Byznys bije na poplach: Návrh„ Pay transparency“ je právní monstrum

Rada a Evropský parlament právě uzavírají třístranná jednání o návrhu směrnice o transparentnosti odměňování. Evropští zaměstnavatelé, kteří plně sdílejí sledované cíle v oblasti rovnosti žen a mužů, jsou hluboce znepokojeni příliš podrobnými a normativními požadavky, které by mohly být na společnosti kladeny.

Původní návrh byl již příliš podrobný a normativní pro větší společnosti, ale malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci měly být osvobozeny od nejnáročnějších povinností. Tato hranice by nyní mohla být snížena na společnosti s více než 100 zaměstnanci. V důsledku toho bude mnoho malých a středních podniků nést velkou administrativní a finanční zátěž s malým dopadem na snižování rozdílů v odměňování.

Povinnost zajistit stejnou odměnu za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty mezi ženami a muži by navíc měla porovnávat situace pracovníků pracujících pro stejného zaměstnavatele a neměla by vycházet z nesrozumitelného konceptu „jediného zdroje stanovujícího mzdové podmínky“.
A konečně, sociálním partnerům musí být poskytnut potřebný prostor, aby udržovali, vyjednávali, uzavírali a prosazovali kolektivní smlouvy, které zavádějí ujednání o transparentnosti odměňování odpovědným a pragmatickým způsobem.

„Mnoho společností, zejména malých a středních podniků, bojuje o přežití kvůli dopadu řady krizí, kterým čelily během posledních dvou let. Nutně se potřebujíí nadechnout. Teď není čas ukládat nesrozumitelné požadavky na vykazování a vyměřování mezd firmám s více než 100 zaměstnanci. Dále musí být zachována autonomie sociálních partnerů dohodnout se na jednodušších ujednáních o transparentnosti odměňování. Na stole je právní monstrum, které podkope sociální dialog a penalizuje evropské společnosti. Vyzýváme vyjednavače trilogu, aby se vrátili k rýsovacímu prknu a napravili tyto nedostatky. Aby pokročili v otázce rovnosti žen a mužů, musí vytvořit text, kterému budou společnosti rozumět, s přiměřenými požadavky na podávání zpráv, které mohou zaměstnavatelům pomoci splnit jejich povinnosti týkající se rovného odměňování.“  Řekl generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer.

kategorie EU infoservis
zpět