Silný hlas byznysu v Evropě

Díky silnému zastoupení v evropské podnikatelské konfederaci BusinessEurope a aktivní spolupráci s dalšími evropskými průmyslovými asociacemi ovlivňuje Svaz průmyslu politiku a regulaci na úrovni Evropské unie.

Boxujeme o několik váhových kategorií výš. Těmito slovy několikrát popisovala viceprezidentka Svazu průmyslu Milena Jabůrková aktivity největšího tuzemského podnikatelského svazu na úrovní Evropské unie. Na mysli měla především rozsáhlou agendu digitální regulace, kde je Svaz výrazně aktivnější, než by se podle jeho velikosti na první pohled očekávalo. Paralela s boxerem střední váhy, proti němuž nastupují o dvacet kilo těžší a mohutnější soupeři z unijních institucí či z vlád největších států EU, sedí i na další oblasti, v nichž se čeští zástupci snaží ovlivnit rozhodování evropských orgánů.

Aktivita Svazu je logická. V Bruselu vznikají ať už přímo nebo nepřímo zhruba čtyři pětiny regulace, která se promítá do českých zákonů. Být už u zrodu evropských směrnic a nařízení je proto pro konkurenceschopnost českých firem zásadní. Českou stopu v evropské podnikatelské komunitě ocenil také generální ředitel evropské podnikatelské konfederace BusinessEurope, jejímž je SP ČR dlouhodobým členem. „Svaz průmyslu je nejsilnější průmyslový svaz v regionu střední a východní Evropy,“ prohlásil při návštěvě Prahy na konci loňského roku.

Svaz posiluje vliv
Od loňského roku je Svaz průmyslu v Evropě slyšet ještě silněji. V prosinci členové BusinessEurope zvolili viceprezidenta Svazu průmyslu Radka Špicara jako jednoho z viceprezidentů evropské konfederace. „Tuto pozici jsem získal díky důvěře představenstva Svazu průmyslu, které mě do ní nominovalo, a vedení BusinessEurope, organizace, kde patříme k nejaktivnějším a nejvlivnějším členům. Pozice ve vedení BusinessEurope mi umožní, aby v její politice byly dostatečně akcentovány zájmy české ekonomiky a firem působících nejen v Česku, ale i na unijním a světovém trhu,“ komentoval tento úspěch Radek Špicar.

Generální ředitelka Svazu Dagmar Kuchtová zasedá nejen ve výkonném výboru BusinessEurope, ale od letošního ledna také v desetičlenném výkonném předsednictvu BusinessEurope. Strategický vliv na to, čím se bude BusinessEurope zabývat v oblasti vnitřního trhu, získala vedoucí bruselské kanceláře SP ČR Jana Hartman Radová, která se stala předsedkyní důležitého Výboru pro vnitřní trh.

„Svaz průmyslu se dostal mezi nejvlivnější svazy BusinessEurope, mezi předsedy výborů jsem jedinou zástupkyní střední a východní Evropy. Díky mému zvolení předsedkyní Výboru pro vnitřní trh bude mít Svaz vliv na směřování priorit, činnosti i postoje evropského byznysu v oblasti vnitřního trhu. Budu moci zastupovat evropský byznys také například na jednáních se zástupci evropských institucí,“ vysvětluje Jana Hartman Radová.

Místopředsednické křeslo v dalším významném výboru pro průmyslové záležitosti zastává Zuzana Krejčiříková z ČEZ. Svaz má nicméně své expertní zastoupení ve většině výborů a pracovních skupin BusinessEurope. V nich pracují na analýzách dopadů připravované legislativy na podnikatelskou sféru a vytvářejí k nim pozice evropského byznysu pro jednání s evropskými institucemi.

Aktivní roli hraje Svaz také v Evropském hospodářském a sociálním výboru, který jako poradní orgán EU sdružuje zástupce zaměstnavatelů, odborů a občanské společnosti. S vysokými představiteli evropských institucí tam pravidelně jménem SP ČR diskutuje vedle Jany Hartman Radové také David Sventek z členské společnosti BeePartner. Svaz je prostřednictvím BusinessEurope také součástí Evropského sociálního dialogu.

Budování koalic
Při prosazování zájmů byznysu v Bruselu je klíčová spolupráce s dalšími evropskými podnikatelskými asociacemi. I v této oblasti si Svaz průmyslu dokázal vybudovat silnou pozici. Například v koalici s vlivným německým svazem BDI a polským Lewiatanem prosazuje racionální postup při přípravě klimatické a energetické regulace z unijního balíčku Fit for 55. Cílem je, aby evropské firmy neztratily kvůli evropským cílům mezinárodní konkurenceschopnost.

Společně s průmyslovými svazy z Německa, Skandinávie, Polska a dalších zemí Svaz průmyslu tlačí na Evropskou komisi, aby respektovala kompetence členských států v sociální oblasti či vzdělávání.

Pro český byznys je životně důležité, aby evropský vnitřní trh fungoval s co nejméně překážkami. I u této priority našel Svaz průmyslu podobně smýšlející protějšky napříč celou západní a severní Evropou. Během covidové pandemie se osvědčila spolupráce se středoevropskými průmyslovými svazy, s nimiž Svaz apeloval na vlády, aby co nejrychleji uvolnily v té době zamrzlý přeshraniční pohyb pracovníků.

