Je potřeba diskutovat o dopadech regulací na konkurenceschopnost

Evropský byznys je znepokojeni trendy a způsoby vyřizování posouzení dopadů v Radě EU pro konkurenceschopnost.

Ve svém dopisu adresovaném na Héctoru Josénu Gómezovi Hernándezovi, předsedovi EU Rady pro konkurenceschopnost, a španělskému ministru průmyslu, obchodu a turistiky, reaguje na zprávu EK o hodnocení dopadů z června 2023. Zpráva je součásti balíčku dokumentu EK k dlouhodobé konkurenceschopnosti.

Vzhledem k tomu, že španělské předsednictví Rady EU řídí Radu v okamžiku, kdy Evropě hrozí vysoké riziko deindustrializace a ztráty její konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku, BusinessEurope by rád využil této příležitosti a upozornil předsednictví na posouzení dopadů a jejich zpracování v Radě. Pro zachování růstu a pracovních míst v Evropě jsou nezbytné důkladné diskuse a pochopení důsledků přijatých právních předpisů EU na konkurenceschopnost.

BusinessEurope je zejména hluboce znepokojeni trendy, pokud jde o vyřizování posouzení dopadů v Radě. Zpráva z roku 2023 uvádí, že z 61 legislativních návrhů předložených Evropskou komisí s podpůrnými posouzeními dopadů bylo pouze 31 posouzení dopadů projednáno v pracovních skupinách a pouze 21 z nich bylo projednáno s použitím doporučeného technického „kontrolního seznamu“, který napomáhá posouzení dopadu. . To znamená, že zhruba pouze 1/3 obdržených posouzení dopadů je posuzována podle vlastních pokynů Rady. Je zásadní zlepšit situaci, mimo jiné dodržováním pokynů Rady, aby předsednictví poskytla delegacím dostatek času na posouzení posouzení dopadů.

BusinessEurope je rovněž znepokojen tím, že Rada provádí kontrolu legislativních, nelegislativních (v přenesené pravomoci) a prováděcích opatření Komise, aniž by byla doprovázena posouzením dopadů. Je znepokojivé pozorovat, že pouze ve 2 případech z celkových 37 legislativních návrhů bez posouzení dopadů některé členské státy (nebo může být pouze jeden, protože nejsou uvedeny žádné údaje) vyjádřily obavy. Nedostatek kontroly ze strany Rady v tomto ohledu může zanechat značné nedostatky v chápání dopadů právních předpisů, a tím podkopat jejich kvalitu.

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10082-2023-INIT/en/pdf

Příloha: dopis BusinessEurope

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a generální ředitelky SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

 

kategorie EU infoservis
zpět