Sekce služeb a regionálních zastoupení

Svaz průmyslu a dopravy ČR působí po celé České republice prostřednictvím regionálních zastoupení v jednotlivých krajích. Díky tomu předává včas svým členům informace o aktuální legislativě nezbytné pro jejich podnikání. Aktivně komunikuje s veřejnou správou a je významným sociálním partnerem i na regionální úrovni.

Zástupci v regionálních kancelářích pořádají nejen vzdělávací semináře, organizují aktivity na podporu technického vzdělávání, ale zajišťují i spolupráci mezi firmami a školami v regionu. Dále propojují významné zaměstnavatele v regionu. Výstupy z jejich setkání jsou často důležité pro přípravu podkladů v připomínkovém řízení při novelizaci zákonů. Kanceláře jednotlivých regionálních zastoupení sídlí v Plzni, Mostě, Praze, Liberci, Brně, Olomouci a v Ostravě. Regionální zástupci jsou v nich k zastižení v tomto čase: PO - ČT od 9:00 do 15:00 a v PÁTEK 9:00-13:00.

Lenka Čechová
Lenka Čechová
manažerka pro členskou základnu

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 733 643 521
lcechova@spcr.cz

Zuzana Šestáková
administrátorka členské databáze, projektová asistentka

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 802
zsestakova@spcr.cz

zpět