BusinessEurope pomáhá po zemětřesení v Turecku a Sýrii

BusinessEurope, které je Svaz průmyslu aktivním členem, úzce spolupracuje se svými členy TÜSİAD a TİSK a snaží se maximálně podpořit Turecko a Sýrii v obnově po ničivém zemětřesení. Podle dostupných informací z Turecka, kde zemětřesení přímo zasáhlo více než 15 milionů lidí, je odhadovaná cena obnovy a rekonstrukce více než 80 miliard dolarů.

V souvislosti s tragickými ztrátami na lidských životech a humanitárními, sociálními a hospodářskými dopady způsobenými zemětřesením v únoru 2023 v Turecku a Sýrii, evropská podnikatelská komunita znovu potvrzuje svou solidaritu a spolupráci s tureckou podnikatelskou sférou. Vyzýváme ke koordinované a dobře cílené mezinárodní podpoře při dalším rozvoji tureckého hospodářství a při pomoci obnovy a rekonstrukce zemětřesením postižených regionů v souladu s mezinárodními závazky, které se vztahují na tuto oblast, a také s cíli udržitelného rozvoje.

Zemětřesení si v Turecku dosud vyžádala více než 48 000 obětí na životech a zasáhla více než 13 milionů lidí v deseti provinciích, které hostí velké množství uprchlíků. Přibližně 1,5 milionu lidí přišlo o střechu nad hlavou a téměř 2 miliony lidí se z postižených oblastí přestěhovaly do jiných regionů. Humanitární situace v regionu je i nadále velmi náročná. Zatímco přímé hospodářské ztráty v podobě škod na budovách, infrastruktuře a výrobních zařízeních mohou činit přibližně 40 miliard dolarů, náklady na obnovu se podle některých odhadů vyšplhají až na 100 miliard dolarů.

Od prvních dnů katastrofy EU mobilizovala strategické rezervy programu rescEU a v Turecku provedla jednu z největších pátracích a záchranných operací. Tento týden Evropská komise společně se švédským předsednictvím uspořádala v Bruselu mezinárodní dárcovskou konferenci na podporu obyvatel Turecka a Sýrie. Tato akce by měla být zásadním příspěvkem k pomoci, obnově a rekonstrukci postiženého regionu prostřednictvím koordinace dalších finančních prostředků mezinárodního společenství pro oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii. BusinessEurope vítá tuto iniciativu Evropské komise a švédského předsednictví. Během konference konané 20. března 2023 bylo přislíbeno 7 miliard eur pro obnovu pro obnovu po ničivém zemětřesení v Turecku a Sýrii, miliardu má poskytnout Evropská komise.

Také konfederace evropského podnikání BusinessEurope se do solidární pomoci zapojila a prostřednictvím svých členských federací TÜSİAD (Turecká asociace průmyslu a obchodu) a TİSK (Turecká konfederace zaměstnavatelských svazů) pozorně sledovala vývoj situace. Mnoho evropských podniků rychle a ve stále větší míře poskytovalo obětem potřebnou podporu, což dokazuje, že podnikatelská komunita hraje v souvislosti s rostoucími humanitárními potřebami po zemětřesení klíčovou sociální roli. Navzdory úsilí turecké společnosti a pomoci mezinárodního společenství bude ale proces obnovy dlouhý. Při řešení bezprostředních humanitárních potřeb a překonávání lidského utrpení existují ohromné výzvy, jako je např. likvidace stovek milionů tun potenciálně škodlivých trosek, přičemž je třeba zabránit znečištění životního prostředí. Zajištění udržitelného sociálního a hospodářského života ve střednědobém a dlouhodobém horizontu prostřednictvím pomoci, obnovy a rekonstrukce bude mít zásadní význam pro udržitelný rozvoj a sociální a hospodářskou odolnost regionu.

S přihlédnutím k dynamické a složité povaze situace navrhujeme držet se těchto zásad:  

  • Úzce komunikovat a spolupracovat na úrovni mezi EU a Tureckem s přístupem zahrnujícím více zúčastněných stran pro stanovení účinného a komplexního rámce pro obnovu a proces evropské integrace Turecka
  • Účinně koordinovat mezinárodní pomoc, jakož i úsilí veřejného a soukromého sektoru o zajištění spolehlivých řešení
  • Cílené využívání finanční podpory EU v souladu s cíli ekologické a digitální tranzice k řešení udržitelné a transformační obnovy regionu

BusinessEurope díky svým tureckým a dalším členům pečlivě monitoruje situaci na místě a podporuje průběžný tok informací a pokračující zapojení podniků do procesu. Jsme připraveni sdílet informace s Evropskou komisí v dalších fázích plánování pomoci a obnovy po zemětřesení. Pevný postoj evropské podnikatelské komunity k solidaritě a spolupráci je jednou z největších předností Evropy při obnově a překonávání extrémních obtíží, kterým společně čelíme. Vítáme také úsilí Evropské komise o zvýšení evropské odolnosti vůči přírodním katastrofám a prohloubení spolupráce v rámci evropského mechanismu civilní ochrany.

Celý dopis předsedkyni Ursule von der Leyen v kopii komisařům Lenarčičovi and Várhelyimu přikládáme zde.

Mikuláš Nozar
/
kategorie BusinessEurope
zpět