Průmysl chce svůj „Industrial Deal“

Na konci února se v Antverpách sešli zástupci 73 evropských firem a svazů se zástupci Evropské komise v čele s Ursulou von der Leyen. Cílem setkání bylo představit pohled na nutné změny a mandát pro příští Evropskou komisi, která vzejde po volbách do Evropského parlamentu v červnu letošního roku.

Signatáři deklarace chtějí vedle Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) i Evropskou průmyslovou dohodu (Industrial Deal), a to na stejné úrovni důležitosti. Svůj podpis připojil i Svaz průmyslu a dopravy ČR. Průmysl je nutné v Evropě a v ČR udržet.

Signatáři nerozporují dekarbonizaci jako takovou, ale upozorňují na to, že zavádění často nových technologií a změn v rámci celých dodavatelských řetězců může znamenat oslabení konkurenceschopnosti evropského průmyslu a proto by podpoře zavádění těchto technologií a rozvoji poptávky po nich mělo být věnováno stejné pozornosti jako snižování emisí. A to i na úrovni rámců finanční podpory této transformace (např. evropské fondy) a pravidel veřejné podpory.

Další evropské cíle (včetně cíle pro rok 2040) by pak podle deklarace měly zůstat na obecnější úrovni a měly by nechat více volnosti v implementaci. To by mohlo znamenat například pro rok 2040 zachování pouze cíle na úrovni snižování emisí bez dílčích cílů a podcílů na obnovitelné zdroje, úspory energie atp., po čemž volá i Svaz průmyslu.

Transformace k bezuhlíkové ekonomice si vyžádá masivní elektrifikaci a s tím i potřebu nových zdrojů elektřiny a investice do energetických sítí. Důraz by měl být kladen na obnovitelné zdroje a nízkoemisní zdroje jako jadernou energetiku. Zástupci průmyslu volají po masivním rozvoji těchto technologií tak, aby byl energie dostatek a za přijatelnou cenu. O současných cenách energie tvrdí, že je příliš vysoká, a to nejen kvůli tržním vlivům, ale i kvůli regulaci.

Kompletní text deklarace je k dispozici zde.

Tomáš Trubačík
/
kategorie Evropské a mezinárodní záležitosti
zpět