Evropská komise zveřejnila balíček rozšíření na rok 2023

Evropská komise minulý týden přijala balíček pro rozšíření pro rok 2023.

Balíček se skládá z obecného sdělení o politice rozšíření EU a zpráv o jednotlivých kandidátských zemích, konkrétně: Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Moldavska, Černé Hory, Severní Makedonie, Srbska, Turecka, Ukrajiny a Gruzie. Letošní balíček pro rozšíření doprovázel také Nový plán růstu pro západní Balkán, který zahrnuje 6 miliard eur ve formě grantů a půjček na urychlení hospodářské konvergence s EU.

Balíček analyzujeme, ale rádi bychom se s vámi podělili o několik klíčových poznatků, které naleznete níže:

  • Komise znovu zdůrazňuje, že přistoupení je a zůstane procesem založeným na zásluhách, který plně závisí na objektivním pokroku dosaženém každou zemí.
  • Komise doporučuje, aby Rada EU zahájila přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem.
  • Komise doporučuje, aby Rada EU udělila Gruzii status kandidátské země.
  • Komise doporučuje zahájit přístupová jednání s Bosnou a Hercegovinou, jakmile bude dosaženo nezbytného stupně plnění kritérií členství.
  • Později v listopadu bude Radě EU Evropskou komisí předložena zpráva o současném stavu vztahů mezi EU a Tureckem, která bude vycházet z nástrojů a možností určených Evropskou radou a bude zaměřena na strategický a perspektivní postup.
Mikuláš Nozar
/
kategorie EU infoservis
zpět