Směrnice o pracovních podmínkách v on-line platformách zelenou

BE PRES naplnilo své vysoké ambice a ve finiši dokázalo během zasedání Rady EPSCO dne 11. března 2024 najít dostatečnou podporu členských států, aby dosáhlo hlasování kvalifikovanou většinou pro přijetí politické dohody o směrnici o pracovních podmínkách v on-line platformách.

Výsledek byl poměrně překvapivý, což vyjádřilo i belgické předsednictví, protože členské státy, které se předtím zdržely hlasování nebo hlasovaly proti návrhu, do poslední chvíle naznačily, že svůj hlas nezmění. Na poslední chvíli se Estonsko i Řecko rozhodly směrnici podpořit, pouze Francie hlasovala proti a Německo se zdrželo hlasování.

V závěru šlo v podstatě jen o nepředvídatelné politické hrátky, neboť samotný obsah textu se od politické dohody dosažené dne 10. února 2024 nezměnil. Směrnice obsahuje výrazně oslabenou právní domněnku zaměstnání, která již není založena na kritériích platných v celé EU, ale bude stanovena na vnitrostátní úrovni, „ když skutečnosti nasvědčují kontrole a směřování, podle vnitrostátního práva, kolektivních smluv nebo praxe platná v členských státech as ohledem na judikaturu Soudního dvora.
I když zaměstnavatelé nadále zpochybňují přístup spoluzákonodárců k zachování právní domněnky zaměstnání ve směrnici, uznávají, že tento výsledek znamená výrazný posun směrem k vyváženějšímu řešení, protože výrazněji respektuje kompetence členských států EU a sociálních partnerů definovat, kdo pracuje v zaměstnaneckém poměru nebo je osobou samostatně výdělečně činnou.

Z procesního hlediska není v daném momentu zcela jasno, kdy bude návrh předložen k přijetí v Evropském parlamentu. Existuje však velká ambice prosadit to co nejrychleji jak prostřednictvím výboru EMPL, tak i na plenárním zasedání, ale zatím nebyly stanoveny žádné termíny.


Závěrem je třeba zdůraznit, že BusinessEurope a jeho členské svazy, vč. SP ČR věnovaly celému procesu mimořádnou pozornost a přijatelný průlom v textu je především jejich zásluhou.

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět