Služební cesty do zahraničí v období koronavirové pandemie

Přinášíme vám souhrnný přehled podmínek pro cestování do zahraničí za služebním účelem. Seznam obsahuje informace o zemích, které aktuálně umožňují vstup na své území občanům a rezidentům ČR. Velká část těchto států povoluje překročení hranic pouze při dodržení určitých pravidel (negativní výsledek testu na koronavirus, karanténa, ad.), pouze do menší skupiny zemí je možno cestovat bez jakýchkoli omezení.

Před každou cestou důrazně doporučujeme si zkontrolovat aktuálně platné podmínky pro cestování a také pravidla, která platí pro pobyt v dané zemi. Do některých zemí je možno vycestovat z ČR bez větších omezení, ale na místě platí opatření, která zde pobyt de fakto znemožňují (např. omezení volného pohybu, uzavřené hotely apod.). V době nouzového stavu a obecně nepříznivé epidemiologické situace, která nyní ve světě panuje, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí cestovat do zahraničí jen v nejnutnějších případech. Informace o situaci v zahraničí přináší zastupitelské úřady ČR, na které uvádíme odkaz u každé zemi v seznamu.

Při návratu je navíc třeba zohlednit pravidla pro cestování do ČR, která se vztahují i na české občany. Česká republika od 5. února nově rozděluje ostatní země do 4 kategorií podle míry rizika (nízké, střední, vysoké a velmi vysoké riziko nákazy). Pouze při příjezdu ze zemí s nízkým rizikem neplatí žádná omezení, od střední kategorie výše je vždy nutné vyplnit příjezdový formulář, před cestou absolvovat antigenní nebo PCR test, dále se požadavky zvyšují i na PCR test po příjezdu (země s vysokým rizikem) a pětidenní izolaci a nošení respirátoru (země s nejvyšším rizikem). Plné znění těchto pravidel společně s aktuálním rozdělením zemí naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva zdravotnictvíTyto povinnosti se nevztahují na nezbytné cesty (včetně pracovních a obchodních), které nepřekročí 12 hodin.

V případě komplikací při služebních cestách je možné se obrátit na Ministerstvo zahraničních věcí, které provozuje asistenční službu Obchodní cesty. Dále je též možné využít informační linku MZV pro cesty do zahraničí +420 222 264 222.

Cesty bez omezení

Země EU a EHP:  ----

Země mimo EU: Albánie, Severní Makedonie

CESTY S RESTRIKCEMI

Země EU a EHP:

Před cestou musí každý, kdo v Belgii stráví více než 48 hodin nebo přicestuje letecky či lodí, vyplnit formulář Public Health Passenger Locator Form. Cestovatelé z rizikových zemí, mezi které patří i ČR, musí dále předložit na hranicích negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin, odebrat se do karantény a 7. den se zde nechat otestovat. V případě negativního výsledku bude následně karanténa ukončena. Bližší informace k průběhu karantény a k opatřením, která je nutno dodržovat, obdrží cestující v SMS zprávě po registraci ve výše uvedeném formuláři. Výjimku z povinného testu a karantény mají pobyty, které nepřesáhnou 48 hodin. Od 27. ledna jsou navíc zakázány turistické cesty do Belgie a za tímto účelem jsou zavedeny hraniční kontroly. Pracovní a služební cesty jsou povoleny, je však nutné před cestou vyplnit elektronický příkaz BTA Form a vygenerovaný kód uvést ve formuláři Public Health Passenger Locator Form. Kvůli de fakto zakázanému tranzitu přes Německo pro obyvatele ČR je nyní pozemní cesta do Belgie touto trasou nemožná.

Vstup na území Bulharska je pro cestovatelé z ČR možný pouze s negativním výsledkem PCR testu ne starším než 72 hodin. Výjimka z tohoto nařízení platí pro řidiče mezinárodní dopravy, pendlery a tranzit.

