Trading Better, Living Better - obchodní priority BIAC

Bezpečnost, udržitelnost a úspěch našich ekonomik nejsou v rozporu s otevřenými trhy a mezinárodním obchodem založeným na pravidlech - jsou na nich závislé.

V reakci na Obchodní strategii OECD do roku 2023 a v kontextu probíhajících diskusí o budoucím pracovním programu OECD přináší tento dokument (Trading Better, Living Better - obchodní priority Business at OECD / BIAC) promyšlené posouzení prioritních otázek obchodní politiky pro podniky, které vychází z praktických zkušeností širokého a regionálně různorodého podnikatelského sektoru. Tento dokument budeme sdílet s vedením OECD, zástupci Obchodního výboru OECD a také s delegacemi v Paříži. Zároveň budeme rádi za jeho další sdílení. 

5 hlavních obchodních priorit BIAC: 

  • Podpora robustního a odolného obchodu založeného na pravidlech
  • Posilování základů otevřených trhů
  • Podpora digitálního obchodu, datových toků a inovací
  • Vyrovnávání level-playing field
  • Zajištění veřejné podpory pro otevřené trhy

Mnohostranný obchodní systém se bohužel již řadu let potýká s vážnými problémy a v mnoha ohledech neodráží realitu a požadavky podniků 21. století. Podle nejnovější obchodní prognózy WTO zveřejněné 5. října byly předpovědi růstu světového obchodu se zbožím v roce 2023 sníženy a objem světového obchodu se zbožím by měl v letošním roce vzrůst pouze o 0,8 %, což je méně než polovina 1,7% nárůstu předpokládaného v dubnu. To je důvod k obavám vzhledem k nepříznivým důsledkům pro životní úroveň lidí na celém světě.

Vyzýváme Výbor pro obchod OECD, aby se ujal vedoucí úlohy a účinně se těmito prioritami zabýval v nadcházejícím dvouletém pracovním programu. Podnikatelská sféra v OECD je přesvědčena, že řešení těchto problémů a maximalizace příležitostí lze dosáhnout pouze v případě úzké spolupráce OECD, vlád a podnikatelské sféry. 

 

kategorie BIAC
zpět