EU se dohodla na cenovém stropu pro přepravu námořní ruské ropy

V pátek, 2. prosince se Rada dohodla na stanovení cenového stropu ropy pro ropu a ropné oleje a oleje získané ze živičných nerostů (kód KN 2709 00), které pocházejí z Ruska nebo jsou z Ruska vyváženy, na 60 USD za barel. Cenový strop se zavádí jako součást opatření, o kterých na začátku tohoto roku rozhodla skupina G7.

Kromě samotného cenového stropu jsou hlavními prvky opatření následující:

  • tento strop platí od pondělí, 5. prosince 2022;
  • cenový strop se týká námořní přepravy ruské ropy (k 5. 12. 2022) a ropných produktů (k 5. 2. 2023) do třetích zemí a s tím souvisejícího poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských služeb či financování či finanční pomoci;
  • zavádí se přechodné období 45 dnů pro plavidla přepravující ropu pocházející z Ruska, zakoupenou a naložená na plavidlo před 5. prosincem 2022 a vyložená v konečném přístavu určení před 19. lednem 2023;
  • cenový strop může být pravidelně revidován; v tomto ohledu Rada rovněž stanovila přechodné období 90 dnů po každé změně cenového stropu, aby bylo zajištěno jednotné provádění cenového stropu všemi operátory;
  • fungování opatření bude rovněž každé dva měsíce přezkoumáváno a bude stanoveno minimálně o 5% pod průměrnou tržní cenou ruské ropy a ropných produktů vypočtenou na základě údajů poskytnutých Mezinárodní energetickou agenturou;
  • zavádí se „nouzová doložka“, která umožňuje přepravu ropy nad rámec cenového stropu nebo poskytování technické pomoci, zprostředkovatelských služeb nebo financování nebo finanční pomoci související s přepravou, pokud jsou nezbytné pro naléhavou prevenci nebo zmírnění události, která pravděpodobně bude mít vážný a významný dopad na lidské zdraví a bezpečnost nebo životní prostředí, nebo jako reakce na přírodní katastrofy.

Příslušnou tiskovou zprávu Rady naleznete zde.

Legislativní text je zveřejněn v Úředním věstníku EU a je dostupný zde. Pokyny k horní hranici ceny ropy ve formě často kladených otázek zveřejňují také útvary Evropské komise a jsou k dispozici zde.

Pro vaši informaci zde také můžete najít informační list zveřejněný ministerstvem financí USA o cenovém stropu ropy. Naleznete zde také pokyny vydané Úřadem pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) před několika dny.

Na straně Spojeného království naleznete příslušné oznámení zde. Brzy se také očekávají další pokyny od orgánů Spojeného království.

 

 

kategorie Informace z teritoria
zpět