Evropský semestr 2023 zahájen Zprávou o udržitelném růstu

Rychlá, koordinovaná a jednotná reakce hospodářské politiky na pandemii se vyplatila: zotavení ekonomiky EU po COVID bylo nejrychlejší od poválečného boomu a reálný HDP vzrostl v roce 2021 o 5,4 %. Po šoku způsobeném ruskou útočnou válkou proti Ukrajině zůstal růst HDP v EU v první polovině roku 2022 silný a ve třetím čtvrtletí zůstal kladný, čímž překonal očekávání. Trhy práce se ukázaly jako obzvláště odolné, protože těžily ze systémů zkrácené pracovní doby, které rovněž podpořil program EU SURE (program na snižování rizika nezaměstnanosti). 

Ekonomika EU se však nyní nachází v bodě obratu. Očekává se, že vysoké tlaky na ceny energií, eroze kupní síly domácností, slabší vnější prostředí a přísnější podmínky financování uvrhnou tuto zimu EU do propadu. Inflace, která překonala růst mezd, rychle narušuje kupní sílu domácností, což má negativní dopad na spotřebu. Investice tíží růst nákladů, narušení dodavatelského řetězce a přísnější podmínky financování. Vzhledem k tomu, že silné inflační tlaky nadále oslabují poptávku v mnoha rozvíjejících se a vyspělých ekonomikách, je nepravděpodobné, že by vnější prostředí podpořilo růst EU. Růst reálného HDP v EU se má na ročním základě zpomalit z 3,3 % v roce 2022 na pouhých 0,3 % v roce 2023 a v roce 2024 zrychlit na 1,6 %. Očekává se, že inflace zůstane velmi vysoká: má dosáhnout vrcholu na 10,7 %. % ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022. Vzhledem k tomu, že se inflační tlaky rozšiřují na základní zboží a služby, očekává se, že inflace bude v roce 2023 zvolňovat pouze postupně na 7,0 % a v roce 2024 na 3 %. Trhy práce pravděpodobně zůstanou silné, protože poptávka po práci zůstává vysoká, i když to začalo klesat. Očekává se, že nezaměstnanost v horizontu prognózy poroste jen mírně a zůstane na úrovni kolem 6½ %, což je v blízkosti svých rekordních minim. Předpokládá se, že poměr veřejného dluhu k HDP v EU, který se během pandemie výrazně zvýšil, se v roce 2024 nepatrně sníží na 84,1 % HDP. Hospodářský výhled zůstává obklopen výjimečnou mírou nejistoty s riziky nakloněnými směrem dolů. . Největší hrozbou je nepříznivý vývoj na trhu s plynem a riziko ochromujícího nedostatku zejména v zimě 2023/2024. Modelové simulace ukazují vysoké makroekonomické náklady v případě, že by se tato rizika naplnila. Kromě plynu zůstává EU přímo i nepřímo vystavena obnoveným otřesům na komoditních trzích, které se odrážejí v důsledku geopolitického napětí.

ASGS 2023 a další doprovodné dokumenty podzimního balíčku evropského semestru naleznete zde.
kategorie EU infoservis
zpět