Business at OECD

SP ČR je členem od roku 1996. Členství dává možnost expertům sekretariátu SP ČR sledovat vývoj politik v důležitých oblastech (hospodářská politika, fiskální politiky, obchod, investice, zaměstnanost, vzdělávání) v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní trendy podložené analýzami a statistikami Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ve specifických oblastech (doprava, chemické látky, suroviny) dává možnost průmyslovým podnikům zapojit své experty do problematiky konkrétních témat.

Valná hromada

Ing. Dagmar Kuchtová
generální ředitelka

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 101
dkuchtova@spcr.cz

Valná hromada (alternátka)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Výbor pro hospodářskou politiku

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
bcizek@spcr.cz

Výbor pro zdanění a fiskální politiku

JUDr. Ing. Dana Trezziová
partnerka

Muchova 240/6
160 00  Praha

Tel.: 226 223 223
dana.trezziova@bdo.cz

Výbor pro vzdělávání. Výbor pro zaměstnanost, pracovní a sociální věci

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Expertní skupina pro nanotechnologie

Ke Stromečkům 1238
253 01  Praha-Hostivice

Tel.: 220 981 533
jirina.shrbena@inovapro.cz

Kontaktní místo ČR pro směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Výbor pro mezinárodní investice a odpovědné podnikání

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Výbor pro životní prostředí a energetiku

Ing. Pavel Farkač
CEO Assistant

K Elektrárně 227
533 12  Chvaletice

p.farkac@7group.cz

Výbor pro zdanění a fiskální politiku (místopředseda)

Martin Jareš
Manager Fiscal Affairs

Vítězná 1
284 03  Kutná Hora

martin.jares@pmi.com

Výbor pro inovace a technologie

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA

pkavalir@ntc.zcu.cz

Výbor pro životní prostředí a energetiku

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ŘÚ public affairs

Duhová 2/1444
140 00  Praha

Tel.: 211 042 509
zuzana.krejcirikova@cez.cz

Expertní skupina pro Čínu

Lukáš Martin, MA
ředitel Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha

Tel.: 225 279 401
lmartin@spcr.cz

Výbor pro zdanění a fiskální politiku (člen)

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
jednatel

Senovážné náměstí 978/23
110 00  Praha

Tel.: 542 422 311, 224 235 545
jnekovar@eurotrend.cz

Externí poradce Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Ladislav Novák

Tel.: 603 847 893
ladino@seznam.cz

Výbor pro zdravotnictví

Letenská 121/8
118 00  Praha

miroslav.palat@czechmed.cz

Ředitelka komunikace v členské organizaci BIAC

Ing. Eva Veličková
ředitelka Sekce komunikace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

evelickova@spcr.cz

zpět