Poradní výbory a specializované agentury Evropské komise

Poradní výbory a specializované agentury Evropské komise jsou zřízeny ve smyslu čl. 138 Smlouvy o EU a spadají do gesce Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti (DG EMPL). Jsou obsazovány na tripartitním základě zástupci nominovanými národními střešními organizacemi sociálních partnerů.

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků (člen)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků (člen)

Mgr. Luděk Mazuch
Právník SČMVD

Václavské náměstí 21
110 00  Praha 1

Tel.: 224 109 256
mazuch@scmvd.cz

Poradní výbor pro volný pohyb pracovníků (alternát)

JUDr. Jitka Hlaváčková
právník SP ČR, poradkyně pro oblast občanského a obchodního práva

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 408
jhlavackova@spcr.cz

Výbor pro sociální dialog (člen)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Správní rada Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (člen)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Správní rada Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) (alternát)

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.
místopředsedkyně představenstva

Hviezdoslavova 1188/5
627 00  Brno - Slatina

Tel.: 544 238 240
breckova@audacio.cz
breckova@amsp.cz

Poradní výbor pro zaměstnanost a předvídání a řízení dopadu změn (Eurofound) (člen)

Ing. Vladimíra Drbalová
poradkyně pro mezinárodní a EU sociální záležitosti

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 601
vdrbalova@spcr.cz

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) (člen) Poradní výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (ACSH) (člen)

Jiří Hájek
bezpečnostní manažer

Litoměřická 272
411 08  Štětí

Jiri.hajek@mondigroup.com

Evropské středisko pro odborné vzdělávání a přípravu (CEDEFOP) (člen)

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

Výbor pro evropský sociální fond (člen)

Ing. Miloš Rathouský
zástupce ředitelky pro oblast vzdělávání

Freyova 948/11
190 00  Praha 9

Tel.: 225 279 801
mrathousky@spcr.cz

zpět