Závěry Evropské rady o Ukrajině, včetně 6. balíčku sankcí EU

Evropská rada přijala dne 30. května 2022 závěry o Ukrajině (včetně návrhu 6. balíčku sankcí EU).

Evropská rada se spolu s členskými státy dohodla na dalším koordinovaném postupu vůči ruské agresi a společných sankcích, které rozšiřuje o 6. balíček a které lze zhrnuout následovně:

  • Evropská rada zopakovala svůj záměr zesílit tlak na Rusko a Bělorusko s cílem zmařit válku Ruska proti Ukrajině. Zároveň vyzvala všechny země, aby se připojily k sankcím EU a aby byly zastaveny veškeré pokusy o obcházení sankcí nebo o pomoc Rusku jinými prostředky;
  • Evropská rada se rovněž dohodla, že šestý balíček sankcí proti Rusku se bude týkat ropy i ropných produktů dodávaných z Ruska do členských států s dočasnou výjimkou pro ropu doručovanou ropovodem;
  • Vyzval Radu, aby neprodleně dokončila a přijala šestý balíček a zajistila tak dobře fungující jednotný trh EU, spravedlivou hospodářskou soutěž, solidaritu mezi členskými státy a rovné podmínky také s ohledem na postupné ukončení naší závislosti na ruských fosilních palivech. V případě náhlého přerušení dodávek budou zavedena nouzová opatření k zajištění bezpečnosti dodávek. V tomto ohledu bude Komise sledovat provádění těchto opatření a pravidelně o nich podávat zprávy Radě, aby zajistila rovné podmínky na jednotném trhu EU a zabezpečení dodávek;
  • Nakonec se Evropská rada rozhodla co nejdříve vrátit k otázce dočasné výjimky pro ropu dodávanou potrubím.

Úplné znění závěrů Evropské rady o Ukrajině naleznete zde.

DALŠÍ KROKY:

Očekává se, že šestý balíček bude přijat v příštích dnech. Rádi bychom členům připomněli, že kromě opatření týkajících se ropy a ropných produktů bude šestý balíček sankcí EU obsahovat také řadu opatření, jako jsou:

  • Výpis vysoce postavených vojenských důstojníků a dalších osob;
  • Opatření o dovozu určitých surovin;
  • Zákaz Sberbank – zdaleka největší ruské banky – a dvou dalších velkých bank ze společnosti SWIFT;
  • Zákaz vstupu do éteru EU třem velkým ruským státním vysílatelům;
  • Zákaz poskytování účetních a poradenských služeb ruským společnostem.

 

 

kategorie Informace z teritoria
zpět