Exportní strategie ČR 2023-2033

SP ČR souhlasí se strategickým směrováním Exportní strategie 2023 – 2033. Ve strategii je zakotvena podpora českého finálního produktu a vítáme skutečnost, že je kladen důraz na podporu exportu českých firem od začátku (věda, výzkum a inovace) až do konce (marketing a obchodní dovednosti) exportního procesu.

Exportní strategie si klade za cíl diverzifikovat export, posílit ambice českých exportérů a zlepšovat jejich pozici v dodavatelských řetězcích. Strategie však bude efektivní pouze a jen tehdy, bude-li schopná reflektovat a adaptovat se na změny v globálním měřítku, např. sílící vliv digitalizace, ale i na nové krize způsobující nové problémy v dodavatelských řetězcích či vyvíjející se geopolitické uspořádání. Proto bude důležité strategii v pravidelných intervalech aktualizovat.

Vítáme zachování mechanismu koordinace zapojených aktérů  využívaném v předchozí Exportní strategii 2012-2020, tj. Řídícím výboru pro implementaci Exportní strategie. Navrhovaný Řídící výbor pro implementaci Exportní strategie, jehož bude SP ČR součástí, by měl mít zásadní roli při nastavování budoucích aktualizací strategie.

Zdroje jsou a vždy budou omezené. Proto je třeba se systematicky zaměřit na oblasti, které skýtají největší přidanou hodnotu pro české firmy. Identifikaci komparativních výhod pro české firmy v cizích zemích musí provádět silové ministerstva věnující se zahraničnímu obchodu, v poslední řadě však musí být jejich závěry konzultovány s podnikatelskou sférou, aby mohly sloužit jako podklad pro práci státní správy při podpoře českých exportérů.

Plný text Exportní strategie ČR 2023-2033 je ke stažení na webu MPO zde.

Lukáš Martin
/
kategorie Proexportní servis
zpět