Stanovisko BusinessEurope k prováděcímu nařízení CBAM

Stanovisko bylo předloženo k veřejné konzultaci 11. července 2023. 

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích EU (CBAM) může být účinným nástrojem pro vyrovnání podmínek poplatků za uhlíkovou stopu a také pomoc evropskému průmyslu při další dekarbonizaci. Zavedení CBAM počínaje přechodným obdobím má pro dosažení těchto cílů zásadní význam. Přechodné období CBAM je obzvláště důležité pro úspěšnou přípravu na konečné období CBAM od roku 2026.

Za Svaz průmyslu společně s BusinessEurope ale vnímáme, že podniky se potýkají s obtížemi a nejistotou ohledně zavedení CBAM, a to několik měsíců před zahájením jeho používání. Během přechodného období, které začíná již v říjnu tohoto roku a má být fází "učení bez finančních dopadů", budou muset podniky ve velmi krátké době splnit povinnosti velmi složité povahy. Především nedostatek dostupných pokynů a technických dokumentů tyto obtíže ještě zhoršuje.

Proto v tomto kontextu vyzýváme Evropskou komisi a příslušné národní orgány, aby:

  • Co nejdříve zveřejnily oficiální pokyny k prováděcí metodologii a uspořádaly příslušná školení
  • Pokračovaly ve spolupráci a udržovaly otevřený dialog s evropským průmyslem během fáze provádění, zejména aby se vhodným způsobem zabývaly riziky obcházení CBAM
  • Pečlivě sledovaly účinnost CBAM při řešení problematiky úniku uhlíku a vyhodnocovaly dopady CBAM na evropský trh a na navazující odvětví vzhledem k tomu, že jejich vstupní materiály v evropských výrobních procesech zdraží
  • Posoudily soudržnost a zajistily účinnou komplementaritu opatření v oblasti CBAM se stávajícími právními předpisy EU, které mají dopad na dovoz

O jednotlivých fázích spuštění CBAM jsme psali více zde

Jakmile budeme mít o návrhu více informací, budeme vás informovat. V Zároveň budeme rádi za vaši zpětnou vazbu - v případě dotazů se na nás mezitím neváhejte obrátit.

Mikuláš Nozar
/
kategorie BusinessEurope
zpět