
 • Doprava
 • Životní prostředí
 • Podpora exportu
 • Daně
 • Fondy EU
 • Evropská unie
kategorie O nás
zpět