Liberecké děti se pro velký zájem dočkají rozšíření kapacity Živé knihovny povolání v Iqlandii

Letošní Živé knihovny povolání odstartovaly svou dlouhou sérii v novém školním roce 2023/2024 tradičně v Liberecké IQlandii, která je každoročním partnerem akce a poskytuje pro konání akce své prostory. O tuto již tradiční akci byl opět enormní zájem jak ze strany škol, účastnilo se více jak 500 žáků devátých ročníků ŽS, tak ze strany zaměstnavatelů. To bylo motivací k rozšíření akce o jeden termín navíc.

Zive knihovny povolani SP CR 2023 01

Regionální manažerce Nadě Vojtíškové ze Svazu průmyslu a dopravy ČR se podařila domluvit další spolupráce s náměstkem primátora pro školství Ivanem Langrem a novým ředitelem Iqlandie Václavem Dostálem. Všichni společně prošli všechna stanoviště a někteří se zapojili i do vyzkoušení na vlastní kůži. Výsledkem domluvy následného jednání je tradičně jedna Živá knihovna povolání na podzim a nově i jedna na jaře.

Na žáky čekalo 10 stanovišť zaměstnavatelů. Společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. představila pozici – technolog lepení. Žákům bylo vysvětleno, co na takovou pracovní pozici je potřeba za vzdělání, co je náplní práce technologa. Detailně jim byl popsaný proces lepení plastových dílů a měli možnost shlédnout, jak tyto díly vypadají v novém vozidle. Na závěr byl pro dobrovolníky připravený kviz o ceny – Co dělá technolog lepení? Jak funguje robotická aplikace lepidla? Co pomáhá technologovi při vývoji a zlepšování a podobně?

Stanoviště Krajské nemocnice Liberec, a.s. představilo žákům pozici laboranta oddělení hematologie s možností ukázky práce s mikroskopem a vzorkem krve s leukémií. Staniční záchranář oddělení chirurgického příjmu popsal, v čem spočívá práce zdravotnického záchranáře a všeobecné sestry v KNL a jeho běžný pracovní den. Teoretický výklad byl obohacen také praktickou zkouškou resuscitace na resuscitačním modelu.

Zive knihovny povolani SP CR 2023 05

Společnost UCT Fluid Delivery Solutions s.r.o. již tradičně představila jednu ze svých klíčových pracovních pozic – svářeče plastů. V průběhu interaktivní přednášky mohli studenti shlédnout mj. krátké video, které však představilo všechny základní odvětví výroby, které jsou ve společnosti zastoupeny – obrábění, sváření a montáž. Děti měly taktéž možnost si výrobky fyzicky prohlédnout a zasoutěžit si o drobné dárkové předměty.

Jednou z prezentujících společností byla i iQlandia. Dětem byla představena práce edutainera a odborného lektora v iQLANDII. Ze  strany deváťáků byl největší zájem o informace k případné brigádě. Vyzkoušely si barevné pokusy jak biologické, tak i fyzikální a chemické. Samozřejmostí byly i pokusy s kapalným dusíkem.

Zive knihovny povolani SP CR 2023 06

„Na začátku jsem studentům řekl, co obnáší přijímací řízení k Policii ČR (pozn.: psychologické vyšetření, testy tělesné zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídka) a jaké jsou začátky práce u policie. Při následné debatě nás překvapilo, jaký byl zájem žáků o informace ke konkrétním činnostem policie. Největší zájem byl o práci policejních psovodů a velkou část žáků zajímala práce tzv. Prvosledových hlídek, kde jsme jim s kolegyní popsali, v čem je výcvik těchto hlídek specifickým. Pokud těmto žákům zájem o policejní práci vydrží i do maturitního ročníku, věřím, že se o práci u policie pokusí,“ řekl vrchní inspektor nadprap. Pavel Srna. Na závěr si nejen žáci, ale i učitelé zkoušeli policejní výstroj a policejní pouta.

Preciosa na svém stanovišti tentokrát představovala pozici technologa. Žáci a žákyně se setkali s technoložkou Věrou, která je kromě své pracovní pozice seznámila se sklářskou společností Preciosa jako jedním z největších zaměstnavatelů v regionu vyrábějící unikátní produkt, který jde z Libereckého kraje na světové trhy. Preciosa ukázala, že sklářská výroba v roce 2023 si stále drží řemeslnou dovednost svých předků, ale zároveň je plná moderních technologií a výrobních postupů a také fakt, že svět českého křišťálu je neuvěřitelně zajímavý a kreativní.

Zive knihovny povolani SP CR 2023 04

Liberecká firma DGS se pokusila zaujmout žáky představením pozice elektronika, který je v současné době na trhu práce „nedostatkovým zbožím“. Zájemci si mohli vyzkoušet obsluhu malé verze robota simulujícího práci ve výrobním procesu. Zástupci firmy pak odpovídali na mnohdy zvědavé dotazy nejen žáků, ale i učitelů.

Tradičně nechybělo stanoviště Úřadu práce ČR, kde kolegyně z Krajské pobočky v Liberci povídaly o své práci kariérového poradce.

A co na akci říká Martin Klacián z ČEZu, který se pravidelně akce zúčastňuje mnoho let: „V rámci akcí Živá knihovna povolání se snažíme podpořit citát, který říká, že jednou vidět je lepší než stokrát slyšet. Deváťáci v Liberci navíc dostali možnost si některé činnosti kolegů z ČEZ Distribuce vyzkoušet a v hodinách praktické výuky by určitě nepropadli. My budeme rádi, když někteří z nich v budoucnu „propadnou“ energetice.“

Společnost Technické služby města Liberec p.o. se zúčastnila akce Živá knihovna poprvé. Cílem bylo ukázat žákům, že ve firmě najde uplatnění mnoho profesí, které se starají o to, aby se občanům v Liberci žilo lépe a příjemněji. V krátké videoprezentaci mohli shlédnout, jak se zaměstnanci starají o čistotu ve městě, opravují komunikace, udržují veřejnou zeleň, provádějí zimní údržbu a zajišťují mnoho dalších činností. Ale, jak říká, vedoucí personalistiky Mgr. Světlana Baranová: „Nejlepší poznání je možnost, vše si vyzkoušet a osahat. Na parkoviště jsme proto přivezli ukázku našich používaných strojů a mechanizace. Žáci si tak mohli vyzkoušet dálkově ovládanou svahovou robotickou sekačku, kterou sekáme travní porosty v těžko dostupných a příkrých terénech.  Mohli se také svézt na na velké sekačce po parkovišti IQlandie a podívat se do kabiny velké kropičky Scania. Zaměstnanci, kteří běžně s těmito stroji pracují, jim ochotně vše ukázali a zodpověděli jejich případné dotazy. Myslím, že jsme představili TSML jako společnost, ve které využíváme moderní techniku a najdou v ní práci studenti, kteří se zaměří na studium technických a strojírenských oborů.“

Zive knihovny povolani SP CR 2023 02

kategorie Svaz v regionech
zpět