CZ PRES: Priority BusinessEurope adresované premiérovi

Všechna střednědobá a dlouhodobá politická opatření EU musí zohlednit novou realitu a musí být přísně dodržovány zásady lepší regulace.

President BusinessEurope Fredrik Persson a generální ředitel organizace Markus Beyrer společně ocenili setkání s premiérem Petrem Fialou  v rámci jednání Rady presidentů BusinessEurope počátkem června v Praze a ve svém dopise ze dne 4. 7. 2022 vyjádřili podrobněji priority a očekávání evropského byznysu od předsednictví ČR v Radě EU.

V návaznosti na deklaraci přijatou Radou presidentů dne 3. června 2022 vypracoval BusinessEurope pro české předsednictví následující podrobné priority:

  • Hospodářská politika: Musíme najít správnou rovnováhu mezi kontrolou inflace a potřebou podporovat oživení a zároveň se vyhnout recesivním efektům. Pozastavení pravidel Paktu stability a růstu v roce 2023 v důsledku zvýšených požadavků na krátkodobé vládní výdaje související s válkou na Ukrajině nesmí oddálit dlouhodobé posilování veřejných financí. Je i nadále nezbytné co nejlépe využívat nástroj EU pro obnovu a odolnost k podpoře produktivních investic a reforem. Kromě toho je ambiciózní průmyslová politika nejlepším způsobem, jak posílit inovace a globální konkurenceschopnost evropských podniků.
  • Ceny energií a obnova pravomocí EU: Aby se české předsednictví vypořádalo s raketově rostoucími cenami energií, musí zajistit odpovídající finanční kompenzaci pro podniky, vytvořit správné investiční podmínky pro více obnovitelné a nízkouhlíkové energie a paliva kromě zintenzivnění diverzifikace dodavatelských tras a přijetí realistického přístupu k postupnému odstranění závislosti na ruských fosilních zdrojích energie.
  • Zelená transformace: Při jednáních o balíčku Fit-for-55 musí české předsednictví zajistit, aby byla ekologická transformace ekonomicky a společensky proveditelná a úspěšně posouvat EU k udržitelnější ekonomice a zároveň posilovat naši evropskou konkurenceschopnost a globální technologické inovace.
  • Jednotný trh a digitalizace: Pro posílení našeho jednotného trhu a urychlení jeho digitalizace musí české předsednictví usilovat o ochranu svobod jednotného trhu nejen při jednáních o připravovaném nástroji pro stav nouze pro jednotný trh, který bude řešit krizové situace, ale ve všech návrzích stanovujících nové požadavky na produkty a služby v Evropě a také v iniciativách v oblasti datové ekonomiky, umělé inteligence a kybernetické bezpečnosti.
  • Zaměstnanost a sociální politika: Vzhledem k napjatým pracovním trhům s rekordní mírou volných pracovních míst a nedostatkem dovedností se české předsednictví musí zaměřit na nedostatek pracovních sil a dovedností. Ke klíčovým návrhům, včetně práce v platformách a transparentnosti platů, je zapotřebí vyvážený přístup. Je třeba respektovat zásady subsidiarity a proporcionality, jakož i vnitrostátní postupy a autonomii sociálních partnerů.
  • Mezinárodní obchod: V současném napjatém geopolitickém kontextu a ruské invazi na Ukrajinu se české předsednictví musí zaměřit na posílení odolnosti ekonomiky EU vytvářením koalic s podobně smýšlejícími partnery, diverzifikací zdrojů dodávek a urychlením ratifikace vyjednaných bilaterálních dohod o volném obchodu.
  • Uchopitelné požadavky pro podniky: Všechny podniky probíhající iniciativy musí být vstřícné k malým a středním podnikům, nepřekrývat se a neomezovat zdroje, které mají podniky k dispozici na řešení současné krizové situace. Kromě toho musí být pravidla EU o náležité péči účinná, proveditelná a přiměřená a zároveň musí poskytovat skutečně rovné podmínky.
  • Konference o budoucnosti Evropy: Budoucnost Evropy a našeho oblíbeného evropského způsobu života závisí na schopnosti udržet si naši ekonomickou sílu a konkurenceschopnost. Mnoho návrhů předložených během konference by našim podnikům ztížilo schopnost  přispívat k růstu a vytváření pracovních míst. Je naléhavě zapotřebí provádět test konkurenceschopnosti u všech projednávaných a/nebo budoucích legislativních návrhů, jak je navrženo v doporučeních konference, aby se zajistilo, že návrhy budou příznivé pro růst a zaměstnanost.

Vladimíra Drbalová, poradkyně prezidenta a GŘ pro mezinárodní organizace a EU

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Přílohy:

kategorie BusinessEurope
zpět