Global Gateway: Výzva k podávání přihlášek do Poradní skupiny pro podnikání

Až do 20. dubna si mohou naše členské firmy podat žádost o členství v Poradní skupině pro podnikání pro strategii Global Gateway.

Evropská komise zveřejnila výzvu k podávání přihlášek do Poradní skupiny pro podnikání pro Global Gateway, která bude mít 60 členů. V rámci skupiny se generální ředitelé a vyšší vedoucí pracovníci evropských firem a podnikatelských sdružení zapojí do výměny názorů s Komisí s cílem pomoci jí posílit spolupráci s evropským soukromým sektorem při provádění strategie Global Gateway. Výzva k podávání přihlášek je zájemcům o členství otevřena do 20. dubna 2023 do 14h (e-mailem).

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová k výzvě uvedla: „Díky iniciativě Global Gateway investuje EU do inteligentních, čistých a udržitelných spojení po celém světě s cílem podpořit obchod, posílit hodnotové řetězce a rozšířit hospodářské příležitosti pro EU a naše partnery. Na urychlení ekologické a digitální transformace a na podporu globálního oživení potřebujeme veřejné i soukromé investice. Poradní skupina pro podnikání pro Global Gateway nám umožní užší spolupráci, abychom mohli plně využít odborných znalostí aktérů z podnikatelské sféry a zajistili pro naše partnery skutečný transformační dopad.“

Poradní skupina pro podnikání bude zajišťovat, aby byly při provádění strategie Global Gateway adekvátně zohledněny vstupy ze soukromého sektoru. Jejím hlavním cílem je zvýšení transformačního dopadu investic v rámci strategie, která zahrnuje digitální odvětví, odvětví energetiky, dopravy, a dále také zdravotnické, vzdělávací a výzkumné systémy po celém světě.

Skupinu budou tvořit organizace soukromého sektoru EU, které mají relevantní zkušenosti v odvětvích, na něž se vztahuje strategie Global Gateway, a mají zájem se do projektů Global Gateway zapojit. Členy skupiny budou malé i velké společnosti, jejichž ústředí má sídlo na území EU, obchodní a podnikatelská sdružení a zavedené obchodní sítě. Členové budou jmenováni na tři roky. První pravidelné zasedání Poradní skupiny pro podnikání na vysoké úrovni se bude konat ve druhé polovině roku 2023.

Svaz průmyslu a dopravy ČR není podle kvalifikačních kritérií oprávněn se o členství sám ucházet (coby národní organizace) a o členství v Poradní skupině bude tedy žádat pouze nepřímo, prostřednictvím Konfederace evropského podnikání BusinessEurope. Možnost požádat o členství v Poradní skupině pro podnikání Global Gateway je nicméně otevřena jeho členským firmám.

Postup žádosti:

Organizace, které mají zájem o členství v Poradní skupině pro podnikání Global Gateway, musí předložit svou žádost Evropské komisi (DG INTPA) na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Žádosti mohou být předloženy v jakémkoli z oficiálních jazyků EU, nicméně použití angličtiny výběrový proces usnadní. Pokud použijete v žádosti jiný jazyk než angličtinu, Komise velmi uvítá, pokud přiložíte v angličtině alespoň její stručné shrnutí. Žadatelé musí uvést jméno svého zástupce nominovaného do Poradní skupiny.

Žádost bude považována za přípustnou, pokud bude podána včas a bude zahrnovat všechny dokumenty vyjmenované níže. Všechny předložené dokumenty musí být vyplněné kompletně a čitelně, musí být podepsány a očíslovány.

Každá žádost musí obsahovat následující dokumenty:

  • Motivační dopis vysvětlující důvody žádosti a eventuální přínos žadatele pro práci Poradní skupiny;
  • Vyplněný klasifikační formulář s určením členské kategorie, pro kterou je žádost podávána (Příloha I výzvy EK);
  • Vyplněný formulář výběrových kritérií dokumentující, jak žadatel splňuje kritéria uvedená v sekci 4 výzvy Evropské komise (Příloha II).

Výzva k podávání přihlášek, podmínky a další informace pro zájemce jsou k dispozici zde.

Pokud se rozhodnete o členství v Poradní skupině pro podnikání pro strategii Global Gateway za svou společnost žádat, budeme moc rádi, pokud nám o tom dáte vědět na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Olga Rozsívalová
/
kategorie EU infoservis
zpět