SP ČR mezi zakládajícími členy nové iniciativy Europe Unlocked

Tento týden byla za účasti SP ČR oficiálně spuštěna kampaň koalice názorově spřízněných zástupců evropského byznysu a akademické obce s názvem Europe Unlocked, která si klade za cíl posílit jednotný trh EU, konkurenceschopnost Evropy a její růst. Budeme společně usilovat o ovlivňování politických priorit příští Evropské komise tak, aby kladla větší důraz na konkurenceschopnost na otevřených a konkurenčních trzích. Budeme usilovat rovněž o to, aby si nová Komise byla vědoma významné role firem při zvládání naléhavých výzev současnosti.

Europe Unlocked

V posledních 10 letech EU stále více zaostává za ostatními zeměmi OECD, zejm. pokud jde o průměrný růst produktivity. Tento nepříznivý vývoj dále zhoršují demografické změny a slabá pozice EU v oblasti transversálních technologií oproti jiným regionům ve světě. Zatímco v roce 2010 na tom hospodářství EU a USA byla zhruba obdobně, do roku 2020 se ekonomika EU propadla výrazně níže a tento rozdíl se nadále prohlubuje (MMF, na základě dat o HDP).

V přetrvávajícím období extrémní geopolitické nestability byl hlavní reakcí stávající Evropské komise na tuto nejistotu koncentrovaný tlak napříč jednotlivými politikami usilující o posílení evropské suverenity.  Členové koalice Europe Unlocked vyzývají k novému přístupu k hospodářským bezpečnostním výzvám, kterým musíme čelit. Spíše než vztyčovat ekonomické bariéry v zájmu větší „suverenity“, potřebujeme zaměřit svou pozornost na budování otevřených a konkurenčních trhů. Takové zacílení nám na oplátku přinese oživení produktivity, která je největším hnacím motorem ekonomického růstu a jedinou dlouhodobě udržitelnou cestou k růstu evropského hospodářství. Odolnost Evropy potřebujeme posílit prostřednictvím hospodářské prosperity.

Dlouhodobá konkurenceschopnost a bezpečnost Evropy zaleží na silnějším a hlubším jednotném trhu, který vytváří pracovní místa, růst a prosperitu pro evropské občany. Svaz průmyslu a dopravy ČR má proto spolu s ostatními členy koalice Europe Unlocked za to, že příští Evropská komise musí vzít Evropu na cestu:

  • Od překážek a byrokracie směrem k obchodním příležitostem a zajišťování odolných zdrojů uvnitř i vně jednotného trhu,
  • Od vstoupení do zelené tranzice směrem k zajištění udržitelných výsledků umožněných produktivními a trhem poháněnými investicemi a inovacemi,
  • Od těžkopádného a preemptivního přístupu k regulaci nakládání s daty a novými technologiemi směrem k zacílenějším intervencím nastaveným na opravu selhání trhu ve specifických oblastech či sektorech,
  • Od pracovní síly částečně se míjející se skutečnými potřebami trhu práce směrem k plně agilnímu trhu práce umožňující lidem získat dovednosti pro udržitelnou vědomostní ekonomiku a naplnění potřeb zaměstnavatelů,
  • Od přehnané regulace směrem k politickému rozhodování a legislativě založeným na zásadě „nejprve mysli v malém“ a podepřených precizními dopadovými studiemi.

Další informace o kampani Europe Unlocked a jejích podporovatelích naleznete zde.

kategorie EU infoservis
zpět