Poradní výbory a specializované agentury Evropské komise

Poradní výbory a specializované agentury Evropské komise jsou zřízeny ve smyslu čl. 138 Smlouvy o EU a spadají do gesce Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (DG EMPL). Jsou obsazovány na tripartitním základě zástupci nominovanými národními střešními organizacemi sociálních partnerů.

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků (alternátka)

JUDr. Jitka Hlaváčková
právník, poradce generální ředitelky

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

Výbor pro Evropský sociální fond

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Výbor pro sociální dialog

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Governing board of the European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Governning Board of European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Governning Board of European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) (alternate member)

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně představenstva

Hviezdoslavova 1188/5
627 00  Brno - Slatina

Tel.: 544 238 240
breckova@audacio.cz

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků

Mgr. Luděk Mazuch
Právník SČMVD

Václavské náměstí 21
110 00  Praha 1

Tel.: 224 109 256
mazuch@scmvd.cz

Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Mgr. Renáta Zbranková

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 304
rzbrankova@spcr.cz

Řídící rada Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Mgr. Renáta Zbranková

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 304
rzbrankova@spcr.cz

zpět