Rada přijala Doporučení o rozvoji rámcových podmínek sociální ekonomiky

Text zahrnuje všechny aspekty, které byly diskutovány v rámci Akčního plánu sociální ekonomiky a vytváření příznivého prostředí pro subjekty sociální ekonomiky v celé EU.


Hlavní poznatky:

 • Členské státy se vyzývají, aby podporovaly rozvoj sociálního podnikání, mimo jiné tím, že zajistí, aby si udržely přístup k řádné ochraně sociálního zabezpečení pro sociální podnikatele.
  • Některé členské státy snížily příspěvky na sociální zabezpečení jako pobídku pro subjekty sociální ekonomiky, aby najímaly zaměstnance.
  • Dalším opatřením je vytvoření rámce umožňujícího převody podniků na zaměstnance za účelem vytvoření pracovních družstev (nebo jiných modelů sociální ekonomiky vlastněných pracovníky); toto opatření je také vnímáno jako podpora pokračování malých a rodinných podniků a zamezení ztráty pracovních míst.
  • Dalším návrhem je, že by členské státy mohly usnadnit přechod běžných podniků na subjekty sociální ekonomiky.
 • Některé institucionálním změny na podporu sociální ekonomiky:
  • Několik členských států již vytvořilo skupiny na vysoké úrovni, které podporují dialog mezi veřejnými orgány a subjekty sociální ekonomiky (například francouzská Vysoká rada pro sociální a solidární hospodářství, španělská rada pro rozvoj sociální ekonomiky, portugalská národní rada pro sociální ekonomika nebo Italská národní rada třetího sektoru).
  • V některých členských státech byly vytvořeny zvláštní ministerské jednotky pro sociální ekonomiku a posílený dialog mezi zúčastněnými stranami a veřejnými orgány.
  • Členské státy se dále vyzývají, aby zlepšily institucionální uspořádání (konkrétní návrhy lze nalézt na s. 54–55).

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10594

 

kategorie EU infoservis
zpět