Prohlášení BIAC na zasedání ministrů OECD

Prohlášení podnikatelské komunity zemí OECD ministerskému zasedání 9. – 10. 6. 2022

Sotva se světová ekonomika vzpamatovávala z ničivých dopadů pandemie Covid-19, Ruská invaze na Ukrajinu vedla k velké humanitární krizi i významné ekonomické krizi, jejíž důsledky dopadly na země OECD i mimo ně. Posláním OECD jako průkopníka a propagátorem politik, které podporují mír, demokracii, právní stát a mnohostrannou spolupráci, je v dnešní geopolitické situaci důležitější než kdy jindy. Účinný řád založený na pravidlech, na základech mezinárodního práva a úzká mezinárodní spolupráce je nezbytným základním kamenem pro soukromý sektor s cílem zajistit globální konektivitu, podpořit hospodářský růst a příležitosti pro všechny a přechod k udržitelnější budoucnosti.

Business při OECD (BIAC) a jeho členové důrazně odsuzují ruskou válku proti Ukrajině, která způsobuje nepřekonatelné lidské utrpení. Válka zároveň ohrozila zotavení světové ekonomiky z pandemie Covid-19. Dopady této krize vedly ke značné podnikatelské nejistotě, inflačním tlakům a snížení ekonomického výkonu. Rostoucí ceny energií a komodit, nabídka a nedostatek pracovních sil postihují mnoho podniků, což vyžaduje včasnou a koordinovanou akci. Objevuje se nový pocit naléhavosti posílit naše ekonomiky. Je to výzva k účinné spolupráci mezi národními vládami, mezinárodními organizacemi a soukromým sektorem řešit dopady války.

Podnikatelská komunita podporuje vládní akce na obranu našich společných hodnot, bezpečnosti a ochrany globálního řádu založeného na pravidlech. K tomu je nezbytný úzký dialog se soukromým sektorem, aby přijatá opatření byla účinná, dobře cílená, transparentní a zohledňovala hlavní dopady na naše ekonomiky a společnosti. I když dopady této krize budou v jednotlivých zemích nerovnoměrné, vlády by měly úzce spolupracovat s podobně smýšlejícími partnerskými zeměmi. Podniky jsou nuceny se neustále přizpůsobovat ekonomickým důsledkům války a zároveň mít na paměti potřeby lidí, kteří jsou na jejich podnikání životně závislí.

kategorie BIAC
zpět