Pokyny pro náležitou péči na podporu odpovědného obchodního chování

Cílem POKYNŮ OECD PRO NÁLEŽITOU PÉČI NA PODPORU ODPOVĚDNÉHO OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ (dále jen „Pokyny“) je poskytnout podnikům praktickou podporu při provádění Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti tím, že nabídne jasná a srozumitelná vysvětlení k doporučením OECD v oblasti náležité péče. Provádění těchto doporučení přispěje k tomu, aby se podniky mohly vyhnout nepříznivým dopadům, jež mohou být spojeny s jejich činností, dodavatelskými řetězci a dalšími obchodními vztahy, na pracovníky, lidská práva, životní prostředí, korupci, spotřebitele a správu a řízení podniků a případně tyto nepříznivé dopady řešit.

Více informací k POKYNŮM OECD PRO NÁLEŽITOU PÉČI NA PODPORU ODPOVĚDNÉHO OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ naleznete na webové stránce MPO a OECD.

Příloha: Česká verze pokynů pro náležitou péči na podporu odpovědného chování podniků

Vladimíra Drbalová, poradkyně SP ČR pro mezinárodní organizace a EU

 

kategorie OECD
zpět