Politická dohoda o podávání zpráv o udržitelnosti podniků

Evropská komise oznámila 21. června 2021 politickou dohodu mezi Evropským parlamentem a Radou o návrhu Komise na směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

Nová směrnice, která je nedílnou součástí agendy udržitelného financování EU a Evropské zelené dohody, zmodernizuje a posílí pravidla týkající se typu sociálních a environmentálních informací, které musí společnosti hlásit. Od široké skupiny velkých společností a také od kotovaných malých a středních podniků se nyní bude vyžadovat, aby podávaly zprávy o udržitelnosti. Nová pravidla zajistí, že investoři a další zúčastněné strany budou mít přístup k informacím, které potřebují k posouzení investičních rizik vyplývajících ze změny klimatu a dalších otázek udržitelnosti. Vytvoří také kulturu transparentnosti, pokud jde o vliv společností na lidi a životní prostředí. Náklady na podávání zpráv se pro společnosti ve střednědobém až dlouhodobém horizontu sníží harmonizací informací, které mají být poskytovány.

Mairead McGuinness, komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů uvedla: „Jedná se o mezník ve vývoji výkaznictví společností, významný krok vpřed v oblasti zveřejňování, který pokrývá mnoho odvětví hospodářství. Vykazování udržitelnosti bude nyní na stejné úrovni jako finanční výkaznictví. Směrnice pomůže řídit přechod k udržitelnému ekonomickému systému postavenému na inovacích a investičních příležitostech. Umožní společnostem efektivněji komunikovat a řídit svůj výkon v oblasti udržitelnosti. Občané budou moci měřit úspěšnost společností nejen z finančního hlediska, ale také posoudit, jaký mají dopad na lidi a životní prostředí.“

Ústředním bodem směrnice je zavedení povinných evropských standardů vykazování udržitelnosti, které Evropská poradní skupina pro finanční výkaznictví (EFRAG) v současné době vyvíjí. CSRD tak mění stávající požadavky směrnice o nefinančním výkaznictví (NFRD). Požadavky na podávání zpráv budou postupně zaváděny pro různé druhy společností. Kotované malé a střední podniky budou mít povinnost podávat zprávy až od roku 2026, s možností opt-out do roku 2028. První společnosti budou muset nová pravidla poprvé použít ve finančním roce 2024, a to na zprávy zveřejněné v roce 2025.

Veřejná konzultace ke standardům

Současně je stále ještě otevřena veřejná konzultace ke standardům, které budou obsahovat, co a v jakém detail budou společnosti mít povinnost reportovat. Standardy se budou vytvářet formou delegovaných aktů, Evropská komise tím pověřila EFRAG (Agenturu pro finanční výkaznictví). Termín VK je 8. srpna 2022.

kategorie Evropská komise
zpět