Služební cesty do zahraničí v období koronavirové pandemie

Přinášíme vám souhrnný přehled podmínek pro cestování do zahraničí za služebním účelem. Seznam obsahuje informace o zemích, které aktuálně umožňují vstup na své území občanům a rezidentům ČR. Velká část těchto států povoluje překročení hranic pouze při dodržení určitých pravidel (negativní výsledek testu na koronavirus, karanténa, ad.), pouze do menší skupiny zemí je možno cestovat bez jakýchkoli omezení.

Před každou cestou důrazně doporučujeme si zkontrolovat aktuálně platné podmínky pro cestování a také pravidla, která platí pro pobyt v dané zemi. Do některých zemí je možno vycestovat z ČR bez větších omezení, ale na místě platí opatření, která zde pobyt de fakto znemožňují (např. omezení volného pohybu, uzavřené hotely apod.). V době nouzového stavu a obecně nepříznivé epidemiologické situace, která nyní ve světě panuje, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí cestovat do zahraničí jen v nejnutnějších případech. Informace o situaci v zahraničí přináší zastupitelské úřady ČR, na které uvádíme odkaz u každé zemi v seznamu.

Při návratu je navíc třeba zohlednit pravidla pro cestování do ČR, která se vztahují i na české občany. Česká republika od 5. února nově rozděluje ostatní země do 4 kategorií podle míry rizika (nízké, střední, vysoké a velmi vysoké riziko nákazy). Pouze při příjezdu ze zemí s nízkým rizikem neplatí žádná omezení, od střední kategorie výše je vždy nutné vyplnit příjezdový formulář, před cestou absolvovat antigenní nebo PCR test, dále se požadavky zvyšují i na PCR test po příjezdu (země s vysokým rizikem) a pětidenní izolaci a nošení respirátoru (země s nejvyšším rizikem). Plné znění těchto pravidel společně s aktuálním rozdělením zemí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictvíTyto povinnosti se nevztahují na nezbytné cesty (včetně pracovních a obchodních), které nepřekročí 12 hodin.

Dále upozorňujeme, že Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cesty do zemí s extrémním rizikem nákazy, mezi které byly zařazeny JAR, Brazílie, Keňa, Zambie, Tanzánie, Peru, Kolumbie, Indie, ad. Cestování do těchto zemí je možné pouze ze závažných a naléhavých důvodů a po předchozí registraci v databázi DROZD. Plný výčet zemí, na které se toto omezení vztahuje, je k dispozici na webu MZV.

V případě komplikací při služebních cestách je možné se obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí, které provozuje asistenční službu Obchodní cesty. Dále je též možné využít informační linku MZV pro cesty do zahraničí +420 222 264 222.

Cesty bez omezení

Země EU a EHP:  ----

Země mimo EU: Albánie, Severní Makedonie

CESTY S RESTRIKCEMI

Země EU a EHP:

Před cestou musí každý, kdo v Belgii stráví více než 48 hodin nebo přicestuje letecky či lodí, vyplnit formulář Public Health Passenger Locator Form. Cestovatelé z rizikových zemí, mezi které patří i ČR, musí dále předložit na hranicích negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin, odebrat se do karantény a 7. den se zde nechat otestovat. V případě negativního výsledku bude následně karanténa ukončena. Bližší informace k průběhu karantény a k opatřením, která je nutno dodržovat, obdrží cestující v SMS zprávě po registraci ve výše uvedeném formuláři. Výjimku z povinného testu a karantény mají pobyty, které nepřesáhnou 48 hodin. Pracovní a služební cesty jsou povoleny, je však nutné před cestou vyplnit elektronický příkaz BTA Form a vygenerovaný kód uvést ve formuláři Public Health Passenger Locator Form. Od 19. dubna lze cestovat do Belgie nově i z neodkladných důvodů, všechna další opatření (povinná registrace, karanténa a test) ale zůstávají v platnosti.

