Průmysl 4.0 souvisí s prudkým rozvojem internetu, dostupné výpočetní kapacity a nových digitálních technologií. Z digitalizace, automatizace, sběru velkých souborů dat z výroby, strojů či produktů, jejich analýzy a využití v rozhodování a řízení firem se rodí nový koncept digitálních továren.

Průmysl 4.0 bývá označován také jako čtvrtá průmyslová revoluce.

Priority a požadavky SP ČR v oblasti digitální ekonomiky a Průmyslu 4.0 nalezenete zde.

 

Delegace SP ČR jednala v Bruselu

Dne 28. 1. v Bruselu jednala delegace SP ČR vedená členem představenstva SP ČR Jiřím Holoubkem se zástupci Evropské komise, Generálního ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie na téma podpory Průmyslu 4.0 v ČR a dále s pracovníky Stálého zastoupení ČR při EU k tématům ochrany dat a podpory Průmyslu 4.0. z fondů EU.