BUSINESSEUROPE: Konfederace evropského podnikání (Brusel)

BusinessEurope sdružuje 40 podnikatelských a zaměstnavatelských svazů z 34 zemí Evropy. Je největším a nejsilnějším podnikatelským lobby vůči evropským institucím a dalším organizacím (zastupuje 20 milionů podniků v Evropě) a lídrem zaměstnavatelů v evropském sociálním dialogu. Pro SP ČR je nejpřímější a nejefektivnější cestou jak ovlivňovat vývoj iniciativ, politik a legislativních i nelegislativních opatření Evropské komise v samém zárodku. SP ČR je členem od roku 1993 a BusinessEurope je pro něj určující organizací pro vytváření vlastních strategií a hájení zájmů českého a evropského průmyslu.

Výkonný výbor

Ing. Dagmar Kuchtová
generální ředitelka

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 101
dkuchtova@spcr.cz

Výkonný výbor (alternátka)

Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope

Rue Jacques de Lalaing 4
B-1040 Brusel, Belgium

Tel.: +32 495 784 952
jradova@spcr.cz

Výbor stálých delegátů (členka)

Ing. Jana Hartman Radová
vedoucí kanceláře/stálá delegátka u BusinessEurope

Rue Jacques de Lalaing 4
B-1040 Brusel, Belgium

Tel.: +32 495 784 952
jradova@spcr.cz

zpět