Vstup na území Bulharska je pro cestovatelé z ČR možný s negativním výsledkem PCR testu ne starším než 72 hodin nebo negativním výsledkem antigenního testu ne starším než 48 hodin. Bulharsko dále uznává také potvrzení o očkování proti Covid-19 a pozitivní výsledek testu u osob, které prodělaly onemocnění mezi 15. - 180. dnem od data testu. Výjimka z tohoto nařízení platí pro řidiče mezinárodní dopravy, pendlery a tranzit. 

Na území Dánska mohou vstoupit pouze lidé v odůvodněných případech, mezi které náleží i služební cesty. V takovém případech je nutné účel podložit dokumenty, před nástupem do letadla předložit potvrzení o negativním testu, které nebude staší než 24 hodin, a ihned po vstupu absolvovat antigenní test. Všichni cestující musí také následně do 10denní karantény, kterou lze předčasně ukončit negativním výsledkem testu provedeným nejdříve 4. den po příjezdu. Výjimku z izolace mají plně očkované osoby. Aktuální informace lze též získat na oficiálním vládním portálu coronasmitte.dk

Při vstupu do země je nutné se podrobit 10denní karanténě nebo předložit negativní výsledek PCR testu, který nebude starší než 72 hodin, případně je možné ho podstoupit na letišti. Po předložení negativního výsledku se cestující musí podrobit druhému PCR testu, který je možné absolvovat nejdříve 6 dnů od data prvního. V mezidobí do obdržení výsledku druhého testu je nutné setrvat v samoizolaci, pro kterou platí uvolněný režim s možností docházky do práce nebo do obchodu. Před cestou do Estonska je také třeba vyplnit elektronické prohlášení.  Pokud byl cestující v posledních 6 měsících očkován proti koronaviru nebo nemoc prodělal a byl označen za vyléčeného, nemusí absolvovat 10denní karanténu.

Vstup do Finska z rizikových zemí, mezi které je zařazena také ČR, je možný jen ve vymezených případech. K těm náleží služební cesty, které mají kritický význam pro fungování ekonomiky a které nesnesou odkladu. Cesta musí být v takovém případě potvrzena zaměstnavatelem na určeném formuláři. Cestovatelé ze zahraničí by měli po vstupu do země podstoupit test, který je prováděn zdarma. Dále je doporučeno absolvovat 10denní karanténu. Té je možné se zcela vyhnout, pokud se cestovatel prokáže na hranicích negativním výsledkem testu a ve Finsku stráví méně než 72 hodin. V případě delšího pobytu lze karanténu zkrátit absolvováním dvou testů v rozmezí minimálně 72 hodin. Tranzit je povolen jen v rámci letecké dopravy.

Francie vyžaduje od všech cestujících z EU potvrzení o negativním PCR testu, které není starší než 72 hodin. Před nástupem do letadla je také nutné vyplnit prohlášení (atestaci) o bezinfekčnosti. Po příjezdu do Francie je doporučeno absolvovat 7 denní karanténu a znovu podstoupit testy PCR na COVID-19.

Při cestách do Chorvatska z rizikových zemí, kam patří i ČR, je třeba na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin nebo potvrzení o očkování, od kterého uběhlo minimálně 14 dnů od druhé dávky. Je akceptován i antigenní test uvedený na oficiální listině EU a ne starší než 48 hodin. V opačném případě je možné se nechat testovat na území Chorvatska a do obdržení výsledku vyčkat v izolaci. Toto omezení se nevztahuje mj. na tranzit, který nepřesáhne 12 hodin. Ke zkrácení odbavení na hranicích je před cestou doporučeno vyplnit elektronický dotazník, který také seznámí cestující s antiepidemickými pravidly pro pobyt v zemi.

Všichni cestující přijíždějící do Irska musí předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin. Dále platí povinnost 14denní karantény, kterou je možné zkrátit negativním výsledkem testu absolvovaným nejdříve 5 dnů po příjezdu do země. Před cestou je také nutné vyplnit formulář COVID-19 Passenger Locator Form. Po jeho vyplnění je na email zasláno potvrzení, které se předkládá na hranicích.

