Komisař pro obchod Dombrovskis v Číně: EU vyzývá ke spravedlivé hospodářské soutěži a lepšímu přístupu na trh

EU a Čína jsou klíčovými obchodními partnery a naše ekonomiky jsou hluboce propojeny. Vzájemné vztahy se však potýkají s překážkami, zejména s postojem Číny vůči ruské agresi na Ukrajině, s problémy s přístupem na trh a širšími obchodními a investičními výzvami.

Obchodní vzathy EU a Číny

Výkonný místopředseda EK Valdis Dombrovskis a místopředseda Státní rady He Lifeng spolupředsedali 10. hospodářskému a obchodnímu dialogu na vysoké úrovni mezi EU a Čínou (10th EU-China High-level Economic and Trade Dialogue - HED). HED je hlavní platformou pro jednání mezi EU a Čínou o hospodářských a finančních otázkách a obchodní a investiční spolupráci. Během závěrečné tiskové konference po 4 denní návštěvě Číny Dombrovskis zdůraznil, že obchodní vztahy mezi EU a Čínou jsou jedny z největších na světě a jsou pro obě strany zásadní. Vzájemný obchod se zbožím dosáhl v loňském roce 857 miliard eur.


Přesto evropské společnosti vyjadřují řadu vzrůstajících obav ohledně podnikatelského prostředí. Jejich řešení by Číně pomohlo udržet si schopnost přilákat a udržet zahraniční investice a splnit cíl udržitelného a kvalitního hospodářského rozvoje. EU zůstává největší vývozní destinací Číny a společnosti z EU jsou na čínském trhu i nadále významně zastoupeny. Aby však bylo možné pokračovat v oboustranně výhodné spolupráci, je nutné obnovit rovnováhu. Současný obchodní deficit EU s Čínou činí téměř 400 miliard eur a v posledních letech má dále vzrůstající tendenci. Proto je nutné ze strany EU prověřit důvody vzrůstajícího deficitu, např. analýzou dat obchodních roků v jednotlivých sektorech, analýzou vzájemného přístupu na trh apod. 

V nedávném průzkumu Obchodní komory EU v Číně totiž téměř dvě třetiny respondentů uvedly, že jejich podnikání v Číně se stalo obtížnějším. Podnikatelské prostředí se stalo političtějším a méně předvídatelným. Dombrovskis proto požádal čínské partnery, aby s námi tyto výzvy řešili. Konkrétně si přejeme větší transparentnost, předvídatelnost a reciprocitu. Obě strany potvrdily dohodu o výměně informací o kontrolách vývozu na technické úrovni s cílem poskytnout platformu pro vzájemné vyjasnění opatření. Nejde o to zcela vyrovnat obchodní bilanci, protože ta mezi partnery bývá vyrovnaná zřídka. Důležitá je reciprocita a vyrovnané vztahy. 

Možná antisubvenční opatření EU proti čínským elektromobilům

Na všech jednáních, kterých se komisař Dombrovskis během své cesty účastnil, byla tato otázka z čínské strany otevřena. Všichni byli ujištěni, že investigace možné podpory narušující férovou soutěž a jednotný trh bude probíhat v souladu s pravidly EU týkajících se subvencí, která jsou transparentní a vycházejí z pravidel WTO. EU samozřejmě v rámci klimatických cílů podporuje prodej elektromobilů (prodej pouze bezemisních vozidel do roku 2035), v tomto případě se ale jedná o subvence na straně konzumentů - platí pro všechny značky, jak pro americká, čínská, tak evropská auta. Problematická je ovšem přítomnost subvencí na straně produkce, což se v případě čínských elektromobilů vyjasní během dalšího vyšetřování a zapojení s čínskými partnery. EU musí být schopna řešit případná opatření narušující obchod. Jsme proti protekcionismu, ale všichni aktéři musí hrát fér a podle pravidel. Zatím nelze předvídat, jaký bude výsledek šetření. 

Výstupy

HED následoval po dohodě mezi předsedkyní von der Leyenovou a prezidentem Xi o obnovení dvoustranných dialogů na vysoké úrovni mezi EU a Čínou. Během HED bylo dosaženo pokroku při řešení některých otázek přístupu na trh, byl dohodnut mechanismus na výměnu informací o kontrolách vývozu, byla vytvořena nová pracovní skupina pro finanční služby a obnovily se makroekonomické dialogy. Jedná se o smysluplné kroky v době, kdy se evropské společnosti, které mají v Číně významnou stopu, potýkají s rostoucími obtížemi. EU bude v těchto otázkách s Čínou nadále jednat. USA volí podobný přístup: zapojit se a najít řešení je vždy výhodnější než konflikt.

Během tiskové konference komisař Dombrovskis zdůraznil, že ruská agrese na Ukrajině je nevyprovokovaná, nelegální a zapříčinila obrovské utrpení. Válka na Ukrajině je globální katastrofou a zapřičiňuje nedostatek potravin v rozvojových zemích. EU jasně stojí na straně Ukrajiny a bude ji nadále maximálně podporovat. Z důvodu pozice Číny k válce se země stává méně atraktivní pro působení zahraničních firem i z hlediska investic.

Návštěva Dombrovskise v Číně navázala na dohodu, které dosáhla místopředsedkyně Komise Věra Jourová s místopředsedou Státní rady Zhangem Guoqingem dne 18. září 2023 v Pekingu a která má zajistit snadnější přeshraniční toky neosobních údajů. V oblasti práv duševního vlastnictví byl za pozitivní krok vpřed považován dobrý pokrok v provádění dohody o zeměpisných označeních.

Mikuláš Nozar
/
kategorie Podpora exportu
zpět