Evropská rada o podpoře Ukrajiny, průmyslové a energetické politice, revizi VFR, reakci na IRA, konkurenceschopnosti a migraci

Evropská Rada proběhne ve dnech 26. – 27. 10. 2023 v Bruselu.

  • Ukrajina a související otázky zůstávají pravidelně konstantním bodem agendy, Jednat se bude o Deklaraci G-7 o zárukách pro Ukrajinu, desetibodovém mírového plánu pro Ukrajinu (Peace Formula),  nástroji na podporu Ukrajiny (Ukraine Facility), rekonstrukčním plánu a vojenské podpoře ze strany EU.
  • Revize víceletého finančního rámce 2021-2027. Komise zveřejnila dne 20. června 2023 návrh střednědobé revize víceletého finančního rámce (VFR) 2021-2027. Revize je zacílená na tři politické priority – pomoc Ukrajině, podpora členským státům  v boji s migrací a vnějšími výzvami a vytvoření Platformy strategických technologií pro Evropu (STEP), jejíž podstatou má být posílení dlouhodobé konkurenceschopnosti strategických sektorů evropského průmyslu v oblasti deep-tech inovací a digitálních technologií, čistých technologií a biotechnologií
  • Dalšími tématy byly průmyslová a energetická politika, dopady IRA a aktuálně připravovaná Dohoda ke kritickým surovinám (CMA) EU a USA, která by měla částečně zmírnit dopady zákona o snížení inflace (IRA) na producenty z EU. Balíček opatření na pomoc malým a středním podnikům, kterým Komise potvrdila svůj záměr podpořit dlouhodobou konkurenceschopnost a odolnost malých a středních podniků a vytvářet pro  spravedlivé podnikatelské prostředí.

Vnější dimenze migrace je dalším z aktuálně sledovaných témat. V návaznosti na diskusi na  zářijové Radě pro justici  se Evropská rada vrátí k pravidelné diskusi nad vnější dimenzí migrace a zhodnotí pokrok implementace předchozích závěrů.

Poselství Evropského byznysu: Usnadnění podnikání v Evropě je klíčem k lepší budoucnosti

„K nápravě ekonomiky je třeba  naléhavě jednat“. To je hlavní motto evropského byznysu před říjnovou Evropskou Radou. Příštích 6 měsíců je poslední šancí před volbami do Evropského parlamentu dokončit přijímání opatření EU některých zásadních projednávaných návrhů EU, které usnadní podnikání v Evropě, zajistí strategii konkurenceschopnosti schválenou Evropskou radou v březnu 2023 a naplní sliby učiněné v projevu o stavu Evropské unie v roce 2023. Mírná zima 2023 pomohla odvést ekonomiku EU od recese, ale již tak nedostatečný růst se zpomaluje (0,8 % růst v roce 2023 a 1,4 % v roce 2024 v poslední prognóze oproti 1 % v roce 2023 a 1,7 % v roce 2024 v předchozí). Za ostatními kontinenty zaostáváme, protože regulační zátěž zůstává v Evropě výrazně vyšší, ceny energií jsou stále výrazně nad svým dlouhodobým průměrem. Navíc problémy se získáváním pracovní síly i nadále tíží růst, inflace překračuje 2% cíl a klesající spotřebitelská důvěra i rostoucí náklady na půjčky podkopávají spotřebu a investice. Je třeba naléhavě jednat.

Veřejné financování není udržitelné řešení. Rozvoj klíčových sektorů orientovaných na budoucnost, jako jsou biotechnologie a umělá inteligence, je v Evropě brzděn příliš složitými schvalovacími postupy a politickou předpojatostí vůči riziku, která brání inovacím, odrazuje od podnikání a podkopává investice více než nedostatkem veřejných financí. Udržitelná odpověď spočívá v odstranění regulačních překážek, zejména pro malé a střední podniky, a ve zrychlení plánování a povolování investic, inovací, výroby a komercializace v Evropě na jedné straně a v uzavírání nových obchodních dohod s cílem diverzifikovat dovozní a vývozní trhy pro evropské společnosti na straně druhé.

Klíčové téma pro evropský byznys je zvyšování konkurenceschopnosti. BusinessEurope lituje, že význam jednotného trhu nebyl dostatečně zdůrazněn v projevu o stavu Unie. Byznys netrpělivě očekává  zprávu o budoucnosti jednotného trhu, kterou na žádost Evropské rady vypracuje Enrico Letta. Zavedení plnohodnotné strategie pro pokrok v integraci jednotného trhu by vyslalo investorům silný signál. Tato strategie by měla zajistit, aby EU zaujala soudržný politický přístup zaměřený na odstranění regulačních překážek pro přeshraniční obchodní operace a zajištění účinného provádění stávajících pravidel jednotného trhu. Měla by přesunout zaměření od regulace digitalizace k usnadnění rozšiřování výroby digitálního zboží a služeb v celé Evropě. Měl by zahrnovat nová opatření pro usnadnění mobility služeb a pracovních sil a uznávání kvalifikací.

Kromě toho by tato strategie jednotného trhu měla být doprovázena účinnými reakcemi na nedostatek pracovních sil a nesoulad mezi dovednostmi, jako součást akčního plánu s opatřeními k aktivizaci nezaměstnaných a neaktivních lidí, ve spolupráci se sociálními partnery na řešení nesouladu mezi dovednostmi získanými prostřednictvím vzdělávání a vzdělávacích systémů a potřeb podniků, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost dovednostem požadovaným pro zelenou a digitální transformaci, uznávat pozitivní přínos talentů ze třetích zemí při řešení potřeb trhu práce a dosahovat pokroku v uznávání dovedností a kvalifikací v rámci Evropy a respektovat státním příslušníkům třetích zemí.

Příloha: Poselství BusinessEurope Evropské Radě

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Gbelec Ondřej
/
kategorie EU infoservis
zpět