Všichni cestující přijíždějící na Island se musí před nástupem do letadla prokázat negativním výlsedkem PCR testu, který nebude starší než 72 hodin. Dále je třeba při vstupu do země absolvovat další PCR test, na který naváže 5-6 denní karanténa, jejíž ukončení bude možné na základě druhého testu s negativním výsledkem. Osoby přijíždějící ze zemí s vysokým výskytem nákazy (více než 500/100 tis. obyv. dle ECDC) musí podstoupit karanténu v určeném zařízení, za které se platí poplatek. Všichni cestující musí také nejdříve 72 hodin před příletem do země vyplnit on-line registrační formulář s prohlášením o zdravotním stavu.

Pro cestující z ČR platí povinnost doložit na hranicích negativní výsledek PCR či antigenního testu ne starší než 48 hodin, v opačném případě je nutné nastoupit 14denní karanténu. Vstup bez povinné karantény a testu je umožněn mj. z neodkladných pracovních důvodů, kdy pobyt v zemi nepřesáhne 120 hodin, či pro tranzit ve vlastním voze do 36 hodin. Jaká konkrétní pravidla se vztahují na vaši cestu si je možné ověřit na vládním portálu. Dále musí všichni cestující vyplnit prohlášení italského ministerstva zahraničí, odevzdat ho při vstupu do země a nahlásit svůj pobyt na oddělení prevence místně příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria). O povinnostech v jednotlivých regionech je možné se informovat na těchto linkách, kde jsou uvedeny též další opatření pro některé regiony (např. registrace v případě cesty do Apulie, na Sardinii nebo do oblasti Abruzzo). V době do 15. května je přechodně zavedená 5denní karanténa pro všechny cestující včetně povinného testu před příjezdem a dalšího testu na konci karantény.

Cestující z většiny států EU včetně ČR se musí prokázat na hranicích negativním PCR testem ne starším než 72 hodin a odebrat se do 10denní karantény. Test a izolace nejsou povinné pro osoby, které byly plně naočkovány proti COVID-19 nebo v období 180 dnů před vstupem do Litvy onemocněly na COVID-19. Dále všichni cestující musí vyplnit dotazník na stránkách Národního centra veřejného zdraví a před nástupem do dopravního prostředku nebo před překročením hranic se prokázat vygenerovaným QR kódem. Podmínka testu, izolace a registrace se nevztahuje na osoby, které přes Litvu jen tranzitují.

Cestování do Lotyšska je nyní omezeno jen na neodkladné situace, mezi které náleží i pracovní důvody. V takovém případě je po příjezdu do Lotyšska nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) ne starší než 72 hodin a následně zůstat v 10denní domácí samoizolaci. Každý cestující má také povinnost vyplnit on-line formulář a při vstupu do země se prokázat vygenerovaným QR kódem. Souhrn aktuálně platných opatření je také k dispozici na stránkách lotyšského MZV.

Všichni, kdo cestují do Lucemburska ze zemí EU letecky, musí před nástupem do letadla předložit negativní výsledek PCR či antigenního testu ne staršího než 72 hodin. Omezení se nevztahuje na cestu ostatními dopravními prostředky.

V Maďarsku platí zákaz vstupu pro všechny cizince, na hranicích jsou zavedeny kontroly.  Omezení se nevztahuje na obchodní a služební cesty, tento účel je však nutné věrohodně doložit, například prostřednictvím tohoto formuláře. V tomto případě není nutné doložit výsledek testu, cestující však musí na hranicích podstoupit krátkou lékařskou prohlídku.

Cestující z ČR musí před nástupem do letadla předložit negativní výsledek testu ne starší než 72h. Test může být vykonán rovněž po příletu na letišti. Výsledky by v takovém případě měly být k dispozici do hodiny. Cestující by měli také vyplnit dva formuláře:  Public Health Travel Declaration FormPassenger Locator Form.

