Pracovníci z vybraných sociálně vyloučených skupin

Řada firem se stále potýká s výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovníků, jejich vysokou fluktuací a meziregionální mobilitou. Svaz tuto problematiku samozřejmě vnímá a snaží se jí čelit na několika úrovních. Intenzivně jedná s vládou ohledně patřičných změn legislativy, podporuje vzdělávání od mateřských škol až po vysoké školy a propojuje je napřímo s firmami nebo pomáhá podnikům nacházet zaměstnance napříč vybranými skupinami. Od roku 2016 Svaz komunikoval přínosy zaměstnávání vězňů, odsouzených osob po výkonu trestu odnětí svobody nebo veteránů. Potenciál pracovní síly se ovšem skrývá i v dalších skupinách. Kulatý stůl pořádaný regionálním zastoupením Svazu dne 14. listopadu se proto zaměřil na zaměstnávání osob vyléčených z drogové závislosti a opět si připomenul, jaké to je zaměstnat bývalého vězně.

Zaměstnávání vězňů, osob, které brány věznice již opustili, nebo osob zahalených do stínu drog je třeba vnímat v širším kontextu. Těmto lidem nestačí najít pouze práci, ale je třeba s nimi důsledně komunikovat, pomoci jim najít bydlení, řešit jejich dluhy a v neposlední řadě je podpořit v přijetí odpovědnosti sama za sebe a své činy. S tím vším jsou schopny pomoci organizace RUBIKON a SANANIM. Jisté riziko a počáteční investice, v podobě úsilí, času i finančních nákladů ovšem vzniká i firmám. Tyto nemalé vklady se ale v budoucnu mohou vrátit v podobě loajálních a stabilních zaměstnanců.

Zhodnocení míry rizika a úspěšnosti zaměstnávání vězňů a propuštěných uvedl pan Julián Ededy, manažer programu zaměstnanosti organizace RUBIKON, na příkladu statistiky z roku 2022 „V tomto období RUBIKON pomohl 280 odsouzeným připravit se na propuštění, 46 % z nich pokračovalo ve spolupráci i po propuštění. 144 klientů RUBIKONU získalo zaměstnání, přičemž 67% z nich si jej udrželo i po zkušební době. 71 klientů si bylo schopno zvýšit svou pracovní kvalifikaci a 14 klientů si zvýšilo své pracovní kompetence na tréninkovém pracovním místě,“ a dále doplnil, „RUBIKON již nyní spolupracuje se 120 zaměstnavateli, kteří v řadách vězňů i osob po výkonu trestu odnětí svobody našli své zaměstnance. Těm všem je RUBIKON, i po uzavření pracovní smlouvy firma - klient, nápomocen skrze své odborné poradce. Na simulovaných pracovních pohovorech si firmy mohou vytipovat svého potenciálního zaměstnance.“

A jaký je potenciál najít zaměstnance z řad klientů, kteří absolvovali ambulantní nebo pobytovou adiktologickou léčbu? „Aktuálně ekonomicky aktivních je cca 30 %, 15 % využívá příležitostných prací nebo pracuje na černo, přes 50 % je neaktivních nebo registrovaných na úřadech práce“, sdělil Luděk Kalousek, vedoucí Centra profesní a sociální adaptace organizace SANANIM. Pro dokreslení doplnil, že „odhadem 45 tis. lidí v ČR rizikově užívá pervitin nebo opioidy a relativně nejvíce z nich žije v Praze a Ústeckém kraji.“ Vzhledem ke složení účastníků kulatého stolu se pan Kalousek intenzivně věnoval problematice závislosti z pohledu personalisty. Zaměřil se například jak vést přijímací pohovor, vypíchl indicie a znaky chování poukazující  na problémy s drogami, představil legitimní formy kontrol na pracovišti a v neposlední řadě diskutoval preventivní opatření.

Uplatnit se na otevřeném pracovním trhu není nikdy jednoduché, obzvláště pokud si sebou nesete stín své minulosti. Pro tyto případy vzniklo několik tréninkových zaměstnání, kde klient v rámci práce na dobu určitou získá opět pracovní návyky a sociální dovednosti. Jedním z nich je Restart Shop Praha – obchod s darovaným zbožím.

Poděkování závěrem patří klientce RUBIKONu Hance, která vyprávěla o své trestní minulosti, úskalích při hledání práce, výrazné pomoci ze strany RUBIKONu a následném uplatnění se na pracovním trhu,  zakladatelce A-Giga s.r.o. Věře Babišové a kavárně Café Therapy, v jejichž prostorách akce proběhla.

Poznámka: Café Therapy je sociální podnik organizace SANANIM. Za dobu existence podniku zde prošlo tranzitním zaměstnáním 133 klientů SANANIMu, z nichž převážná většina (nad 90 %) nadále standardně funguje v běžném životě. Jedná se o původně obtížně zaměstnatelné lidi, kterým by jinak hrozilo sociální vyloučení – jsou po léčbě závislostí, často po výkonu trestu odnětí svobody.

kategorie Svaz v regionech
zpět