ČR byla zařazena na seznam rizikových zemí. Na území Dánska mohou vstoupit pouze lidé v odůvodněných případech, mezi které náleží i služební cesty. V takovém případech je nutné účel podložit dokumenty, před nástupem do letadla předložit potvrzení o negativním testu, které nebude staší než 24 hodin, a ihned po vstupu absolvovat antigenní test. Všichni cestující musí také následně do 10denní karantény, kterou lze dočasně přerušit, pokud platí důvody, na základě nichž byl cestující vpuštěn do země. Aktuální informace lze též získat na oficiálním vládním portálu coronasmitte.dk

Při vstupu do země je nutné se podrobit 10denní karanténě nebo předložit negativní výsledek PCR testu, který nebude starší než 72 hodin, případně je možné ho podstoupit na letišti.  Následně bude cestujícímu vygenerováno datum 2. testu, který je možné podstoupit nejdříve 6 dnů po příjezdu. V mezidobí do obdržení výsledku 2. testu je nutné setrvat v samoizolaci, pro kterou platí uvolněný režim s možností docházky do práce nebo do obchodu. Před cestou do Estonska je také třeba vyplnit elektronické prohlášení.  Pokud byl cestující v posledních 6 měsících očkován proti koronaviru nebo nemoc prodělal a byl označen za vyléčeného, nemusí absolvovat 10denní karanténu.

Vstup do Finska z rizikových zemí, mezi které je zařazena také ČR, je možný jen ve vymezených případech. K těm náleží služební cesty, které mají kritický význam pro fungování ekonomiky a které nesnesou odkladu. Cesta musí být v takovém případě potvrzena zaměstnavatelem na určeném formuláři. Cestovatelé ze zahraničí by měli po vstupu do země podstoupit test, který je prováděn zdarma. Dále je doporučeno absolvovat 10denní karanténu. Té je možné se zcela vyhnout, pokud se cestovatel prokáže na hranicích negativním výsledkem testu a ve Finsku stráví méně než 72 hodin. V případě delšího pobytu lze karanténu zkrátit absolvováním dvou testů v rozmezí minimálně 72 hodin. Tranzit je povolen jen v rámci letecké dopravy.

Francie vyžaduje od všech cestujících z EU potvrzení o negativním PCR testu, které není starší než 72 hodin. Před nástupem do letadla je také nutné vyplnit prohlášení (atestaci) o bezinfekčnosti. Po příjezdu do Francie je doporučeno absolvovat 7 denní karanténu a znovu podstoupit testy PCR na COVID-19.

V Chorvatsku platí omezení pro překračování hranic. Při cestách z rizikových zemí, kam patří i ČR, je třeba na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin. V opačném případě je možné se nechat testovat na území Chorvatska a do obdržení výsledku vyčkat v izolaci. Toto omezení se nevztahuje mj. na tranzit, který nepřesáhne 12 hodin, a na neodkladné služební pobyty. Ke zkrácení odbavení na hranicích je před cestou doporučeno vyplnit elektronický dotazník, který také seznámí cestující s náležitostmi pro pobyt v zemi.

Všichni cestující přijíždějící do Irska musí předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin. Dále platí povinnost 14denní karantény, kterou je možné zkrátit negativním výsledkem testu absolvovaným nejdříve 5 dnů po příjezdu do země. Před cestou je také nutné vyplnit formulář COVID-19 Passenger Locator Form. Po jeho vyplnění je na email zasláno potvrzení, které se předkládá na hranicích. 

Do konce dubna 2021 musí všichni cestující přijíždějící na Island absolvovat při vstupu do země PCR-test, na který naváže 5-6 denní karanténa, jejíž ukončení bude navázáno na druhý negativní test. Všichni cestující musí také nejdříve 72 hodin před příletem do země vyplnit on-line registrační formulář s prohlášením o zdravotním stavu.

Pro cestující z ČR platí povinnost doložit na hranicích negativní výsledek PCR či antigenního testu ne starší než 48 hodin, v opačném případě je nutné nastoupit 14denní karanténu. Vstup bez povinné karantény a testu je umožněn mj. z neodkladných pracovních důvodů, kdy pobyt v zemi nepřesáhne 120 hodin, či pro tranzit ve vlastním voze do 36 hodin. Jaká konkrétní pravidla se vztahují na vaši cestu si je možné ověřit na vládním portálu. Dále musí všichni cestující vyplnit prohlášení italského ministerstva zahraničí, odevzdat ho při vstupu do země a nahlásit svůj pobyt na oddělení prevence místně příslušného zdravotnického zařízení (Dipartimento di prevenzione dell´azienda sanitaria). O povinnostech v jednotlivých regionech je možné se informovat na těchto linkách, kde jsou uvedeny též další opatření pro některé regiony (např. registrace v případě cesty do Apulie nebo do oblasti Abruzzo).