Německo

Německo přeřadilo ČR 2. května do nižší kategorie rizikových zemí, fakticky však vstoupí tato změna v platnost až 12. května, protože Německo uplatňuje 10denní přechodnou lhůtu. Do té doby je třeba se řídit stávajícími pravidly. Do Německa je tak umožněn vstup pouze za předpokladu předchozí registrace, testu a 10denní karantény na místě. Turistické cesty jsou zakázány. Registrace je možná prostřednictvím on-line formuláře, přičemž před překročením hranic je nutné se prokázat potvrzením. Je akceptován negativní výsledek PCR nebo antigenního testu ne staršího než 48 hodin a karanténu je možné předčasně ukončit v případě opětovného testování s negativním výsledkem nejdříve 5. den po příjezdu. Tyto tři povinnosti (registrace, test a karanténa) se  nevztahují např. na projíždějící řidiče mezinárodní dopravy a na osobní tranzit včetně cest na německá letiště. V Bavorsku není karanténa povinná v případě, že osoba cestuje z nezbytných pracovních nebo služebních důvodů na dobu kratší než 5 dnů a tyto důvody jsou potvrzeny zaměstnavatelem nebo zákazníkem. V Sasku je pro služební cesty tato doba omezena na 72 hodin. Pendleři musí při cestě do Bavorska předkládat test ne starší než 48 hodin, v Sasku 3x týdně. Ve vnitrozemí probíhají namátkové kontroly. Z povinné karantény byli v Bavorsku vyňati ti, kteří jsou minimálně 15 dnů plně očkováni. Více informací je také k dispozici na stránkách českého konzulátu v Mnichově a Drážďanech

Osoby, které přijíždějí do země veřejnou dopravou (letadlem, ausotobusem, vlakem, lodí) z rizikových zemí (tedy vč. ČR), musí po příjezdu předložit předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin. Dále cestující, kteří přijíždějí letecky nebo trajektem, se musí kromě PCR testu prokázat také negativním výsledkem antigenního testu ne staršího než 4 hodiny před nástupem do letadla či trajektu (lze podstoupit na letišti v Praze). Povinnost obou testů se vztahuje i na letištní tranzit. Dále všichni cestující bez ohledu na dopravní prostředek musí absolvovat 10denní karanténu. Je však možné se nechat 5. den po příjezdu otestovat a v případě negativního testu karanténu předčasně ukončit.

Norská vláda zakázala k 29. lednu vstup všem cizincům bez bydliště na území Norska. Obecně nelze cestovat do Norska ani ze služebních důvodů, pokud se nejedná o pracovní činnost ve společensky kritických sektorech jako zdravotnictví, obrana, finančnictví, doprava či elektronická komunikace. Výčet platných výjimek ze zákazu vstupu je k dispozici zde. Osoby, na které se vztahuje výjimka, se musí prokázat negativním testem ne starším než 72 hodin, potvrzením o elektronické registraci, na hranicích podstoupit další test a následně se odebrat do 10denní karantény. 

Osoby přijíždějící z ČR mohou vstoupit do země jen z nezbytných důvodů, které prověřuje policie formou namátkových kontrol. Platí povinnost předložit negativní výsledek PCR nebo antigenního testu, který nebude starší než 48 hodin. V případě absence testu je nutné podstoupit 10denní karanténu. Povinnost testu ani karantény se nevztahuje na přeshraniční pracovníky, na řidiče mezinárodní dopravy či na ty, kteří byli očkováni dvěma dávkami vakcíny proti Covid-19. 

Cesty do Portugalska ze zemí EU jsou povoleny jen z nezbytných důvodů, mezi které se řadí i pracovní okolnosti. Při splnění této podmínky je při vstupu vyžadován negativní PCR test, který nesmí být v momentu nástupu do letadla starší než 72 hodin. Vzhledem ke zlepšení epidemiologické situace cestující z ČR nemusí absolvovat 14denní karanténu. V případě využití letecké dopravy platí povinnost vyplnění příjezdového formuláře.

