Komise představuje národní zprávy a doporučení evropského semestru

Evropská komise zveřejnila jarní balíček dokumentů evropského semestru – zejména národní zprávy o jednotlivých zemích (Country Report) a návrh doporučení Rady pro jednotlivé země (Country Specific Recomendations).

1. Ukončit platná opatření na podporu energetiky do konce roku 2023 s využitím souvisejících úspor ke snížení vládního deficitu. Pokud by si obnovené zvýšení cen energií vyžádalo podpůrná opatření, zajistěte, aby byla zaměřena na ochranu ohrožených domácností a firem, byla finančně dostupná a zachovala pobídky k úsporám energie.
Zajistit obezřetnou fiskální politiku, zejména omezením nominálního nárůstu vnitrostátně financovaných čistých primárních výdajů v roce 2024 na maximálně 6,0 %.
Zachovat vnitrostátně financované veřejné investice a zajistit účinné čerpání grantů RRF a dalších fondů EU, zejména na podporu zeleného a digitálního přechodu. Pro období po roce 2024 pokračovat ve střednědobé fiskální strategii postupné a udržitelné konsolidace v kombinaci s investicemi a reformy vedoucí k vyššímu udržitelnému růstu s cílem dosáhnout obezřetné střednědobé fiskální pozice.
Přijmout opatření k zajištění dlouhodobé fiskální udržitelnosti veřejných financí, včetně udržitelnosti důchodového systému.
2. Urychlit provádění svého plánu obnovy a odolnosti, rovněž zajištěním odpovídající administrativní kapacity, a urychleně dokončit dodatek, včetně kapitoly REPowerEU, s cílem rychle zahájit jeho provádění. Pokračovat v rychlém provádění programů politiky soudržnosti v těsné komplementaritě a synergii s plánem obnovy a odolnosti.
3. Posílit poskytování sociálního a dostupného bydlení, mimo jiné přijetím zvláštního legislativního rámce, zlepšením koordinace mezi různými veřejnými orgány a pobídkami k výstavbě nových bytových jednotek i k rekonstrukci stávajících.

Více zde.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět