Konference v belgickém La Hulpe o budoucí sociální dimenzi v EU

Ve dnech 15. – 16. 4. 2024 proběhla v La Hulpe v rámci belgického předsednictví konference na vysoké úrovni o budoucí sociální agendě EU a Evropském pilíři sociálních práv. Jde o proces zahájený v roce 2017 v Göteborgu, který pokračoval summitem v Portu v květnu 2021. Tato dvoudenní konference představovala završení práce belgického předsednictví v rámci složení Rady EPSCO a jejím vrcholem mělo být podepsání interinstitucionální deklarace o budoucí sociální agendě Evropské unie.

Konferenci zahájil místopředseda vlády a ministr sociálních věcí a zdravotnictví Belgie Frank Vandenbroucke. Klíčový projev přednesl předseda Výboru EMPL EP Dragoș Pislaru „Úvaha o sociálních výzvách před příštím obdobím EU“ a předseda Evropského hospodářského a sociálního výboru Oliver Röpke „Budování silné sociální Evropy přes hranice“. V rámci odpoledního bloku druhého dne konference v panelu evropských hospodářských partnerů vystoupil GŘ BusinessEurope Markus. J. Beyrer, který mimo jiné řekl „ Souhlasím, že potřebujeme projekt naděje pro pracující, ale současně potřebujeme projekt naděje i pro podniky. A naše podniky se cítí zavázáni vytvářet hodnoty, vyrábět zboží, poskytovat služby a přinášet nové technologie pro zelený a digitální přechod. Současně však je 90% podniků přesvědčeno, že Evropa ztrácí atraktivnost pro produktivní investice a trpí přemírou regulace. To vše podkopává sociální pokrok. Je třeba mobilizovat všechny EU politiky v zájmu socioekonomického pokroku.“ Markus Beyrer komentoval i převážně legislativní přístup v sociálních politikách a odklon od subsidiarity, principu, který propagoval Jacques Delors.
V samostatném bloku vystoupil i Enrico Letta a konstatoval „ Dnes k vám přicházím autenticky mou představou o budoucnosti jednotného trhu. Jednotný trh je a byl bezesporu úspěch, ale situace se mění. Jednotný trh musí být přínosem jak pro občany, tak pro podniky. Brusel musí být schopen oslovit všechny části naší společnosti.“

Cíle a diskutovaná témata

Cílem konference na vysoké úrovni o Evropském pilíři sociálních práv bylo dát dohromady tvůrce politik, zúčastněné strany a odborníky, aby projednali další implementaci Evropského pilíře sociálních práv. Prostřednictvím poutavých diskusí, zasvěcených panelů a společných workshopů účastníci prozkoumají možné způsoby a akce k upevnění principů pilíře a zajištění jeho další implementace v nadcházejících letech, což změní každodenní život Evropanů.

Deklarace z La Hulpe skončila jako pouhý dokument Belgie na podporu 25 ČS a dalších stakeholdrů

Konečným cílem konference bylo přijetí interinstitucionální deklarace podepsané institucemi EU (Evropská komise, Evropský parlament a Rada EU), sociálními partnery a občanskou společností. Cílem deklarace je připravit budoucí sociální agendu na období 2024–2029 a znovu potvrdit Evropský pilíř sociálních práv jako kompas sociální politiky EU pro nadcházející roky.
Připravovanou deklaraci nepodpořilo paradoxně Švédsko, kde se v roce 2017 „narodil“ Evropský pilíř sociálních práv“. Po nočním CRP 15. 4. 2024 a trvající neústupnosti Švédů deklarace nabyla formu pouhého dokumentu Belgie na podporu 25 zbývajících členských států a spřízněných stakeholdrů.

Evropští zaměstnavatelé volají po novém přístupu sociální agendě

BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání, se k původně připravované formě Deklarace z La Hulpe nepřihlásil, zůstává však odhodlán zapojit se i nadále do debaty o tom, jak nejlépe utvářet sociální rozměr Evropské Unie během příštího politického cyklu. Evropští zaměstnavatelé sdružení pod hlavičkou BusinessEurope volají po novém přístupu k sociální agendě v souladu s obnovenou průmyslovou strategií EU a novou evropskou Dohodou o konkurenceschopnosti, která by uznávala konkurenceschopnost, produktivitu a růst jako předpoklad solidní sociální agendy. Návrh Deklarace toto očekávání bohužel nenaplnil. Ambice BE PRES naopak překročila vysoko závazky ze summitů v Göteborgu a Portu a nerespektovala současnou socio-ekonomickou a politickou situaci v Evropě s dopady na podniky a zavazovala ČS a sociální partnery se k dalším legislativním krokům pro nové EU instituce.

Příloha: Text navrhované deklarace.

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

kategorie EU infoservis
zpět