Všichni cestující z ČR musí při příjezdu předložit negativní výsledek PCR testu (ne staršího než 72h) nebo antigenního testu (ne staršího než 48h) a nastoupit 10denní karanténu, kterou je možné předčasně ukončit, pokud osoba nejdříve 5 dnů po příjezdu absolvuje PCR či antigenní test s negativním výsledkem. Dále je nutné před cestou vyplnit elektronickou registraci. V případě cest za pracovním účelem je možné na hranicích předložit negativní výsledek PCR či antigenního testu ne staršího než 72 hodin nebo nastoupit karanténu a kdykoli v jejím průběhu ji zkrátit doložením negativního výsledku. Pendleři musí nově předkládat potvrzení o negativním testu, které nebude starší než 72 hodin od okamžiku odběru, popřípadě se v zemi do 24 hodin nechat otestovat, a jednou za 28 dnů vyplnit elektronickou registraci. Uvedená omezení (registrace, test, karanténa) se nevztahují na tranzit a mezinárodní nákladní dopravu. Na hranicích s ČR a SR jsou zavedeny kontroly.

Cestující z ČR musí při vstupu do Rumunska předložit negativní PCR test ne starší než 72 hodin a následně nastoupit 14denní karanténu. Karanténu lze ukončit po 10. dni v případě negativního výsledku testu provedeného 8. den karantény. Z povinné karantény jsou vyňati ti, kteří v zemi budou pobývat méně než 72 hodin a zároveň předloží negativní výsledek testu ne starší než 48 hodin. Dále musí osoby ze zemí s vysokým rizikem nákazy (tedy včetně ČR) vyplnit prohlášení o pobytu.

Všichni cestující z ČR musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu, který nebude starší než 72 hodin, nebo certifikát o provedeném očkování. Dále platí povinnost vyplnit nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka elektronický formulář Passenger Locator Form a na hranicích se prokázat vygenerovaným QR kódem. Zde pak mohou být na základě údajů v elektronickém formuláři namátkově testováni. Po vstupu je nutné setrvat v 7denní karanténě na adrese uvedené ve formuláři.

Všichni cestující mají povinnost před příjezdem na Slovensko vyplnit elektronický formulář a na místě nastoupit 14denní karanténu. Tu je možné předčasně ukončit absolvováním PCR testu nejdříve 8. den po příjezdu. Výjimka se vztahuje na pendlery, kteří musi předložit negativní výsledek PCR nebo antigenního testu ne staršího než 7 dnů. Úplná výjimka z povinného testu a registrace platí pro tranzit a mezinárodní dopravu.

Pro cestující z ČR platí povinnost nastoupit do 10denní karantény, které se lze vyhnout, pokud se osoba na hranicích prokáže negativním PCR testem ne starším než 48 hodin. Další možností, jak nahradit karanténu, je předložení potvrzení o prodělání nemoci či o očkování dvěma dávkami vakcíny. Výjimky z tohoto pravidla se vztahují mj. na projíždějící osoby a řidiče mezinárodní dopravy. Do země se doporučuje cestovat jen z nezbytných důvodů a disponovat dokumenty, kterými lze tyto důvody prokázat. Na hranicích jsou zavedeny kontroly.

Všechny osoby, které cestují do Španelska letecky nebo po moři z rizikových zemích (tedy i z ČR), musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu, který nebude starší než 72 hodin. Dále je nutné vyplnit elektronický formulář a po příletu se na letišti prokázat vygenerovaným QR kódem. 

Všichni cizinci mají při vstupu do Švédska od 6. února povinnost se prokázat negativním testem (PCR nebo antigenním), který není starší než 48 hodin. V souvislosti s výskytem nové mutace viru je aktuálně také omezen vstup na území Švédska z Velké Británie, Dánska a z Norska a z těchto zemí jsou vpuštěni pouze ti, na které se vztahují výjimky

Cestující z ČR jsou povinni při vstupu na území Švýcarska či Lichtenštejnska předložit negativní výsledek PCR testu ne staršího než 72 hodin a nastoupit 10denní karanténu, kterou lze zkrátit absolvováním dalšího testu nejdříve 7 dnů po přicestování do země.  Před cestou je nutné vyplnit elektronický příjezdový formulář. Výjimky z těchto nařízení se vztahují mj. na tranzit a na neodkladné cesty z pracovních důvodů, které je nutné doložit.