Od 25. ledna se musí cestující z většiny států EU včetně ČR prokázat na hranicích negativním testem ne starším než 48 hodin a odebrat se do 14denní karantény bez ohledu na jeho výsledek. Tu lze zkrátit, pokud nový test podstoupený 10. den po příjezdu bude negativní. Dále všechny osoby, které cestují do Litvy hromadným dopravním prostředkem, musí vyplnit dotazník na stránkách Národního centra veřejného zdraví a před nástupem se prokázat vygenerovaným QR kódem. Individuální cestující musí vyplnit stejný formulář nejpozději 12 hodin od překročení hranic. 

Od 29. ledna Lucembursko zpřísnilo podmínky pro vstup do země. Všichni, kdo cestují do Lucemburska ze zemí EU letecky, musí před nástupem do letadla předložit negativní výsledek PCR či antigenního testu ne staršího než 72 hodin. Omezení se nevztahuje na cestu ostatními dopravními prostředky.

Po příjezdu do Lotyšska je nutné předložit potvrzení o bezinfekčnosti (negativní výsledek PCR testu nebo lékařské potvrzení) ne starší než 72 hodin a následně zůstat v 10denní domácí samoizolaci. Každý cestující má také povinnost vyplnit on-line formulář a při vstupu do země se prokázat vygenerovaným QR kódem.

V Maďarsku platí zákaz vstupu pro všechny cizince, kontroly na hranicích zůstanou minimálně do 1. března 2021.  Omezení se nevztahuje na obchodní a služební cesty, tento účel je však nutné věrohodně doložit, například prostřednictvím tohoto formuláře. V tomto případě není nutné doložit výsledek testu, cestující však musí na hranicích podstoupit krátkou lékařskou prohlídku.

ČR byla umístěna na seznam zemí, jejíž obyvatelé musí předložit negativní výsledek testu ne starší než 72h. Test může být vykonán rovněž na letišti. Výsledky by v takovém případě měly být k dispozici do hodiny.

Německo

Spolková vláda zařadila ČR ke 14. únoru mezi země s mimořádně nakažlivou mutací viru a až na několik málo výjimek zakázala vstup cestujícím z ČR na své území. Na hranicích s ČR byly zavedeny kontroly. Výjimky ze zákazu vstupu se vztahují např. na cesty z humanitárních důvodů. Cestující, kteří mohou překročit hranice, pak musí dodržovat karanténní pravidla (registrace, 48 hodin před příjezdem PCR nebo antigenní test, 14denní karanténa). Je dále umožněn vjezd pracovníkům v mezinárodní nákladní dopravě a pendlerům, kteří pracují ve zdravotnictví, pečovatelských službách, v zemědělství a v dalších sektorech na pozicích, které jsou nezbytné k zachování funkčnosti podniku. Potvrzení o nezbytnosti pozice (systémové relevance) vydávají krajské a místní úřady. Pendleři a řidiči v mezinárodní dopravě také musí vyplňovat příjezdový formulář a překládat negativní test každý den (v případě Saska) nebo každých 48 hodin (při cestě do Bavorska). Je zakázána hromadná přeprava osob, které nemají v Německu povolený pobyt, a není ani povolen pozemní či letecký tranzit přes Německo do dalších zemí. Tato mimořádná opatření potrvají minimálně do 3. března. Více informací je také k dispozici na stránkách generálního konzulátu v Mnichově a v Drážďanech

Osoby, které přijíždějí do země veřejnou dopravou (letadlem, ausotobusem, vlakem, lodí) z rizikových zemí (tedy vč. ČR), musí po příjezdu předložit předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin. Dále cestující, kteří přijíždějí letecky nebo trajektem, se musí kromě PCR testu prokázat také negativním výsledkem antigenního testu ne staršího než 4 hodiny před nástupem do letadla či trajektu (lze podstoupit na letišti v Praze). Povinnost obou testů se vztahuje i na letištní tranzit. Dále všichni cestující bez ohledu na dopravní prostředek musí absolvovat 10denní karanténu. Je však možné se nechat 5. den po příjezdu otestovat a v případě negativního testu karanténu předčasně ukončit.

