Evropská rada přijala 9. balíček sankcí EU proti Rusku

Evropská rada v pátek, 16.12.2022 přijala 9. balíček hospodářských a individuálních sankcí proti Rusku.

Jedním z důležitých prvků, na který bychom rádi upozornili je, že po četných výzvách k usnadnění ustanovení pro společnosti, které chtěly přestat investovat nebo ukončit své operace v Rusku, máme v tomto balíčku konečně některá konkrétní ustanovení.

Hlavní body:

 • Kontroly a omezení exportu:
  • seznam subjektů napojených na ruský vojenský a průmyslový komplex se výrazně rozšířil o dalších 168 subjektů, na které se zaměřují sektorová opatření; omezuje obchod s chemikáliemi, nervově paralytickými látkami, zařízeními pro noční vidění a radionavigaci, elektronikou a součástkami IT;
  • EU rozšíří zákaz vývozu zboží a technologií souvisejících s letectvím a vesmírným průmyslem tak, aby zahrnoval letecké motory a jejich části; tento zákaz se bude vztahovat na pilotovaná i bezpilotní letadla, což znamená, že od nynějška bude platit zákaz přímého vývozu motorů pro drony do Ruska a jakékoli třetí země, která by mohla drony do Ruska dodávat;
  • obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty, včetně pšenice a hnojiv, není ovlivněn; nová výjimka ve skutečnosti umožní uvolnit aktiva a zpřístupnit finanční prostředky a ekonomické zdroje určitým jednotlivcům, kteří zastávali významnou roli v mezinárodním obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty, včetně pšenice a hnojiv, před jejich uvedením na burzu;
  • text dále objasňuje a upravuje výjimky ze zákazu dovozu ocelových výrobků, které buď pocházejí z Ruska, nebo byly z Ruska vyvezeny.
 • Ustanovení pro usnadnění snižování investic a likvidace: Článek 5 nařízení 822/2014 je pozměněn tak, aby umožňoval operace, jako jsou transakce a prodeje, které jsou nezbytně nutné k povolení likvidace, deinvestování a stažení z Ruska do 30. června 2023. Kromě toho, článek 12b se vkládá do 30. září 2023 prodej, dodávka nebo převod zboží a technologií uvedených v přílohách II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX a XXIII, jakož i v příloze I nařízení (EU) 2021/821 , kde je takový prodej, dodávka nebo převod nezbytně nutný pro odprodej z Ruska nebo ukončení obchodních aktivit v Rusku (platí určité podmínky).
 • Bankovní sektor: EU zavede zmrazení aktiv vůči dvěma dalším ruským bankám a přidá Ruskou regionální rozvojovou banku na seznam subjektů vlastněných nebo kontrolovaných ruským státem, na které se vztahuje úplný zákaz transakcí.
 • Energetika a těžební sektor: nové investice v ruském energetickém sektoru budou zaměřeny dodatečným zákazem nových investic do ruského těžebního sektoru, s výjimkou těžebních a těžebních činností zahrnujících určité kritické suroviny.
 • Konzultační služby: nový zákaz poskytování reklamy EU, služeb průzkumu trhu a veřejného mínění, auditu, obchodního a manažerského poradenství, jakož i testování výrobků a služeb technické kontroly Ruské federaci a právnickým osobám, subjektům nebo orgánům zřízeným v Rusku. Poskytování technické pomoci související se zbožím vyváženým do Ruska je nadále povoleno za předpokladu, že prodej, dodávky, převod nebo vývoz takového zboží nejsou podle tohoto nařízení zakázány v době, kdy je taková technická pomoc poskytována.
 • Vysílání: Rada zahájila proces pozastavení vysílacích licencí čtyřem dalším médiím: NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV a Pervyi Kanal.
 • Občanům EU bude zakázáno zastávat jakékoli funkce v řídících orgánech všech právnických osob, subjektů nebo orgánů nacházejících se v Rusku, které jsou vlastněny nebo ovládány ruským státem.
 • Jednotlivé seznamy: Rada se rozhodla přijmout komplexní balíček jednotlivých opatření, a to co do počtu i obsahu, který uvádí velmi významný počet dalších osob a subjektů.

Příslušný právní text naleznete zde.

Chápeme, že Evropská komise již pracuje na desátém balíčku sankcí.

Írán: počátkem tohoto týdne EU také přijala další sankce v souvislosti s pomocí Rusku.

 

kategorie Informace z teritoria
zpět