Při cestě do Velké Británie je nutné se prokázat negativním výsledkem testu ne staršího než 72 hodin, uznávany jsou PCR i antigenní testy. Před cestou je také třeba vyplnit příjezdový formulář. Po příjezdu musí všichni cestující ze zahraničí nastoupit do 10denní karantény a 2. a 8. den karantény se formou samovyšetření otestovat. Termíny testů musí být rezervovány a zaplaceny dopředu prostřednictvím tohoto portálu. Číslo testovacího balíčku je pak třeba uvést do příjezdového formuláře. Wales, Skotsko a Severní Irsko postupují v těchto opatřeních samostatně. Ve Skotsku např. platí povinná 10denní karanténa v hotelu pro všechy. Více informací k aktuálním nařízení pro všechny země VB lze nalézt na vládním portálu

Země mimo EU:

Vstup na území je umožněn všem občanům EU po předložení negativního výsledku testu na koronavirus, který není starší než 48 h. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Cestující z Česka se musí při vstupu na území Černé Hory prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin. Dále je uznáván pozitivní test IgG na protilátky, který není starší než 30 dnů, a také potvrzení, že minimálně 7 dnů před vstupem byl cestující naočkován druhou dávkou vakcíny proti Covid-19.

Nejdříve 48 hodin před nástupem do letadla se musí každý cestující nechat otestovat na COVID-19 a také na protilátky v krvi (test IgM). Následně je nutné se zaregistrovat na stránkách čínské ambasády a potvrzení o výsledcích zde nahrát. Pokud bude tato žádost schválena, obdrží cestující QR kód, který předloží při vstupu do letadla. Dále je také nutné vyplnit zdravotní deklaraci, která je k dispozici online, případně je možné ji obdržet na palubě letadla v tištěné formě. Na prvním místě vstupu do Číny je nutné podstoupit 14denní karanténu, během které bude cestujcí pravidelně testován na své náklady (celkově 7 PCR testů a 2 krevní testy na protilátky).

Na všech místech vstupu je zavedena povinnost předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 h. Po příletu na letiště je všem cestovatelům změřena teplota. Každý cestující musí mít uzavřeno zdravotní cestovní pojištění. MZV ČR doporučuje cestovat do Egypta pouze v nezbytných případech.

Gruzie otevřela hranice pro občany EU v letecké dopravě. Do země je možné cestovat s negativním PCR testem, který nebude starší než 72 hodin, a 3. den se nechat na místě testovat na vlastní náklady. Před cestou je také nutné vpylnit příjezdový formulář. Hranice pro pozemní a lodní dopravu zůstávají uzavřeny.  

Letiště v Santiagu de Chile je otevřeno cizincům jako jediný hraniční bod. Cestující mohou bez ohledu na účel pobytu vstoupit do země, pokud na letišti předloží negativní výsledek testu ne starší než 72 hodin, doklad o uzavřeném zdravotním pojištění, které bude krýt náklady spojené s léčbou COVID-19, a před cestou vyplní elektronické prohlášení (affidavit). Jako alternativu testu lze podstoupit 14denní karanténu, kterou lze ukončit absolvováním testu na místě.

Všechna mezinárodní letiště v Iráku jsou nyní v provozu a do země je možné vstoupit s platným vízem. Platí povinnost předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší než 3 dny. Až do odvolání platí zákaz jakýchkoli turistických cest do Iráku. Před cestou doporučujeme si ověřit podmínky vstupu také u iráckého velvyslanectví v Praze.

Korea až do odvolání zrušila bezvízový styk pro řadu zemí včetně ČR. Vedle platného víza je nutné před zahájením cesty předložit na letišti i potvrzení o negativním výsledku PCR testu, které nesmí být starší než 72 hodin. Dále se dokument předkládá po příletu během vstupní kontroly. Pro všechny cizince je též povinná 14denní karanténa. Krátkodobí návštěvníci ji musí absolvovat ve státním zařízení na své náklady, pouze držitelé dlouhodobých víz ji mohou podstoupit na soukromé adrese.