Norská vláda zakázala k 29. lednu vstup všem cizincům bez bydliště na území Norska. Obecně nelze cestovat do Norska ani ze služebních důvodů, pokud se nejedná o pracovní činnost ve společensky kritických sektorech jako zdravotnictví, obrana, finančnictví, doprava či elektronická komunikace. Výčet platných výjimek ze zákazu vstupu je k dispozici zde. Osoby, na které se vztahuje výjimka, se musí prokázat negativním testem ne starším než 72 hodin, potvrzením o elektronické registraci, na hranicích podstoupit další test a následně se odebrat do 10denní karantény. 

Polsko zavedlo tzv. národní karanténu, v rámci níž je kromě místních epidemiologických opatření zpřísněn vstup do země. Pro všechny osoby přijíždějící do Polska hromadnou dopravou platí povinná 10denní karanténa. Výjimku z karanténní povinnosti mají mj. lidé cestující za obchodní nebo výdělečnou činností a osoby s potvrzením o provedeném očkovaní proti COVID-19.

Při cestě do kontinentálního Portugalska je vyžadován negativní PCR test, který nesmí být v momentu nástupu do letadla starší než 72 hodin. Dále musí cestovatel z ČR absolvovat 14denní karanténu. Karanténě se lze vyhnout při cestách do 48 hodin ze závažných důvodů, které je nutné doložit.

Od 10. února došlo ke zpřísnění podmínek vstupu do země. Všichni cestující z ČR musí při příjezdu předložit negativní výsledek PCR nebo antigenního testu, který nesmí být starší než 72 hodin, a nastoupit 10denní karanténu, kterou je možné předčasně ukončit, pokud osoba nejdříve 5 dnů po příjezdu absolvuje PCR či antigenní test s negativním výsledkem. Dále je nutné před cestou vyplnit elektronickou registraci. V případě cest za pracovním účelem je možné na hranicích předložit negativní výsledek PCR či antigenního testu ne staršího než 72 hodin nebo nastoupit karanténu a kdykoli v jejím průběhu ji zkrátit doložením negativního výsledku. Nově musí potvrzení o negativním testu, které nebude starší než 7 dnů, předkládat i pendleři, popřípadě se v zemi do 24 hodin nechat otestovat. Uvedená omezení (registrace, test, karanténa) se nevztahují na tranzit a mezinárodní nákladní dopravu. Na hranicích s ČR a SR jsou zavedeny kontroly.

Osoby příjíždějící z ČR musí nastoupit v Rumunsku 14denní karanténu. Z této povinnosti jsou vyňati ti, kteří v zemi budou pobývat méně než 72 hodin a zároveň předloží negativní výsledek testu ne starší než 48 hodin. 14denní karanténu je také možné ukončit po 10. dni, pokud se 8. den osoba nechá otestovat a výsledek je negativní. 

Všichni cestující z ČR musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu, který nebude starší než 72 hodin. Dále platí povinnost vyplnit nejpozději 24 hodin před vstupem do Řecka elektronický formulář Passenger Locator Form a na hranicích se prokázat vygenerovaným QR kódem. Zde pak mohou být na základě údajů v elektronickém formuláři namátkově testováni.

K 17. únoru se zpřísnily podmínky pro vstup do země. Všichni cestující mají povinnost před příjezdem vyplnit elektronický formulář a nastoupit 14denní karanténu. Tu je možné předčasně ukončit absolvováním PCR testu nejdříve 8. den po příjezdu. Výjimka se vztahuje na pendlery, kteří musi předložit negativní výsledek PCR nebo antigenního testu ne staršího než 7 dnů. Úplná výjimka z povinného testu a registrace platí pro tranzit a mezinárodní dopravu.

