Zahájení zadávacího řízení k obnově ukrajinské energetické infrastruktury

Ukrajinské ministerstvo energetiky schválilo žádosti o podporu na pořízení nezbytných energetických zařízení v odhadované hodnotě přes 107 milionů EUR, které budou hrazeny z Fondu na podporu ukrajinské energetiky.

Rozhodnutí ministerstva zahájilo zadávací řízení na požadované položky. Jedná se zejména o transformátory, akumulátorové baterie, generátory, spínače, odpojovače, izolátory, uzavírací armatury, čerpadla, turbíny, omezovače přepětí, potrubní zařízení a palivo.

Fond na podporu ukrajinské energetiky byl zřízen Sekretariátem Energetického společenství za účelem nákupu potřebného vybavení, paliv a služeb potřebných k opravě a obnově energetické infrastruktury postižené probíhající ruskou agresí. Příspěvky do fondu se využívají na financování nejnaléhavějších potřeb ukrajinských energetických společností, které nejsou schopny získat finanční prostředky na úhradu svých nejpotřebnějších zakázek. Ukrajinské ministerstvo energetiky je odpovědné za identifikaci, stanovení priorit a přezkoumání žádostí o podporu. Sekretariát Energetického společenství vede databázi potenciálních dodavatelů, v případě zájmu o zařazení do databáze je nutné vyplnit formulář pomocí následujícího odkazu:

https://www.energy-community.org/regionalinitiatives/Ukraine/procurement.html

Zadávání veřejných zakázek na požadované položky provádí nezávislý zadavatel Tetra Tech, Inc. v souladu s transparentními postupy. Položky jsou pořizovány v rámci otevřené výzvy nebo v rámci mimořádného řízení. Platby dodavatelům jsou vypláceny Sekretariátem Energetického společenství jako správcem fondu.

Na stránkách Energetického společenství je již několik vypsaných tendrů.

Zdroj: webové stránky Business klub Ukrajina www.businessklubukrajina.cz

 

Lukáš Martin
/
kategorie Informace z teritoria
zpět