Business at OECD

SP ČR je členem od roku 1996. Členství dává možnost expertům sekretariátu SP ČR sledovat vývoj politik v důležitých oblastech (hospodářská politika, fiskální politiky, obchod, investice, zaměstnanost, vzdělávání) v mezinárodním kontextu a sledovat hlavní trendy podložené analýzami a statistikami Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ve specifických oblastech (doprava, chemické látky, suroviny) dává možnost průmyslovým podnikům zapojit své experty do problematiky konkrétních témat.

Valná hromada

Mgr. Daniel Urban
generální ředitel

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 101
daniel.urban@spcr.cz

Valná hromada (alternátka)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Výbor pro hospodářskou politiku

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel Sekce hospodářské politiky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 202
bcizek@spcr.cz

Výbor pro odpovědné podnikání, Výbor pro vzdělávání, Výbor pro zaměstnanost, pracovní a sociální věci

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Kontaktní místo ČR pro směrnice OECD pro nadnárodní společnosti

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Kontaktní místo ČR pro směrnice OECD pro nadnárodní společnosti (alternát), Expertní skupina pro Čínu, Výbor pro obchodní politiku

Bc. Mikuláš Nozar
zástupce ředitele pro Evropskou unii, obchodní politiku a mezinárodní organizace

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 405
mnozar@spcr.cz

Expertní skupina pro Čínu (místopředseda), Výbor pro obchodní politiku

Lukáš Martin, MA
ředitel Sekce mezinárodních vztahů

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 401
lmartin@spcr.cz

Výbor pro daňovou politiku (místopředseda)

Martin Jareš
Manager Fiscal Affairs

Vítězná 1
284 03  Kutná Hora

martin.jares@pmi.com

Výbor pro daňovou politiku

Ing. Jiří Nekovář, Ph.D.
jednatel

Senovážné náměstí 978/23
110 00  Praha 1

Tel.: 542 422 311, 224 235 545
jnekovar@eurotrend.cz

Výbor pro digitální ekonomiku (místopředseda)

Mgr. Ondřej Ferdus
ředitel Útvaru digitální ekonomiky a technologií

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 207
oferdus@spcr.cz

Výbor pro energetiku a environmentální politiku

Ing. Barbora Vondrušková, Ph.D.
projektová manažerka Public affairs

Duhová 1444/2
140 00  Praha

Barbora.Vondruskova@cez.cz

Výbor pro energetiku a environmentální politiku

JUDr. Zuzana Krejčiříková
ředitelka útvaru Public affairs

Duhová 2/1444
140 00  Praha

Tel.: 211 042 509
zuzana.krejcirikova@cez.cz

Výbor pro chemickou legislativu

Ing. Alena Krejčová
chemická legislativa

Rubeška 393/7
190 00  Praha

alena.krejcova@schp.cz

Výbor pro inovace a technologie (místopředseda)

Mgr. Petr Kavalíř, Ph.D., MBA
ředitel výzkumného centra

pkavalir@ntc.zcu.cz

zpět