BusinessEurope vyzývá EU k posílení Evropy ve světě

Jednání ER bude předcházet pracovní oběd s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Cílem je nastavit častější frekvenci koordinací s ním jak na úrovni Evropské rady, tak Rady pro zahraniční věci ve formátu ministrů zahraničí.


Ukrajina a její evropská perspektiva

Předsedkyně EK by měla ER poskytnout shrnutí jarní průběžné zprávy, zveřejněné 21. 6. 2023 a zhodnotit tak dosavadního reformního úsilí UA, resp. Zásadní rozhodování o dalších krocích v přístupovém procesu Tria se očekává v prosinci letošního roku. Prezident V. Zelenskyj minulý rok v listopadu představil tzv. Peace Formula, resp. desetibodový mírový plán, jehož implementace by podle UA byla předpokladem pro zajištění spravedlivého míru na Ukrajině a obecně obnovení mezinárodního řádu založeného na pravidlech.

Ekonomika

Evropská rada bude pokračovat v diskuzi k průmyslové politice, vnitřnímu trhu, dlouhodobé konkurenceschopnosti a produktivitě, a poskytne další vodítka. EK bude informovat o diskuzi s USA o dopadech IRA (Inflation Reduction Act). Digitální transformace je klíčová pro unijní konkurenceschopnost, ER proto vyzve oba zákonodárce k urychlenému dokončení vyjednávání o podobě návrhu nařízení o umělé inteligenci (AI Act) a k přispění k nastavení globálních standardů.
Evropská rada bude také diskutovat o celkové ekonomické situaci s cílem podpořit integrovaná specifická doporučení pro jednotlivé země CSR a uzavřít Evropský semestr 2023.

Obrana a bezpečnost

Cílem diskuse ministrů bude ocenit postupující práce na Aktu na podporu výroby munice (ASAP), který by měl být schválen ještě během července, urychleně dokončit schvalování nařízení o podpoře kolaborativního zadávání veřejných obranných zakázek (EDIRPA) a vyzvat k další podpoře evropského obranného průmyslu, který tvoří páteř naší bezpečnosti. Je nutné, aby se stal naší strategickou prioritou
Migrace a azylový pakt
Na jednání Rady JHA 8. 6. 2023 se ministři vnitra se dohodli na kompromisním znění návrhů k nařízení o řízení azylu a migrace (AMMR) a nařízení o azylové proceduře (APR).. Kompromisní znění textu nepodpořilo PL a HU. Své stanovisko k návrhům již také přijal Evropský parlament, jeho pozice se však zásadně rozchází s kompromisem vyjednaným na úrovni Rady. Evropský parlament (např. požaduje právní ukotvení povinných relokací).

Poselství BusinessEurope, hlasu evropského průmyslu, Radě

Před zasedáním Evropské rady ve dnech 29. – 30. června 2023 BusinessEurope naléhavě vyzývá evropskou Unii využít všech nástrojů, které má k dispozici, k posílení postavení Evropy ve světě a zajistit soudržnost mezi politikami EU s cílem zlepšit podnikatelské klima a přilákat více investic v Evropě. Posílení naší ekonomiky je základem pro posílení naší pozice ve světě a působí jako kotva stability v kontextu poznamenaném geopolitickým napětím. Nejnovější ekonomický výhled BusinessEurope předpovídá 0,7% růst HDP v EU v roce 2023 a 1,6% v roce 2024, pokud se nenaplní rizika poklesu. Situace je pro mnoho společností stále náročná. Rostoucí úrokové sazby zdražují přístup k financování. Po oslabení rozvah během COVID většina společností zaznamenala pouze malý nárůst marží. Je obzvláště důležité dostát závazkům přijatým v reakci na požadavky společností na řešení celkové regulační zátěže v Evropě, snížení požadavků na podávání zpráv a urychlení povolovacích postupů. Kromě provádění ambiciózní mezinárodní obchodní politiky jsou pro realizaci dlouhodobé strategie konkurenceschopnosti načrtnuté na jarním zasedání Evropské rady klíčové čtyři následující složky: 1. poskytnutí regulačního prostoru pro všechny evropské společnosti, 2. zavedení plnohodnotný program k prohloubení integrace jednotného trhu, 3. zajištění dodávek energie za konkurenceschopné ceny, 4. řešení nedostatku potřebných kvalifikaci, usnadnění inovací a podpora reforem s cílem uvolnit produktivitu Evropy.

https://www.businesseurope.eu/publications/competitiveness-road-leading-stronger-eu-position-world-and-economic-and-social

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět