Návrhu regulace umělé inteligence je nutné věnovat více času

Svaz průmyslu a dopravy ČR nedávno publikoval otevřený dopis, kterým vyzval vybrané členy české vlády, aby věnovali diskuzím o návrhu regulace umělé inteligence v Radě EU více času, a to z důvodu přetrvávajících závažných nedostatků. Svaz průmyslu a dopravy ČR není jediným svazem, který má tyto obavy. 

Naše obavy sdílí také všechny významné evropské byznysové svazy a asociace, které podpořily jednotné stanovisko BusinessEurope. Evropský byznys se shoduje, že současné celkové směřování regulace umělé inteligence výrazně omezí její zavádění a využívání v praxi. Za klíčovou překážku považujeme zejména nynější návrh klasifikace vysoce rizikových systémů a začlenění tzv. General Purpose AI systémů do působnosti nařízení.

Více o jednotném postoji evropských zaměstnavatelských svazů si můžete přečíst zde.

kategorie BusinessEurope
zpět