Od 21. ledna není povinná domácí karanténa po vstupu do Jordánska. Cestující však stále musí předložit negativní PCR test, který v době odletu nebude starší než 72 hodin, a podstopupit další po příletu na své náklady. Dále při vstupu cestující musí vyplnit prohlášení o zdravotním stavu (vzor ZDE), nainstalovat si mobilní aplikaci Aman a prokázat, že má uzavřené cestovní pojištění pro případ nákazy koronavirem. 

Kazachstán dočasně do 1. 5. 2021 zrušil bezvízový styk s řadou zemí světa včetně ČR. K žádosti o vízum je nutné předložit potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus. Dále je nutné negativní výsledek testu, který nebude starší než 72 hodin, předložit při příletu na letišti, podstoupit zde kontrolu teploty a vyplnit formulář týkající se COVID-19.

Kosovo aktuálně řadí ČR mezi vysoce rizikové země a cestující se při vstupu do země musí prokázat negativním PCR testem ne starším než 72 hodin, v opačném případě je nutné nastoupit 7denní karanténu.

Při splnění vízové povinnosti je vstup na území Pákistánu možný. České velvyslanectví však doporučuje cestovat sem pouze v naléhavých případech vzhledem k obtížné dostupnosti lékařské péče a komplikacím v dopravě. Cestující z ČR mají povinnost předložit na letišti potvrzení o negativním výsledku PCR testu na koronavirus, který nebude starší než 72 hodin, a podrobit se krátké zdravotní prohlídce. Dále pákistánské úřady vyžadují, aby si všichni cestující nejpozději 48 hodin před příletem nainstalovali aplikaci PassTrack.

Spojené arabské emiráty

Pravidla pro vstup cizinců se liší podle jednotlivých emirátů. Ve všech je před nástupem do letadla vyžadováno potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starší než 72 hodin. V Abú Dhabí cestující musí po příletu podstoupit PCR test, nainstalovat si mobilní aplikaci ALHOSN, nastoupit 10denní karanténu, během které bude jeho pohyb sledován prostřednictvím elektronického náramku, a 8. den se nechat otestovat. V Dubaji je vyžadován pouze PCR test po příletu a instalace mobilní aplikace COVID-19 DXB, karanténa zde není povinná. Aktuálně platná opatření v jednotlivých emirátech je možné si ověřit na vládních stránkách.

Při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin. Nevztahuje se na tranzit kratší než 12 hodin. Osoby, které chtějí cestovat do Srbska ze služebních (podnikatelských) důvodů, mohou test absolvovat až po vstupu do země, pokud tento záměr nahlásí Hospodářské komoře Srbska (HKS).

Každý cestující musí předložit negativní výsledek PCR testu, který před zahájením cesty není starší než 72 hodin. Před cestou je nutné vyplnit zdravotní formulář. Po vstupu si cestující musí stáhnout trasovací aplikace a nastoupit karanténu na jím zvolené adrese. Po 48 hodinách od příletu je nutné absolvovat další test, na který se lze objednat před zahájením cesty na těchto stránkách. Potvrzení o sjednaním termínu a vyplněném zdrvaotním formuláři se předkládá při vstupu do země.

Všichni cestující musí před vstupem do Turecka vyplnit elektronický formulář a předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin. Přísnější pravidla zahrnující povinnou karanténu se vztahují na osoby, které se v posledních 10 dnech nacházely v Británii, Dánsku, Jižní Africe nebo Brazílii. Při cestách do Turecka je obecně nutné pamatovat na vízovou povinnost při jiném účelu pobytu než turismus.

Cestující z ČR musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu, který nebude starší než 72 hodin, a doklad o zdravotním pojištění, které bude pokrývat náklady spojené s léčbou COVID-19 a které bude vystaveno ukrajinskou pojišťovnou nebo zahraniční pojišťovnou s pobočkou na Ukrajině. Aktuální informace je možné si ověřit na oficiálním portálu visitukraine.today.

Stav k 30. dubnu 2021
kategorie Proexportní servis
zpět