Digitální ekonomika
Tradičně silný je Svaz průmyslu na evropském poli v digitální oblasti. V Bruselu se tvoří klíčová nařízení a směrnice, které ovlivní fungování digitální ekonomiky a toky dat na mnoho let, a tím také pozici evropských firem ve světové konkurenci. Na všech evropských fórech zástupci Svazu průmyslu připomínají, že je třeba mezi čtyři základní svobody evropského trhu začlenit i pátou – volný tok dat, která už jsou nyní významnou ekonomickou komoditou.

O rozumné regulaci digitální ekonomiky hovoří Svaz průmyslu pravidelně s představiteli Evropské komise včetně české eurokomisařky Věry Jourové, s níž se baví také o energetice či obchodu. Nutnost zachovat prostor pro digitální inovace vysvětluje také europoslancům. Kulatých stolů či seminářů na tato témata se několikrát zúčastnila místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Klíčovým partnerem Svazu jsou také reprezentanti Stálého zastoupení ČR při EU, kteří mohou ovlivnit přípravu evropské regulace. Ať už jde o nařízení ePrivacy, akt o umělé inteligenci či evropská nařízení DSA a DMA.

Jourova EU SP CR

Sociální politika
Velmi aktivní je Svaz také v oblasti sociální politiky, trhu práce a vzdělávání. Nedávné legislativní návrhy ze strany Evropské komise zvyšují regulatorní a administrativní zátěž firem a podkopávají jejich konkurenceschopnost. „Firmy obecně podporují cíle Evropské komise, ale s obavami sledují další a nepřiměřenou regulaci, pokud jde o návrhy týkající se například přiměřené minimální mzdy v EU nebo nefinančního reportingu. EU by se nyní měla spíše zaměřit na to, jak firmám aktuální složitou situaci usnadnit,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Soustředěným tlakem ve spolupráci s dalšími průmyslovými svazy a BusinessEurope se zatím podařilo ambice komise v sociální oblasti zmírnit a omezit tak dopad jejích návrhů na zaměstnavatele. Bez silného zastoupení a vlastní aktivity na evropské úrovni by to Svaz průmyslu nedokázal.


České předsednictví musí přispět k řešení krize v Evropě

Evropa řeší nejen překonání covidové pandemie, ale nově navíc i následky ozbrojené agrese Ruska proti Ukrajině. Evropská unie proto musí nyní přehodnotit své strategie a iniciativy a racionálně reagovat na stávající situaci. Zapomenout nesmí ani na opatření střednědobého a dlouhodobého charakteru, aby zajistila stabilitu a ekonomickou prosperitu Evropy.
V tomto kritickém období pro celou EU se od začátku července ujme předsednictví v Radě EU Česká republika.

„Díky úzké spolupráci se státní správou a jednotlivými ministerstvy se chceme podílet na tom, aby Česko během předsednictví přispělo k řešení současné bezpečnostní, energetické a humanitární krize a k vytváření podmínek pro růst, konkurenceschopnost a prosperitu Evropy. V následujícím půlroce máme jedinečnou možnost ukázat, že jsme konstruktivním členem EU,“ říká Dagmar Kuchtová, generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu a dopravy předal české vládě seznam priorit, na které by se z pohledu byznysu měla během předsednictví zaměřit. Rozdělil je do tří tematických pilířů s cílem vytvořit Evropu odolnou a otevřenou, udržitelnou a konkurenceschopnou s dynamickým trhem práce. Česko by se mimo jiné mělo soustředit na následující oblasti:

  • Mezinárodní spoluprací a rozšiřováním obchodních dohod omezit jednostranné závislosti, diverzifikovat hodnotové řetězce a posilovat bezpečnost Evropy.
  • Aktualizovanou průmyslovou strategii promítnout do konkrétních kroků přispívajících k růstu konkurenceschopnosti evropského průmyslu a k posílení vlastní produkce ve strategických oblastech.
  • Zelenou a digitální transformaci realizovat způsobem konzistentním s naplňováním evropské průmyslové strategie a globální konkurenceschopností EU.
  • Zajistit energetickou bezpečnost a stabilitu dodávek energie.
  • Zajistit koordinaci společných nákupů a projektů u klíčových energetických a surovinových vstupů.
  • Stanovovat příspěvky ke klimaticko-energetickým cílům EU členskými státy dle jejich národních specifik a ekonomických možností.
  • Posilovat konkurenceschopnost EU a tvorbu nových pracovních míst, zvyšovat flexibilitu trhu práce, a to včetně rozvoje nových forem práce.
  • Respektovat kompetence členských států a autonomii sociálních partnerů v oblasti mezd a systémů sociální ochrany.

Přečtěte si všechny priority SP ČR pro české předsednictví. Najdete je zde.

Článek vyšel v červnovém čísle časopisu Spektrum. Celé vydání si můžete přečíst zde.

Predsednictvi partneri banner

 

kategorie SP v mezinárodních organizacích
zpět