Business at OECD

SP ČR je členem od roku 1996. Členství dává možnost expertům sekretariátu SP ČR sledovat vývoj politik v důležitých oblastech (hospodářská politika, fiskální politiky, obchod, investice, zaměstnanost, vzdělávání) v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní trendy podložené analýzami a statistikami Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ve specifických oblastech (doprava, chemické látky, suroviny) dává možnost průmyslovým podnikům zapojit své experty do problematiky konkrétních témat.

Valná hromada

Ing. Dagmar Kuchtová
generální ředitelka

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 101
dkuchtova@spcr.cz

Valná hromada (alternátka)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Výbor pro hospodářskou politiku

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
bcizek@spcr.cz

Výbor pro vzdělávání. Výbor pro zaměstnanost, pracovní a sociální věci

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Kontaktní místo ČR pro směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Výbor pro mezinárodní investice a odpovědné podnikání

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Kontaktní místo ČR pro směrnice OECD pro nadnárodní společnosti. Výbor pro mezinárodní investice a odpovědné podnikání (alternát)

Bc. Mikuláš Nozar
zástupce ředitele pro Evropskou unii, obchodní politiku a mezinárodní organizace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
mnozar@spcr.cz

Mgr. Ondřej Ferdus

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 207
oferdus@spcr.cz

Miroslav Hažer, MSc, MBA

Tel.: 225 279 503
mhazer@spcr.cz

Vítězná 1
284 03  Kutná Hora

martin.jares@pmi.com

JUDr. Zuzana Krejčiříková

Duhová 2/1444
140 00  Praha

Tel.: 211 042 509
zuzana.krejcirikova@cez.cz

Rubeška 393/7
190 00  Praha

alena.krejcova@schp.cz

Expertní skupina pro Čínu

Lukáš Martin, MA
ředitel Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha

Tel.: 225 279 401
lmartin@spcr.cz

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.

Senovážné náměstí 978/23
110 00  Praha

Tel.: 542 422 311, 224 235 545
jnekovar@eurotrend.cz

Ing. Barbora Vondrušková, Ph.D.

Duhová 1444/2
140 00  Praha

Barbora.Vondruskova@cez.cz

zpět