Návrh SMEI se blíží přijetí: BusinessEurope oslovil SE PRES a vlády

V září 2022 představila Evropská komise návrh nařízení na vytvoření nového nástroje, který by se aktivoval podle stupně ohrožení fungování jednotného trhu – SMEI (Single Market Emergence Instrument). Návrh se skládá z nařízení o SMEI + podpůrného balíčku změn příslušné odvětvové výrobkové legislativy ve formě nařízení a směrnice zavádějící nouzové postupy pro posuzování shody a dozor nad trhem výrobků, na které se tato odvětvová legislativa vztahuje.

BusinessEurope, jako hlas evropského podnikání, se velmi angažoval v projednávání tohoto návrhu a svoje obavy vyjádřil ve svém stanovisku position paper.

Vzhledem k tomu, že se zdá, že se Rada blíží svému obecnému přístupu k SMEI, BusinessEurope využívá této příležitosti, aby uznal, že během švédského předsednictví Rady EU sice došlo k vylepšení textu, současně zopakoval zbývající hlavní obavy týkající se návrhu Komise a případně obecného přístupu Rady.

Obavy od počátku budila ustanovení o bdělosti a nouzovém režimu, která byla v původním návrhu nepřiměřená a nezaměřila se na ochranu svobod jednotného trhu. Místo toho porušila svobodu podnikání a narušila důvěru ve smluvní vztahy, ohrozila obchodně citlivé informace přílišnou detailností a závaznou povahou požadavků na zveřejňování informací na společnosti. Hromadění produktů a rušivé monitorování trhu se sestavováním seznamů vybraných „nejrelevantnějších“ hospodářských subjektů by narušily rovnováhu nezbytnou k udržení spravedlivých podmínek a hospodářské soutěže na namáhaném trhu, což by vedlo ke zvýšení nákladů na dodržování předpisů.

Taková nepřiměřeně dalekosáhlá státní intervenční opatření by podkopala důvěryhodnost podnikatelského prostředí EU a působila by proti flexibilitě, nákladové efektivitě a rychlosti akcí, které jsou všechny nezbytné při zmírňování krize.

BusinessEurope vyzývá COREPER, aby hájil imperativní vypuštění článku, které by přinesly zvýšenou zátěž a narušily rovnováhu na jednotném trhu. BusinessEurope se domnívá, že tomu může odpovídat pouze výrazně vylepšená verze SMEI její právní základ a cíle jednotného trhu by mohly přinést přidanou hodnotu na úrovni EU. Členské státy jsou v dobré pozici, aby takové zlepšení zajistily.

Příloha: Dopis na SE PRES a Velvyslance ČS v CRP I

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

kategorie EU infoservis
zpět