CzechTrade v Mexiku otevírá další Exportní inkubátor

Služby inkubátoru mohou společnosti využívat až 6 měsíců a zahrnují 70 asistenčních hodin.


Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade otevřela v mexickém hlavním městě Mexico City nový Exportní inkubátor Mexiko. Jde již o čtvrtý Exportní inkubátor CzechTrade.

Oficiální otevření Exportního inkubátoru v Mexico City proběhlo 18. září za účasti náměstka ministra průmyslu a obchodu. „Mexický trh a celá Latinská Amerika poskytuje příležitost pro české firmy a služba Exportní inkubátor CzechTrade je jednou z cest, jak se na tomto trhu prosadit,“ říká náměstek MPO Edvard Kožušník.

Příprava a pomoc se vstupem firmy na mexický trh může trvat 3 až 6 měsíců. „Exportní inkubátor je jeden z nástrojů, díky kterému dokážeme velmi efektivně podpořit globální ambice českých firem. Umožňuje vytvořit až na půl roku zázemí pro expandující firmy za účelem etablování na komplikovaném, ale růstově perspektivních trhu. K dispozici těmto firmám budou i navazující služby agentury CzechTrade, především pak služba KOMPAS pro podporu v oblasti právní, finanční i lidských zdrojů na cílovém trhu,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Svaz průmyslu a dopravy dlouhodobě podporuje diverzifikaci exportu českých firem na trzích třetích zemí. Podpora diverzifikace exportu byla také zakotvena v nové Exportní strategii ČR na roky 2023-2033. Svaz průmyslu má v Řídícím výboru exportní strategie ČR při MPO 2 zástupce, viceprezidenta Radka Špicara a ředitele Lukáše Martina. Zásadní pro nás je, aby se českých vývozcům dostávalo alespoň srovnatelné instituciální podpory ze strany státu jako konkurenčním firmám z dalších zemí.
Současně apelujeme na českou vládu, aby nekrátila své rozpočtové výdaje k podpoře exportu na následující roky. I podle ministra Síkely má podpora exportu zásadní multiplikační efekt: "Podle odhadů se každá koruna vložená do podpory exportu vrátí 50 a 80krát v objemu samotného exportu,“, uvádí ministr.

První Exportní inkubátor byl otevřen v roce 2021 v indickém Bengalúru. O rok později následoval vznik inkubátoru v americkém Chicagu a v roce 2023 byl otevřen také v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

Částečně převzato z portálu businessinfo.cz.

Mikuláš Nozar
/
kategorie Podpora exportu
zpět