Minimální příjem jako účinná podpora proti chudobě

Dne 28. 9. 2022 Evropská komise zveřejnila návrh Doporučení o přiměřeném minimálním příjmu na podporu aktivního začleňování, ve kterém vyzývá členské státy, aby modernizovaly své systémy minimálního příjmu jako součást trvalého závazku snížit chudobu a sociální vyloučení v Evropě.

Sdělení nabízí návod, jak lépe a transparentním způsobem zacílit politiky, zajistit, aby přispívali k řešení stávajících nerovností, a zohlednit dopad na různé geografické oblasti a skupiny obyvatelstva, jako jsou ženy, děti a nízkopříjmové domácnosti. Sdělení obsahuje pokyny pro oblasti politiky, nástroje, ukazatele, načasování, údaje a šíření hodnocení. Dnes prezentované pokyny jsou rovněž relevantní pro členské státy při navrhování jejich systémů minimálního příjmu.

Členským státům se doporučuje:

  • zlepšit přiměřenost podpory příjmu
  • zlepšit pokrytí a využívání minimálního příjmu
  • zlepšit přístup na inkluzivní trhy práce
  • zlepšit přístup k základním a základním službám
  • podporovat individualizovanou podporu
  • zvýšit účinnost správy sociálních záchranných sítí na úrovni EU, vnitrostátní, regionální a místní úrovni, jakož i mechanismy monitorování a podávání zpráv

Podrobnosti najdete zde.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět