Schválená udržitelnost podniků v oblasti náležité péče

Členské státy daly zelenou dohodě dosažené v trialogu o udržitelnosti podniků v oblasti náležité péče. Je to velké zklamání pro byznys. Dne 15. 3. 2024 na jednání velvyslanců daly členské státy svůj palec na dohodu k textu směrnice o udržitelnosti podniků v oblasti náležité péče, která vysoce překračuje obecný přístup dosažený v Radě v listopadu 2023.

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer komentoval výsledek slovy: „Nová pravidla due diligence přinášejí bezprecedentní povinnosti, stanoví tvrdé sankce s potenciálními existenčními důsledky pro společnosti. Malé a střední podniky, i když jsou teoreticky mimo oblast působnosti směrnice, budou negativně ovlivněny, protože tvoří největší část hodnotových řetězců. Litujeme, že mnoho zásadních problémů zůstalo nevyřešeno. Průmysl byl vždy připraven být konstruktivním partnerem a pracovat na proveditelných harmonizovaných pravidlech EU v této důležité otázce.“

„Pro byznys to je špatná zpráva, protože nové předpisy dále oslabí konkurenceschopnost českých a evropských firem. Není náhoda, že to považují za problematické i další evropské svazy. Z pohledu Svazu průmyslu je to další rána pro firmy, která ještě víc zkomplikuje podnikání v Evropě v době, kdy evropský byznys bije na poplach,“ komentuje přijatou směrnici Daniel Urban, generální ředitel SP ČR.

Obecný přístup dosažený v Radě, jakkoliv nebyl pro byznys nejideálnějším výsledkem, byl ještě skousnutelným kompromisem a pevnými red lines. Po zahájení trialogů byla snaha udržet text co nejblíže obecnému přístupu a zabránit škodlivým pozměňovacím návrhům EP, který by návrh vrátil na samý začátek.

Byznys volal po smysluplné harmonizaci a po jasném a uchopitelném přístupu, který by povzbudil evropské společnosti a pomohl jim přispívat k udržitelnějším dodavatelským řetězcům. Náležitá péče by měla být podle mezinárodních rámců považována za pozitivní opatření – nikoli za prostředek trestu. Due diligence má hodnotu při identifikaci problémů a rizik, aby nastartoval proces důvěry v celém řetězci.

Pro Svaz je to zklamání a další rána pro podniky, na kterých závisí budoucí prosperita EU, nastartování růstu a nových pracovních příležitostí. Svaz se v procesu projednávání aktivně angažoval jak prostřednictvím BusinessEurope, tak v rámci intenzivní spolupráce s gestorem návrhu Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět