Služby členům a regionální zastoupení

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

Zástupci v regionálních kancelářích pořádají nejen vzdělávací semináře, organizují aktivity na podporu technického vzdělávání, ale zajišťují i spolupráci mezi firmami a školami v regionu. Dále propojují významné zaměstnavatele v regionu. Výstupy z jejich setkání jsou často důležité pro přípravu podkladů v připomínkovém řízení při novelizaci zákonů. Kanceláře jednotlivých regionálních zastoupení sídlí v Plzni, Praze, Liberci, Brně, Olomouci a v Ostravě. 

 

Lenka Čechová
Lenka Čechová
manažerka služeb pro členy

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 733 643 521
lcechova@spcr.cz

Mgr. Jana Bazgierová Mikulčíková
projektová manažerka

Kosmonautů 8
772 00  Olomouc

Tel.: 225 279 866
jmikulcikova@spcr.cz

Mgr. Petra Švajdová
administrátorka členské databáze, asistentka projektu

Kosmonautů 8
779 00  Olomouc

psvajdova@spcr.cz

zpět