Pro cestující z ČR platí povinnost nastoupit do 10denní karantény, které se lze vyhnout, pokud se osoba na hranicích prokáže testem na koronavirus. Lze využít PCR testu ne staršího než 48 hodin nebo antigenní ne staršího než 24 hodin. Další možností, jak se vyhnout karanténě, je předložení potvrzení o prodělání nemoci či o očkování dvěma vakcínami. Výjimky z tohoto pravidla se vztahují mj. na projíždějící osoby, řidiče mezinárodní dopravy a pendlery, obchodní cesty jsou z výjimek vyňaty.

Ve Španělsku platí pravidla, podle kterých všichni cestující z rizikových zemích (tedy i z ČR) musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu (nově i španělského testu TMA), který nebude starší než 72 hodin. Klasifikace zemí podle epidemioloigckého rizika vychází z doporučení EU, která jsou pravidelně aktualizována na těchto stránkách. Při využití letecké dopravy je také nutné vyplnit elektronický formulář a po příletu se na letišti prokázat vygenerovaným QR kódem. 

Všichni cizinci mají při vstupu do Švédska od 6. února povinnost se prokázat negativním PCR testem, který není starší než 48 hodin. V souvislosti s výskytem nové mutace viru je aktuálně také omezen vstup na území Švédska z Velké Británie, Dánska a z Norska a z těchto zemí jsou vpuštěni pouze ti, na které se vztahují výjimky

Švýcarsko a Lichtenštejnsko aktuálně řadí Českou republiku mezi rizikové země a cestující z ČR jsou tak nově od 8. února povinni při vstupu na území předložit negativní výsledek PCR testu ne staršího než 72 hodin a nastoupit 10denní karanténu, kterou lze zkrátit absolvováním dalšího testu nejdříve 7 dnů po přicestování do země.  Do 2 dnů od vstupu je také nutné se nahlásit na místně příslušném kantonálním zdravotním úřadu. Výjimky z těchto nařízení se vztahují mj. na tranzit a na neodkladné cesty z pracovních důvodů, které je nutné doložit.

Při cestě do Velké Británie je nutné se prokázat negativním výsledkem testu ne staršího než 72 hodin, uznávany jsou PCR i antigenní testy. Před cestou je také třeba vyplnit příjezdový formulář. Po příjezdu musí všichni cestující ze zahraničí nastoupit do 10denní karantény a 2. a 8. den karantény se formou samovyšetření otestovat. Termíny testů musí být rezervovány a zaplaceny dopředu prostřednictvím tohoto portálu. Číslo testovacího balíčku je pak třeba uvést do příjezdového formuláře. Wales, Skotsko a Severní Irsko postupují v těchto opatřeních samostatně. Ve Skotsku např. platí povinná 10denní karanténa v hotelu pro všechy. Více informací k aktuálním nařízení pro všechny země VB lze nalézt na vládním portálu

Země mimo EU:

Vstup na území je umožněn všem občanům EU po předložení negativního výsledku testu na koronavirus, který není starší než 48 h. Vstup je těmto cizincům povolen pouze s platným cestovním pasem (ne pouze občanským průkazem).

Na území Brazílie mohou vstoupit krátkodobí cestovatelé bez ohledu na účel pobytu, pokud využijí leteckou dopravu. Všichni cestující však mají povinnost při nástupu do letadla předložit výsledek PCR testu, který nesmí být starší než 72 hodin. Zároveň je nutné před cestou vyplnit elektronické prohlášení o zdravotním stavu.

Cestující z Česka se musí od 13. února 2021 při vstupu na území Černé Hory prokázat negativním PCR testem na Covid-19, který není starší než 72 hodin.

Nejdříve 48 hodin před nástupem do letadla se musí každý cestující nechat otestovat na COVID-19 a také na protilátky v krvi (test IgM). Následně je nutné se zaregistrovat na stránkách čínské ambasády a potvrzení o výsledcích zde nahrát. Pokud bude tato žádost schválena, obdrží cestující QR kód, který předloží při vstupu do letadla. Dále je také nutné vyplnit zdravotní deklaraci, která je k dispozici online, případně je možné ji obdržet na palubě letadla v tištěné formě. Na prvním místě vstupu do Číny je nutné podstoupit 14denní karanténu, během které bude cestujcí pravidelně testován na své náklady (celkově 7 PCR testů a 2 krevní testy na protilátky).

