Silnější byznys, silnější Evropská unie

Před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024 vyzývá evropský byznys včetně Svazu průmyslu evropské politické strany, aby zajistily, že EU přijme nezbytná opatření k posílení evropské ekonomiky.

Během příštího politického cyklu 2024-29 musí EU postavit konkurenceschopnost do popředí svých priorit. Silná ekonomika je nezbytná pro ochranu našeho evropského způsobu života a evropských zájmů v zahraničí. Zvyšuje schopnost prosazovat naše hodnoty a posiluje naši atraktivitu coby investiční destinace a jako partnera pro dohody o volném obchodu. Po pěti letech poznamenaných permanentní krizí evropská ekonomika zaostává. Mezi lety 2019 a 2021 se přímé zahraniční investice v EU snížily o dvě třetiny, zatímco v USA o dvě třetiny vzrostly. Počet investičních projektů na zelené louce v EU mezi lety 2021 a 2022 klesl o 15 procent ve srovnání s 18% nárůstem v USA. Je třeba řešit klesající atraktivitu Evropy pro investice.

K dosažení tohoto cíle navrhujeme 7 hlavních opatření:

  • najít rovnováhu mezi posílením bezpečnosti a evropské ekonomiky
  • snížit regulatorní zátěž na podniky
  • proměnit Zelenou dohodu ve skutečnou růstovou strategii EU
  • oživit integraci vnitřního trhu EU a urychlit digitalizaci
  • vyřešit nedostatek pracovníků a nesoulad v dovednostech
  • zajistit udržitelnost veřejných financí
  • připravit se na rozšíření EU


Více najdete zde: https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/reports_and_studies/2023-11-07_message_to_eu_political_parties_ahead_of_ep_elections_nov_2023_final_0.pdf

kategorie BusinessEurope
zpět