Evropská komise představila Akt o kritických surovinách

Evropská komise představila návrh nařízení, které má zajistit přístup EU k dodávkám kritických surovin. Kritické suroviny jsou nepostradatelné pro širokou škálu odvětví evropského průmyslu.

Evropa je silně závislá na dovozu klíčových nezbytných surovin pro průmysl, často od téměř monopolních dodavatelů z třetích zemí. Například 63 % světových zásob kobaltu se těží v Demokratické republice Kongo a 60 % vytěženého kobaltu se pak dále zpracovává v Číně. 97 % dodávek hořčíku do EU pochází z Číny, 71 % platinový kovů dovážených do EU pochází z Jihoafrické republiky, 98 % dodávek boritanu do EU pochází z Turecka, atd.

EU tak musí zmírnit rizika pro dodavatelské řetězce související s těmito strategickými závislostmi, aby posílila svou ekonomickou odolnost. Cílem nařízení bude posílit kapacity EU v oblasti kritických surovin ve všech fázích hodnotového řetězce. Zákon také vychází ze skutečnosti, že EU nemá a nemůže mít dostatek těchto surovin z vlastních zdrojů, takže musí pracovat i na posílení světových dodavatelských řetězců a soustředit se na vlastní navyšování zdrojů, např. lepším zpracováváním surovin nebo jejich recyklací.

Kromě aktualizovaného seznamu kritických surovin zavádí návrh seznam strategických surovin, které mají zásadní význam pro technologie důležité pro ekologické a digitální ambice Evropy a pro obranné a kosmické aplikace, kterým hrozí potenciální rizika v oblasti dodávek v budoucnu. Návrh stanoví hodnoty pro domácí kapacity v celém strategickém dodavatelském řetězci surovin a pro diverzifikaci dodávek v EU do roku 2030: 

  • nejméně 10 % roční spotřeby EU pro těžbu,
  • nejméně 40 % roční spotřeby EU pro zpracování,
  • nejméně 15 % roční spotřeby EU pro recyklaci
  • ne více než 65 % roční unijní spotřeby každé strategické suroviny v jakékoli příslušné fázi zpracování z jediné třetí země.

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer k návrhu o kritických surovinách uvedl: „Dobrý začátek, nyní je třeba zajistit, aby byl zákon pro podniky proveditelný“.

„Návrh je dobrým začátkem, ale jsou zapotřebí další zlepšení, aby byl zákon o kritických surovinách pro podniky použitelný. Evropa je dnes v případě mnoha kritických surovin, které jsou nezbytné pro ekologickou a digitální transformaci evropského průmyslu a pro odolnější ekonomiku, příliš závislá na jediném dodavateli. Navrhovaná opatření týkající se povolení mají potenciál urychlit zavádění projektů v Evropě.

Nyní musí zákonodárci učinit další kroky, aby zajistili, že zákon učiní z EU silnějšího komoditního hráče. Iniciativa musí poskytnout konkrétní odpovědi jak na diverzifikaci našich vnějších dodávek, tak na zvýšení vlastních těžebních, zpracovatelských a recyklačních kapacit. Realizace cílů vyžaduje čas. O to důležitější je nezatěžovat podniky nadměrnou byrokratickou zátěží. Znamená to, že je třeba omezit nové požadavky na informace a jejich zveřejňování ze strany firem na naprosté minimum.

Obchodní a podniková tajemství musí být plně chráněna. EU by měla zajistit, aby prohlášení o ekologické stopě nemělo negativní dopad na obchod a bezpečnost dodávek. Vzhledem ke svému přímému dopadu musí být průmysl úzce zapojen do provádění zákona.“

Více informací k tomuto návrhu najdete na stránkách EK zde.

Lukáš Martin
/
kategorie EU infoservis
zpět