Země je otevřena všem cizím občanům podle vízových předpisů. Na místech vstupu je zavedena povinnost předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 h.

Gruzie otevřela hranice pro občany EU v letecké dopravě. Do země je možné cestovat s negativním PCR testem, který nebude starší než 72 hodin, a 3. den se nechat na místě testovat na vlastní náklady. Před cestou je také nutné vpylnit příjezdový formulář. Hranice pro pozemní a lodní dopravu zůstávají uzavřeny.  

Letiště v Santiagu de Chile je otevřeno cizincům jako jediný hraniční bod. Cestující mohou bez ohledu na účel pobytu vstoupit do země, pokud na letišti předloží negativní výsledek testu ne starší než 72 hodin, doklad o uzavřeném zdravotním pojištění, které bude krýt náklady spojené s léčbou COVID-19, a před cestou vyplní elektronické prohlášení (affidavit). Jako alternativu testu lze podstoupit 14denní karanténu, kterou lze ukončit absolvováním testu na místě.

Do Indie je možné cestovat za jakýmkoli účelem kromě turistiky, platnost elektronických víz vydaných před tímto datem je pozastavena. Občané ČR mohou do Indie využít lety pouze z vybraných zemí v rámci programu Air Bubble (např. Francie, Nizozemsko, nikoli však SAE; přes Německo je aktuálně tranzit nemožný, pro cestování z V. Británie platí na místě přísnější režim). Všichni cestující mají povinnost se před cestou registrovat na webové stránce velvyslanectví Indie v zemi, ze které odlétají přímým letem do Indie (např. pro odlet z Nizozemí tento formulář, z Francie tento formulář). Od 23. února pak nově platí pro všechny cestující povinnost absolvovat PCR test nejdříve 72 hodin před odletem a nahrát jeho výsledek na stránku www.newdelhiairport.in. Cestující z Evropy, UK a dalších zemí pak musí podstoupit ještě jeden PCR test ihned po příletu. V případě negativního výsledku mohou opustit letiště a měli by monitorovat svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů. 7denní domácí karanténa je povinná pouze pro cestující z UK, Brazílie a Jihoafrické republiky. 

Všechna mezinárodní letiště v Iráku jsou nyní v provozu a do země je možné vstoupit s platným vízem. Platí povinnost předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší než 3 dny. Před cestou doporučujeme si ověřit podmínky vstupu také u iráckého velvyslanectví v Praze.

Země přestala vydávat turistická víza, je však stále možné zažádat o vízum obchodní. Na letišti je nutné předložit negativní výsledek testu na koronavirus, který není starší než 96h, a podrobit se dalšímu PCR testu na své náklady. Cestovatelé, kteří vykazují známky onemocnění, jsou umístěni do karantény. Pozemní hranice jsou uzavřené, letiště je však v provozu. Do země létají vybrané aerolinky.

Každý cestující musí předložit negativní výsledek PCR testu, který v době nastoupení cesty nebude starší než 72 hodin, a na hranicích absolvovat zdravotní prohlídku (změření teploty). V případě příznaků COVID-19 bude cestující podroben novému testu a při prokázání nákazy bude povinně umístěn na 10 dnů do státem určeného karanténního zařízení.

Korea až do odvolání zrušila bezvízový styk pro řadu zemí včetně ČR. Vedle platného víza je nutné před zahájením cesty předložit na letišti i potvrzení o negativním výsledku PCR testu, které nesmí být starší než 72 hodin. Dále se dokument předkládá po příletu během vstupní kontroly. Pro všechny cizince je též povinná 14denní karanténa. Krátkodobí návštěvníci ji musí absolvovat ve státním zařízení na své náklady, pouze držitelé dlouhodobých víz ji mohou podstoupit na soukromé adrese.

Od 21. ledna není povinná domácí karanténa po vstupu do Jordánska. Cestující však stále musí předložit negativní PCR test, který v době odletu nebude starší než 72 hodin, a podstopupit další po příletu na své náklady. Dále při vstupu cestující musí vyplnit prohlášení o zdravotním stavu (vzor ZDE), nainstalovat si mobilní aplikaci Aman a prokázat, že má uzavřené cestovní pojištění pro případ nákazy koronavirem. 

