Nejnovější informace o sankcích v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině

EU přijala 6. balíček sankcí.

EU formálně přijala 6. balíček sankcí proti Rusku. Hlavní komponenty jsou:

  • Zakazuje nákup, dovoz nebo přepravu ropy a některých ropných produktů z Ruska do EU. Postupné vyřazování ruské ropy bude trvat od 6 měsíců u ropy do 8 měsíců u ostatních rafinovaných ropných produktů. Dočasná výjimka se předpokládá pro dovoz ropy ropovodem do těch členských států EU, které vzhledem ke své geografické poloze trpí specifickou závislostí na ruských dodávkách a nemají žádné schůdné alternativní možnosti. Kromě toho budou mít Bulharsko a Chorvatsko rovněž prospěch z dočasných výjimek týkajících se dovozu ruské námořní ropy a vakuového plynového oleje.
  • Rozšiřuje stávající zákaz poskytování specializovaných služeb finančního zasílání zpráv (SWIFT) na tři další ruské úvěrové instituce – největší ruskou banku Sberbank, Credit Bank of Moscow a Russian Agricultural Bank – a Běloruskou banku pro rozvoj a obnovu.
  • Pozastavuje vysílací aktivity v EU dalších tří ruských státních stanic: Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24 / Russia 24 a TV Center International.
  • Rozšiřuje seznam osob a subjektů, kterých se týkají vývozní omezení týkající se zboží a technologií dvojího užití (zahrnuje ruské i běloruské subjekty). Navíc rozšiřuje seznam zboží a technologií, které mohou přispět k technologickému posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru. To bude zahrnovat 80 chemikálií, které lze použít k výrobě chemických zbraní.
  • Zakazuje poskytování účetních, public relations a poradenských služeb, jakož i cloudových služeb Rusku. Upozorňujeme, že existuje řada výjimek, včetně:
    • poskytování služeb nezbytně nutných pro ukončení smluv nebo doplňkových smluv nezbytných pro plnění těchto smluv do 5. července 2022;
    • poskytování služeb určených k výhradnímu použití právnickým osobám, subjektům nebo orgánům usazeným v Rusku, které jsou vlastněny nebo výhradně nebo společně kontrolovány právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou založeny nebo zřízeny podle práva některého členského státu.
  • Sankcionuje další jednotlivce a subjekty.
Příslušnou tiskovou zprávu Rady EU naleznete zde.

Finální právní texty jsou zveřejněny v Úředním věstníku EU zde.

 

Spojené státy americké

Dne 2. června 2022 ministerstvo financí USA přijalo opatření zaměřená na více sítí poskytujících podporu Putinovi a ruským elitám, které se pokoušejí skrývat a přesouvat peníze a anonymně využívat luxusní aktiva po celém světě. Opatření jsou namířena proti makléřské společnosti pro jachty napojené na Kreml, několika prominentním ruským vládním úředníkům a blízkému Putinovu spolupracovníkovi a správci peněz Sergeji Rolduginovi, který je správcem offshore bohatství prezidenta Putina. Za účelem dalšího zpřísnění a vymáhání stávajících sankcí tato akce dále identifikuje jachty a letadla, na kterých mají sankcionované ruské elity své zájmy. Více podrobností lze získat zde.

kategorie Informace z teritoria
zpět