Kazachstán dočasně do 1. 5. 2021 zrušil bezvízový styk s řadou zemí světa včetně ČR. K žádosti o vízum je nutné předložit potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus. Dále je nutné negativní výsledek testu, který nebude starší než 72 hodin, předložit při příletu na letišti, podstoupit zde kontrolu teploty a vyplnit formulář týkající se COVID-19.

ČR se nachází na seznamu zemí, jejichž občané nemusí po příletu nastoupit do karantény. Při vstupu je však vyžadováno potvrzení o negativním testu na koronavirus, které není starší než 96 h. Cestující jsou  také povinni vyplnit elektronický formulář Travelers Health Surveillance Form a po příletu se prokázat vygenerovaným QR kódem. O vízum je od 1. ledna možné požádat pouze prostřednictvím internetu.

Kosovo aktuálně řadí ČR mezi vysoce rizikové země a cestující se při vstupu do země musí prokázat negativním PCR testem ne starším než 72 hodin, v opačném případě je nutné nastoupit 7denní karanténu.

Při splnění vízové povinnosti je vstup na území Pákistánu možný. České velvyslanectví však doporučuje cestovat sem pouze v naléhavých případech vzhledem k obtížné dostupnosti lékařské péče a komplikacím v dopravě. Cestující z ČR mají povinnost předložit na letišti potvrzení o negativním výsledku PCR testu na koronavirus, který nebude starší než 72 hodin, a podrobit se krátké zdravotní prohlídce. Dále pákistánské úřady vyžadují, aby si všichni cestující nejpozději 48 hodin před příletem nainstalovali aplikaci PassTrack.

Spojené arabské emiráty

Pravidla pro vstup cizinců se liší podle jednotlivých emirátů. Ve všech je před nástupem do letadla vyžadováno potvrzení o negativním výsledku PCR testu ne starší než 96 hodin. V Abú Dhabí cestující obdrží elektronický náramek ke sledování pobybu, musí si nainstalovat mobilní aplikaci ALHOSN  a následně nastoupit 14denní karanténu, 12. den se pak musí nechat otestovat na své náklady. V Dubaji je vyžadována pouze instalace mobilní aplikace COVID-19 DXB, karanténa zde není povinná. Aktuálně platná opatření v jednotlivých emirátech je možné si ověřit na vládních stránkách.

Od 21. prosince je při vstupu do Srbska vyžadován od všech cizinců negativní výsledek PCR testu ne starší než 48 hodin. Nevztahuje se na tranzit kratší než 12 hodin. Osoby, které chtějí cestovat do Srbska ze služebních (podnikatelských) důvodů, mohou test absolvovat až po vstupu do země, pokud tento záměr nahlásí Hospodářské komoře Srbska (HKS).

Všichni cestující musí nově před vstupem do Turecka předložit negativní výsledek PCR testu ne starší než 72 hodin. Pokud se jím neprokážou, bude jim nařízena karanténa na adrese uvedené jako místo pobytu (hotel, domácí ubytování aj.) a 7. den budou testováni. Toto nařízení bude v platnosti minimálně 1. března 2021, nevztahuje se však na tranzit. 

Na konci září Ukrajina zrušila zákaz vstupu cizinců a země nyní uplatňuje dvoustupňový přístup, v rámci něhož se ČR nachází v přísnějším, červeném režimu. Cestující z ČR musí na hranicích předložit negativní výsledek PCR testu, který nebude starší než 48 hodin. V opačném případě je nutné podstoupit 14denní karanténu a nainstalovat si mobilní aplikaci "Dij vdoma" (Jednej doma). Na všechny se vztahuje též povinnost doložit zdravotní pojištění, které bude pokrývat náklady spojené s léčbou COVID-19 a které bude vystaveno ukrajinskou pojišťovnou nebo zahraniční pojišťovnou s pobočkou na Ukrajině. Aktuální informace je možné si ověřit na oficiálním portálu visitukraine.today.

Stav k 18. únoru 2021
kategorie Proexportní servis
zpět